دوره طراحی آزمایش‌ها (DOE)

اشتراک گذاری
برگزاری دوره آموزشی طراحی و تحلیل آزمایش ها در پژوهشگاه استاندارد

برگزاری دوره آموزشی طراحی و تحلیل آزمایش ها
دوره طراحی آزمایش‌ها (DOE) در سطح ۱- مقدماتی ۲-  پیشرفته برگزار می‌گردد. تعداد ساعات برگزاری دوره مقدماتی ۱۶ ساعت و دوره پیشرفته ۸ ساعت می‌باشد و دوره به صورت کارگاهی و با استفاده از آخرین نسخه نرم‌افزار Minitab برگزار می‌گردد.

سرفصل مطالب دوره مقدماتی طراحی آزمایش‌ها

·         مقدمه‌ای بر طراحی آزمایش‌ها

·         طراحی آزمایش‌ها چیست؟

·         اهداف طراحی آزمایش‌ها

·         آشنایی با مفاهیم پایه

·         چگونه طراحی آزمایش‌ها را اجرا کنیم؟

·         تشریح مراحل اجرای طراحی آزمایش‌ها بهمراه یک ‌مثال

·         موانع اجرای طراحی آزمایش‌ها

·         طراحی آزمایش‌ها با روش تک عاملی؛

·         معرفی نرم‌افزارهای مورد استفاده در طراحی آزمایش‌ها

·         طراحی آزمایش‌ها با نرم افزار Minitab 16

·         طراحی آزمایش‌ها با نرم افزار ِ Design Expert 8

·         طراحی آزمایش‌ها با روش چند عاملی؛

·         طراحی آزمایش‌ها با روش فاکتوریل.

دانلود بروشور دوره آموزشی طراحی آزمایش‌ها (DOE) با استفاده از نرم افزار آماری (مقدماتی)

سرفصل مطالب دوره پپیشرفته طراحی آزمایش‌ها

·         طراحی آزمایش‌ها با روش سطح پاسخ؛

·         طراحی آزمایش‌ها با روش مختلط؛

·         طراحی آزمایش‌ها با روش تاگوچی؛

دانلود بروشور طراحی آزمایش‌ها (DOE) با استفاده از نرم افزارهای آماری (پیشرفته)

هماهنگی برای برگزاری دوره آموزشی طراحی و تجزیه و تحلیل آزمایش‌ها با نرم‌افزار

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره آموزشی طراحی و تجزیه و تحلیل آزمایش ها با نرم افزار می‌توانید با ما تماس بگیرید.

dastmardi

اين سایت با هدف اشاعه مفاهیم مدیریت كیفیت در زمینه ارائه خدمات آزمايشگاهی و ترويج استانداردهای رایج در اين خصوص نظیر ISO/IEC 17025, ISO 15189 ایجاد شده است. خوانندگان عزيز، سعي می شود در این سایت اطلاعات تخصصی و بروز در زمینه‌های سيستم‌های مدیریت كیفیت در مراكز آزمايشگاهی، استانداردهای بین‌المللی ارائه خدمات آزمايشگاهی، ارزيابی و محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری، نمونه‌برداری پذيرشی، كالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری، طراحی آزمایش‌ها، اعتباربخشی روش‌های آزمون و تضمین كیفیت نتایج آزمون ارائه شود. اميدوارم با همكاري شما عزيزان و علاقه‌مندان، يك پايگاه اطلاعاتي مفيد و معتبر براي علاقمندان بحت مديريت كيفيت در مراكز آزمايشگاهي در ايران ايجاد شود. لذا از ارسال نظرات ، پيشنهادات و مطالب علمي و فني خود دريغ نكرده و به غني‌تر كردن اين سایت براي استفاده كارشناسان و علاقمندان كمك نماييد. بديهي است مطالب و نظرات به اسم ارسال كننده درج خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.