برنامه دوره‌های آموزشی عمومی

اشتراک گذاری

این در بخش دوره‌های آموزشی عمومی برای واحدهای تضمین کیفیت، کنترل کیفیت و مراکز آزمایشگاهی به همراه برنامه زمانبندی و محل برگزاری آنها اطلاع رسانی می‌شود.

 

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با الزامات و تغییرات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017

تاریخ برگزاری دوره: ۱۰ و ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۹

محل برگزاری دوره: نیشابور- مرکز رشد فناوری نیشابور

برگزار کننده دوره: موسسه آموزشی مدیریت دانش فرهیختگان صنعت

شماره تماس برای ثبت‌نام: ۰۹۱۵۷۹۸۲۲۴۵ (سرکارخانم چمبری)


برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025:2017

تاریخ برگزاری دوره: ۲۶ و ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹

محل برگزاری دوره: زنجان – اداره استاندارد استان زنجان

برگزار کننده دوره: شرکت نوبانک اندیشه

شماره تماس برای ثبت‌نام: ۳۳۲۵۱۶۴-۰۲۴۳  &   3337884-0243   (سرکارخانم میرزازاده)


 

برگزاری دوره آموزشی اطمینان از اعتبار نتایج آزمون با نرم افزار Minitab

تاریخ برگزاری دوره: ۲۳ و ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۸

محل برگزاری دوره: کرمانشاه – اداره استاندارد استان کرمانشاه

برگزار کننده دوره: شرکت اندیشه آزمای زاگرس

شماره تماس برای ثبت‌نام: ۰۹۱۸۸۳۷۴۵۵۸ & 09306777919   (آقای ذوالنوری)


برگزاری دوره آموزشی تفکر مبتنی بر ریسک در آزمایشگاه بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017

تاریخ برگزاری دوره: ۹ و ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۸

محل برگزاری دوره: زنجان – اداره استاندارد استان زنجان

برگزار کننده دوره: شرکت نوبانک اندیشه

شماره تماس برای ثبت‌نام: ۳۳۲۵۱۶۴-۰۲۴۳  &   3337884-0243   (سرکارخانم میرزازاده)


برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025:2017

تاریخ برگزاری دوره: ۲۲ و ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۸

محل برگزاری دوره: ساری – اداره استاندارد استان مازندران

برگزار کننده دوره: شرکت مشاوران توسعه کیفیت

شماره تماس برای ثبت‌نام: ۰۱۱۴۴۲۰۴۱۴۳ (سرکارخانم آبرود)

 


برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025:2017

تاریخ برگزاری دوره: ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

محل برگزاری دوره: زنجان – اداره استاندارد استان زنجان

برگزار کننده دوره: شرکت نوبانک اندیشه

شماره تماس برای ثبت‌نام: ۳۳۲۵۱۶۴-۰۲۴۳  &   3337884-0243   (سرکارخانم میرزازاده)

 


برگزاری دوره آموزشی طراحی و تحلیل آزمایشها (DOE) با نرم افزار Minitab

تاریخ برگزاری دوره: ۱ و ۲ اسفند ماه ۱۳۹۷

محل برگزاری دوره: زنجان – اداره استاندارد استان زنجان

برگزار کننده دوره: شرکت نوبانک اندیشه

شماره تماس برای ثبت‌نام: ۳۳۲۵۱۶۴-۰۲۴۳  &   3337884-0243   (سرکارخانم میرزازاده)


برگزاری دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت اندازه گیری با نرم افزار QMsys GUM

تاریخ برگزاری دوره: ۱۸ و ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۷

محل برگزاری دوره: تبریز – اداره استاندارد استان آذربایجان

برگزار کننده دوره: کیفیت آفرینان سهند

شماره تماس برای ثبت‌نام: ۰۴۱۳۳۳۰۹۱۵۰ (سرکارخانم حسینی)


برگزاری دوره آموزشی صحه گذاری روش‌های آزمون با نرم افزار Minitab

تاریخ برگزاری دوره: ۱۱ و ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۷

محل برگزاری دوره: زنجان – اداره استاندارد استان زنجان

برگزار کننده دوره: شرکت نوبانک اندیشه

شماره تماس برای ثبت‌نام: ۳۳۲۵۱۶۴-۰۲۴۳  &   3337884-0243   (سرکارخانم میرزازاده)


برگزاری دوره آموزشی صحه گذاری روش‌های آزمون با نرم افزار Minitab

تاریخ برگزاری دوره: ۱۴ و ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۷

محل برگزاری دوره: ساری – اداره استاندارد استان مازندران

برگزار کننده دوره: شرکت مشاوران توسعه کیفیت

شماره تماس برای ثبت‌نام: ۰۱۱۴۴۲۰۴۱۴۳ (سرکارخانم آبرود)

 


برگزاری دوره آموزشی تجزیه و تحلیل نتایج مقایسات بین آزمایشگاهی با نرم افزار Minitab

تاریخ برگزاری دوره: ۲۹ و ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۷

محل برگزاری دوره: زنجان – اداره استاندارد استان زنجان

برگزار کننده دوره: شرکت نوبانک اندیشه

شماره تماس برای ثبت‌نام: ۳۳۲۵۱۶۴-۰۲۴۳  &   3337884-0243   (سرکارخانم میرزازاده)


برگزاری دوره آموزشی طراحی و تحلیل آزمایش‌ها (DOE) با نرم افزار Minitab

تاریخ برگزاری دوره: ۱۷ و ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۷

محل برگزاری دوره: کرمانشاه – اداره استاندارد استان کرمانشاه

برگزار کننده دوره: شرکت اندیشه آزمای زاگرس

شماره تماس برای ثبت‌نام: ۰۹۱۸۸۳۷۴۵۵۸ & 09306777919   (آقای ذوالنوری)


برگزاری دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت اندازه گیری با نرم افزار QMsys GUM

تاریخ برگزاری دوره: ۲۰ و ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۷

محل برگزاری دوره: زنجان – اداره استاندارد استان زنجان

برگزار کننده دوره: شرکت نوبانک اندیشه

شماره تماس برای ثبت‌نام: ۳۳۲۵۱۶۴-۰۲۴۳  &   3337884-0243   (سرکارخانم میرزازاده)


برگزاری دوره آموزشی آشنایی با الزامات و تغییرات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017

تاریخ برگزاری دوره: ۹ و ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۷

محل برگزاری دوره: تبریز – اداره استاندارد استان آذربایجان

برگزار کننده دوره: کیفیت آفرینان سهند

شماره تماس برای ثبت‌نام: ۰۴۱۳۳۳۰۹۱۵۰ (سرکارخانم حسینی)

 


برگزاری دوره آموزشی آشنایی با الزامات و تغییرات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017

تاریخ برگزاری دوره: ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

محل برگزاری دوره: زنجان – اداره استاندارد استان زنجان

برگزار کننده دوره: شرکت نوبانک اندیشه

شماره تماس برای ثبت‌نام: ۳۳۲۵۱۶۴-۰۲۴۳  &   3337884-0243   (سرکارخانم میرزازاده)


برگزاری دوره آموزشی آشنایی با الزامات و تغییرات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017

تاریخ برگزاری دوره: ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

محل برگزاری دوره: اصفهان

برگزار کننده دوره: شرکت راهبران کیفیت جامع استاتیس

شماره تماس برای ثبت‌نام: ۰۹۱۳۸۴۹۱۱۹۸   (جناب آقای استقامت)

 


 

 

جهت برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و اختصاص می‌توانید با ما تماس بگیرید.