معیارهای انتخاب دستگاه اندازه گیری

اشتراک گذاری
مهمترین معیارهایی که هنگام انتخاب یا خرید دستگاه‌های اندازه‌گیری باید آنها را مد نظر قرار داد، به شرح زیر است:

– تا چه حد اندازه گیری را نزدیک به واقعیت انجام می‌دهد؛

– آیا با تکرار اندازه گیری مقدار یکسانی را نشان می‌دهد؛

– آیا شرایط اندازه گیری (فشار، دما، رطوبت…) بر روی اندازه‌گیری اثر می‌گذارد (شرایط استاندارد)؛

– آیا ویژگیهای اپراتور در اندازه‌گیری دخیل است؛

– آیا مقدار اندازه‌گیری شده در طول سالیان ثابت می ماند (کالیبراسیون)؛

– آیا محدوده اندازه‌گیری دستگاه مناسب انتخاب شده است؛

– سرعت عکس العمل دستگاه در مقابل مقادیر متغیر چگونه است.

dastmardi

اين سایت با هدف اشاعه مفاهیم مدیریت كیفیت در زمینه ارائه خدمات آزمايشگاهی و ترويج استانداردهای رایج در اين خصوص نظیر ISO/IEC 17025, ISO 15189 ایجاد شده است. خوانندگان عزيز، سعي می شود در این سایت اطلاعات تخصصی و بروز در زمینه‌های سيستم‌های مدیریت كیفیت در مراكز آزمايشگاهی، استانداردهای بین‌المللی ارائه خدمات آزمايشگاهی، ارزيابی و محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری، نمونه‌برداری پذيرشی، كالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری، طراحی آزمایش‌ها، اعتباربخشی روش‌های آزمون و تضمین كیفیت نتایج آزمون ارائه شود. اميدوارم با همكاري شما عزيزان و علاقه‌مندان، يك پايگاه اطلاعاتي مفيد و معتبر براي علاقمندان بحت مديريت كيفيت در مراكز آزمايشگاهي در ايران ايجاد شود. لذا از ارسال نظرات ، پيشنهادات و مطالب علمي و فني خود دريغ نكرده و به غني‌تر كردن اين سایت براي استفاده كارشناسان و علاقمندان كمك نماييد. بديهي است مطالب و نظرات به اسم ارسال كننده درج خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.