مديریت كیفیت در مراكز آزمایشگاهی

برنامه دوره‌های آموزشی عمومی

اشتراک گذاری

این در بخش دوره‌های آموزشی عمومی برای واحدهای تضمین کیفیت، کنترل کیفیت و مراکز آزمایشگاهی به همراه برنامه زمانبندی و محل برگزاری آنها اطلاع رسانی می‌شود.

 


دوره آموزشی ممیزی داخلی آزمایشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

تاریخ برگزاری دوره: ۴ و ۵ مرداد ماه ۱۳۹۶

محل برگزاری دوره: اداره استاندارد استان زنجان

برگزار کننده دوره: شرکت نوبانک اندیشه

شماره تماس برای ثبت‌نام: ۳۳۲۵۱۶۴-۰۲۴۳  &   3337884-0243   (سرکارخانم میرزازاده)

 


دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت اندازه گیری با نرم افزار QMSys GUM

تاریخ برگزاری دوره: ۱۴ و ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶

محل برگزاری دوره: پژوهشکده سیستم‌های مدیریت کیفیت و بازرسی

برگزار کننده دوره: پژوهشگاه استاندارد

شماره تماس برای ثبت‌نام: ۳۲۸۰۳۸۹۲-۰۲۶   (سرکار خانم نقرعلی‌پور)


دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون با نرم افزار  Minitab 18

تاریخ برگزاری دوره: ۱۷و ۱۸مهر ماه ۱۳۹۶

محل برگزاری دوره: پژوهشکده سیستم‌های مدیریت کیفیت و بازرسی

برگزار کننده دوره: پژوهشگاه استاندارد

شماره تماس برای ثبت‌نام: ۳۲۸۰۳۸۹۲-۰۲۶   (سرکار خانم نقرعلی‌پور)


دوره آموزشی نقش عدم‌قطعیت اندازه‌گیری در فرایند ارزیابی انطباق

تاریخ برگزاری دوره: ۱۹ و ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۶

محل برگزاری دوره: اداره استاندارد استان زنجان

برگزار کننده دوره: شرکت نوبانک اندیشه

شماره تماس برای ثبت‌نام: ۳۳۲۵۱۶۴-۰۲۴۳  &   3337884-0243   (سرکارخانم میرزازاده)


دوره آموزشی نمونه برداری پذیرشی با نرم افزار ASP II و Minitab 18

تاریخ برگزاری دوره: ۱۹ و ۲۰ دی ماه ۱۳۹۶

محل برگزاری دوره: پژوهشکده سیستم‌های مدیریت کیفیت و بازرسی

برگزار کننده دوره: پژوهشگاه استاندارد

شماره تماس برای ثبت‌نام: ۳۲۸۰۳۸۹۲-۰۲۶   (سرکار خانم نقرعلی‌پور)


 

جهت برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و اختصاص می‌توانید با ما تماس بگیرید.