دوره‌های آموزشی

اشتراک گذاری

خدمات آموزشی این پایگاه در قالب برگزاری کلاس‌های گروهی تخصصی مدیریت کیفیت برای مراکز آزمایشگاهی تولیدی و تحقیقاتی می‌باشد. این دوره‌ها در محل مشتری (سازمان و یا شرکت شما) در قالب یک کلاس گروهی اجرا خواهد شد.

معرفی دوره‌ها:

دوره‌های سیستم مدیریت کیفیت:

– مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم‌های مدیریت کیفیت آزمایشگاهی بر اساس استانداردISO/IEC 17025 

– ممیزی داخلی سیستم‌های مدیریت کیفیت آزمایشگاهی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

– تربیت ارزیاب فنی برای مراکز آزمایشگاهی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

– مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم‌های مدیریت کیفیت آزمایشگاه‌های تشخیص طبی بر اساس استاندارد ۱۵۱۸۹ISO

– ممیزی داخلی سیستم‌های مدیریت کیفیت آزمایشگاه‌های تشخیص طبی بر اساس استاندارد ۱۵۱۸۹ISO

– تربیت ارزیاب فنی برای مراکز آزمایشگاهی تشخیص طبی بر اساس استاندارد ۱۵۱۸۹ISO

 

دوره‌های اعتباربخشی روش‌های آزمون

– دوره صحه‌گذاری روش‌های آزمون (مقدماتی)

– دوره صحه‌گذاری روش‌های آزمون (پیشرفته)

 

دوره‌های تخمین عدم‌قطعیت در اندازه‌گیری

– دوره تخمین عدم‌قطعیت اندازه‌گیری با نرم‌افزار GUM WorkBench (مقدماتی)

– دوره تخمین عدم‌قطعیت اندازه‌گیری با نرم‌افزار GUM WorkBench (پیشرفته)

 

دوره‌های نمونه‌برداری پذیرشی

– دوره‌ نمونه‌برداری پذیرشی با نرم‌افزار Sampling Plan Analyzer 2(مقدماتی)

– دوره‌ نمونه‌برداری پذیرشی با نرم‌افزار Sampling Plan Analyzer 2 (پیشرفته)

 

دوره‌های آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون

– تعیین دقت روش‌های آزمون با مطالعات بین آزمایشگاهی

– کنترل کیفیت در آزمایشگاه با استفاده از نرمافزار Mintab 

 

سایر دوره‌های آموزشی

– طراحی آزمایش‌ها (DOE)با استفاده از نرمافزار آماری (مقدماتی)

– طراحی آزمایش‌ها (DOE)با استفاده از نرمافزار آماری (پیشرفته)

– تجزیه و تحلیل آماری نتایج آزمون با استفاده از نرمافزار آماری

– تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری (MSA)با استفاده از نرمافزار آماری

– کنترل فرایند آماری (SPC)با استفاده از نرمافزارMintab 

– کالیبراسیون عمومی

 

dastmardi

اين سایت با هدف اشاعه مفاهیم مدیریت كیفیت در زمینه ارائه خدمات آزمايشگاهی و ترويج استانداردهای رایج در اين خصوص نظیر ISO/IEC 17025, ISO 15189 ایجاد شده است. خوانندگان عزيز، سعي می شود در این سایت اطلاعات تخصصی و بروز در زمینه‌های سيستم‌های مدیریت كیفیت در مراكز آزمايشگاهی، استانداردهای بین‌المللی ارائه خدمات آزمايشگاهی، ارزيابی و محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری، نمونه‌برداری پذيرشی، كالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری، طراحی آزمایش‌ها، اعتباربخشی روش‌های آزمون و تضمین كیفیت نتایج آزمون ارائه شود. اميدوارم با همكاري شما عزيزان و علاقه‌مندان، يك پايگاه اطلاعاتي مفيد و معتبر براي علاقمندان بحت مديريت كيفيت در مراكز آزمايشگاهي در ايران ايجاد شود. لذا از ارسال نظرات ، پيشنهادات و مطالب علمي و فني خود دريغ نكرده و به غني‌تر كردن اين سایت براي استفاده كارشناسان و علاقمندان كمك نماييد. بديهي است مطالب و نظرات به اسم ارسال كننده درج خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *