مديریت كیفیت در مراكز آزمایشگاهی

فنون ارزیابی و کنترل کیفیت نتایج آزمون

اشتراک گذاری
برای ارزیابی و کنترل کیفی نتایج آزمون در آزمایشگاه‌ها از فنون و ابزارهای مختلفی استفاده می‌شود که مهمترین آنها عبارتند از:
– کنترل توزیع نتایج آزمون (میانگین و واریانس) با استفاده از هیستوگرام
– کنترل نرمال بودن توزیع نتایج آزمون
– بررسی ارتباط خطی بین دو کمیت اندازه‌گیری (Correlation)
– رسم نمودارهای کنترل کیفی
• نمودار کنترلی Xbar-R
• نمودار کنترلی Xbar-S
• نمودار کنترلی برای اندازه‌گیری‌های انفرادی I-MR
– رسم نمودار پارتو (Pareto chart)
– رسم نمودار علت و معلول (Cause and effect diagram)
• شناسایی منابع عدم قطعیت
– بررسی توانایی سیستم اندازه‌گیری (محاسبه Cgk وCg)
– کنترل دقت نتایج آزمون
• پایش تکرار پذیری نتایج آزمون (Sr, r)
– تکرار آزمون‌ها با یک روش بر روی نمونه
– آزمون مجدد اقلام نگهداری شده یا تکرار آزمون مشتری
• پایش تکثیر پذیری نتایج آزمون (SR, R)
– شرکت در مقایسات بین آزمایشگاهی
– شرکت در برنامه‌های آزمون کفایت تخصصی (آزمون Z-Score, Zeta Scoreو EN)
– تکرار آزمون با روش‌های دیگر و …
– کنترل صحت نتایج آزمون
• اریبی یا گرایش (Bias)
– استفاده از مواد مرجع گواهی شده CRM
• مطالعه خطی بودن اندازه‌گیری (Linearity Study)

• ثبات یا پایداری (Stability)

برگزاری دوره‌ آموزشی آشنایی و آموزش فنون کنترل کیفی نتایج آزمون در آزمایشگاه‌ها

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌ “آشنایی و آموزش فنون کنترل کیفی نتایج آزمون در آزمایشگاه‌ها” می‌توانید با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *