مديریت كیفیت در مراكز آزمایشگاهی

مقدار واقعی، مقدار مرجع و مقدار نامی چیست؟

اشتراک گذاری
مقدار واقعی True value of a quantity
مقدار مطابق با تعریف یک کمیت ویژه ی معین. مقداری است مطابق با تعریف یک کمیت ویژه معین که کاملا مشخص است، بعبارت دیگر مقادیر واقعی، طبیعتی تعیین ناپذیر دارند و با Xt نمایش داده می‌شود.
مقدار مرجع Reference Value
مجموعه ی منظمی از مقادیر پیوسته یا گسسته که بنا به قرارداد، به عنوان مرجع تعریف می شود.
با Xr نمایش داده می‌شود ، بعبارت دیگر اندازه مرجع (Master value or Reference value) توسط یک دستگاه اندازه‌گیری دقیق‌تر با متوسط چندین بار اندازه‌گیری محاسبه شود.
مقدار نامی Nominal Value
مقدار تقریبی یا گرد شده ی مشخصه یک دستگاه اندازه گیری که راهنمایی برای استفاده از آن به دست می دهد. مثال: نشانه گذاری شده روی یک مقاومت استاندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *