دوره های آموزشی تخمین عدم قطعیت در اندازه‌ گیری

اشتراک گذاری

دوره تخمین عدم‌ قطعیت در اندازه‌گیری و کالیبراسیون در سطح ۱- مقدماتی ۲- پیشرفته برگزار می‌گردد. تعداد ساعات برگزاری دوره مقدماتی ۱۶ ساعت و دوره پیشرفته ۸ ساعت می‌باشد و دوره به صورت کارگاهی و با استفاده از آخرین نسخه نرم‌افزار GUM WorkBench برگزار می‌گردد.

محتوای دوره مقدماتی تخمین عدم‌ قطعیت در اندازه‌گیری و کالیبراسیون

·        آشنایی با مفاهیم پایه؛

·        آشنایی با مفهوم عدم‌قطعیت در اندازه‌گیری؛

·        تاریخچه عدم قطعیت اندازه‌گیری؛

·        الزامات استاندارد ISO/IEC 17025‌ در خصوص عدم‌قطعیت اندازه‌گیری؛

·        انواع آزمون‌ها از نظر الزامات مربوط به تخمین عدم قطعیت؛

·        روش‌های گوناگون محاسبه و تخمین عدم قطعیت؛

·        مراحل محاسبه و تخمین عدم قطعیت به روش GUM؛

·        حل چند مثال‌ برای تخمین عدم‌قطعیت؛

·        محاسبه عدم قطعیت با نرم افزار GUM Workbench؛

·        روش مونت کارلو برای محاسبه عدم‌قطعیت؛

·        مقایسه روش GUM و مونت کارلو در ارزیابی عدم‌قطعیت؛

·        گزارش‌دهی عدم‌ قطعیت اندازه‌گیری.

دانلود بروشور دوره مقدماتی  تخمین عدم‌قطعیت در اندازه‌گیری

محتوای دوره پیشرفته تخمین عدم‌ قطعیت در اندازه‌گیری و کالیبراسیون

·        محاسبه عدم‌قطعیت با نرم افزار Gum WorkBench به روش GUM

·        محاسبه عدم‌قطعیت با نرم افزار Gum WorkBench به روش MCM

·        بدست آوردن ضرایب حساسیت کمیت‌های ورودی به روش رگرسیون

·        محاسبه عدم‎قطعیت برای آزمون‌های با نتایج گسسته؛

.        محاسبه عدم‌قطعیت در آزمون‌های میکروبیولوژی

دانلود بروشور دوره پیشرفته تخمین عدم‌قطعیت در اندازه‌گیری

هماهنگی برای برگزاری دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌های  تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری (مقدماتی و پیشرفته) می‌توانید با ما تماس بگیرید.

dastmardi

اين سایت با هدف اشاعه مفاهیم مدیریت كیفیت در زمینه ارائه خدمات آزمايشگاهی و ترويج استانداردهای رایج در اين خصوص نظیر ISO/IEC 17025, ISO 15189 ایجاد شده است. خوانندگان عزيز، سعي می شود در این سایت اطلاعات تخصصی و بروز در زمینه‌های سيستم‌های مدیریت كیفیت در مراكز آزمايشگاهی، استانداردهای بین‌المللی ارائه خدمات آزمايشگاهی، ارزيابی و محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری، نمونه‌برداری پذيرشی، كالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری، طراحی آزمایش‌ها، اعتباربخشی روش‌های آزمون و تضمین كیفیت نتایج آزمون ارائه شود. اميدوارم با همكاري شما عزيزان و علاقه‌مندان، يك پايگاه اطلاعاتي مفيد و معتبر براي علاقمندان بحت مديريت كيفيت در مراكز آزمايشگاهي در ايران ايجاد شود. لذا از ارسال نظرات ، پيشنهادات و مطالب علمي و فني خود دريغ نكرده و به غني‌تر كردن اين سایت براي استفاده كارشناسان و علاقمندان كمك نماييد. بديهي است مطالب و نظرات به اسم ارسال كننده درج خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.