مديریت كیفیت در مراكز آزمایشگاهی

ارائه مدلی جامع برای ارزیابی موثر عملکرد مراکز آزمایشگاهی بالینی و تحقیقاتی

اشتراک گذاری

چکیده

زمینه و هدف: در بسیاری از مراکز آزمایشگاهی بالینی و تحقیقاتی، ارتقاء کیفیت و اثربخشی خدمات یکی از مهمترین استراتژی‌ها می‌باشد. افزایش رضایت مشتریان (محققان یا بیماران)، توسعه ظرفیت‌ها، ارائه نوآوری، افزایش کارآیی، اطمینان از تداوم خدمات و درآمدزایی از دیگر استراتژی‌های مهم این مراکز است. جهت عملیاتی کردن این استراتژی‌ها، در این پژوهش با ترکیب دو رویکرد کیفی و کمی در فرایند ارزیابی، مدلی برگرفته از سیستم‌های مدیریت کیفیت آزمایشگاهی (LQMS) و کارت امتیازی متوازن (BSC)، برای ارزیابی و بهبود عملکرد مراکز آزمایشگاهی ارائه می‌گردد.

روش بررسی: در این مقاله گام‌های‌ اساسی لازم برای طراحی و توسعه الگوی ارزیابی عملکرد تشریح، و بر اساس آن مدل پیشنهادی تحقیق ارائه می‌گردد. به منظور سنجش اعتبار مدل، ارتباط میان هر یک از معیار‌ها، راهبردها و اهداف استراتژیک بر اساس نظر افراد خبره مشخص و با بکارگیری روش AHP سنجیده می‌شوند.

یافته‌ها: دستاوردهای حاصل از بکارگیری مدل پیشنهادی این پژوهش در یکی از مراکز بزرگ آزمایشگاهی که منجر به افزایش ۲۲% کارآیی، ارتقاء ۲۷% ضریب سطح کیفیت خدمات، ۳۳% درآمدزایی و ۴% رضایت مشتریان شده است، در این مقاله آورده شده است.

نتیجه‌گیری: مدل پیشنهادی این تحقیق یک ابزار ارزشمند برای ارزیابی و بهبود عملکرد مراکز آزمایشگاهی بالینی و تحقیقاتی است که استفاده از آن سبب افزایش بهره‌وری از منابع، رضایت مشتریان و جامعه از خدمات مراکز آزمایشگاهی می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: مراکز آزمایشگاهی، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن (BSC)،سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی (LQMS)

مقاله فوق توسط اینجانب و همکارانم در مجله علمی و پژوهشی علوم آزمایشگاهی ارائه شده است. جهت دانلود متن کامل مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود متن کامل مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *