مديریت كیفیت در مراكز آزمایشگاهی

برگزاری دوره آموزشی عدم قطعیت اندازه گیری با رویکرد بالا به پایین در اداره استاندارد استان زنجان

اشتراک گذاری

عدم قطعیت اندازه گیری به روش بالا به پایین

دوره آموزشی عدم قطعیت اندازه گیری با رویکرد بالا به پایین در اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان زنجان برگزار گردید.

هدف از برگزاری این دوره آموزشی:

– استفاده از داده‌های حاصل از کنترل کیفیت داخلی و خارجی و صحه‌گذاری روش‌های آزمون  برای برآورد عدم‌قطعیت در اندازه گیری

– تشریح مراحل برآورد عدم‌قطعیت اندازه‌گیری با رویکرد بالا به پایین

– توانایی کار با نرم افزار MU Kit برای محاسبه عدم قطعیت در اندازه‌گیری به همراه چندین مثال آموزشی

این دوره آموزشی در تاریخ ۲۳ و ۲۴ تیر ماه به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید. سرفصل مطالب ارائه شده در این دوره آموزشی به شرح زیر است:

۱- آشنایی با برخی مفاهیم پایه در اندازه‌گیری

۲- عدم‌قطعیت اندازه‌گیری چیست؟

۳- معرفی رویکردهای مختلف در تخمین عدم‌قطعیت اندازه‌گیری

۴- رویکرد بالا به پایین در محاسبه عدم‌قطعیت

     ۴-۱- اصول پایه رویکرد بالا به پایین

     ۴-۲- محاسبه عدم‌قطعیت برای تجدیدپذیری درون آزمایشگاهی (u(Rw

      ۴-۳- محاسبه عدم‌قطعیت برای گرایش آزمایشگاه و روش (u(Bias

      ۴-۴- نقشه راه برای تخمین عدم‌قطعیت اندازه‌گیری به روش بالا به پایین

۵- ارائه چندین مثال برای رویکرد بالا به پایین

۶- گزارش‌دهی عدم‌قطعیت در نتایج آزمون

۷- منابع و مراجع

هماهنگی برای برگزاری دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت اندازه گیری با رویکرد بالا به پایین (Top-Down)

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌ “محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری با روش بالا به پایین (Top-Down)” می‌توانید با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *