مديریت كیفیت در مراكز آزمایشگاهی

تفاوت بین دقت و صحت

اشتراک گذاری

صحت: نزدیکی توافق بین مقدار میانگین حاصل از تعداد زیادی از نتایج آزمون و مقدار مرجع پذیرفته شده. به صحت «درستی میانگین» نیز گفته می‌شود ولی استفاده از آن به این صورت توصیه نمی‌شود. اندازه صحت معمولاً برحسب اریبی بیان می‌شود.

اریبی: اختلاف بین مقادیر موردانتظار نتایج آزمون و مقدار مرجع پذیرفته شده.

دقت: نزدیکی توافق بین نتایج حاصل از آزمون‌های مستقل تحت شرایط قراردادی. معمولاً اندازه دقت بر حسب عدم دقت بیان می‌گردد و بر حسب انحراف معیار نتایج آزمون محاسبه می‌شود. دقت پایین تر ناشی از انحراف معیار بالاتر است.

«نتایج آزمون مستقل» نتایجی است که تحت تاثیر هیچیک از نتایج آزمون قبلی که روی همان نمونه آزمون یا مشابه آن انجام شده است، قرار نمی گیرد. اندازه‌های کمّی دقت وابستگی شدیدی به شرایط تصریح شده دارند. شرایط تکرارپذیری و تجدیدپذیری، دو حد نهایی دقت هستند.

تفاوت بین دقت و صحت: دقت فقط به توزیع خطاهای تصادفی بستگی دارد و ارتباطی به مقدار واقعی یا مقدار مشخص شده، ندارد. صحت که بر حسب اریبی بیان می‌شود. خطای سیستماتیک کل است که امکان دارد از یک یا چند مؤلفه خطای سیستماتیک تشکیل شده باشد. بزرگ بودن اریبی بیانگر اختلاف زیاد از مقدار مرجع پذیرفته شده است. صحت (اریبی) شامل خطای تصادفی نمی‌شود.

پوستری جالب در خصوص تفاوت بین دقت و صحت  که در سایت مرکز ملی اندازه‌شناسی انگلیس (NPL) قرار داده شده است. برای دریافت پوستر بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود پوستر تفاوت بین دقت و صحت

What is the difference between accuracy & precision

difference between

جهت هماهنگی برای آموزش نحوه تعیین و کنترل دقت و صحت نتایج آزمون در آزمایشگاه‌ها با نرم افزارهای آماری می‌توانید با ایمیل Mdastmardi@yahoo.com یا شماره همراه مدیریت پایگاه ۰۹۱۲۵۴۴۶۰۴۵ (مصطفی دستمردی) تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *