دوره های آموزشی مدیریت کیفیت

اشتراک گذاری
  • دوره آموزشی مبانی و مستند سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 در آزمایشگاه‌ها (دانلود بروشور دوره)

دوره آموزشی ارزیابی داخلی آزمایشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 (دانلود بروشور دوره)

دوره آموزشی ممیزی داخلی بر اساس IATF 16949:2016

  • دوره آموزشی مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 
  • دوره آموزشی ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ISO 9001:2015

متقاضیان محترم جهت کسب اطلاع از زمان و هزینه هر دوره می توانند با ما تماس بگیرند.