دوره تضمین کیفیت نتایج آزمون با نرم‌افزار Minitab

اشتراک گذاری

دوره تضمین کیفیت نتایج آزمون با نرم‌افزار Minitab  در یک سطح برای برآورده‌سازی الزامات بند ۵-۹ استاندارد ISO/IEC 17025 برگزار می‌گردد. تعداد ساعات برگزاری این دوره ۱۶ ساعت می‌باشد و دوره به صورت کارگاهی و با استفاده از آخرین نسخه نرم‌افزار Minitab برگزار می‌گردد.

سرفصل دوره تضمین کیفیت نتایج آزمون:

– آشنایی با مفاهیم پایه آماری و کنترل کیفیت در آزمایشگاه 

– کنترل توزیع نتایج آزمون (میانگین و واریانس) با استفاده از هیستوگرام

– کنترل نرمال بودن توزیع نتایج آزمون

– بررسی ارتباط خطی بین دو کمیت اندازه‌گیری (Correlation)

– آشنایی با نرم افزار Minitab

– محاسبه پارامترهای آماری در Minitab

– بررسی ارتباط خطی بین دو کمیت اندازه‌گیری در Minitab

– بررسی نرمال بودن نتایج آزمون در Minitab

– اصول آماری نمودار کنترل (انواع تغییرات، منحنی نرمال، تئوری حد مرکزی، اصول اولیهآماری نمودارهای کنترل حالت‌های خارج از کنترل و مفهوم تحت کنترل بودن نتایج آزمون)

– رسم نمودارهای کنترل کیفی برای مشخصههای کمی (رسم نمودارهای XBARR،XBAR-S و I-MR) در Minitab

– رسم نمودار Pareto در Minitab

– رسم نمودار علت و معلول در  Minitab

– مقایسات آماری نتایج آزمون(T-Test, F-Test, ANOVA) در  Minitab

– تحلیل نتایج مقایسات بیین آزمایشگاهی بر اساس استاندارد ASTM E691:20۱۱

– تحلیل نتایج آزمون‌های کفایت تخصصی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043:2010

– بررسی توانایی و آنالیز سیستم اندازه‌گیری (MSA)

– محاسبه شاخص Cgk و Cg

– تعیین دقت آزمون Repeatability & Reproducibility))

– تعیین صحت آزمون (Bias, Linearity, Stability)

هماهنگی برای برگزاری دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون با نرم افزار Minitab

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌ها آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون با نرم افزار می‌توانید با ما تماس بگیرید.

dastmardi

اين سایت با هدف اشاعه مفاهیم مدیریت كیفیت در زمینه ارائه خدمات آزمايشگاهی و ترويج استانداردهای رایج در اين خصوص نظیر ISO/IEC 17025, ISO 15189 ایجاد شده است. خوانندگان عزيز، سعي می شود در این سایت اطلاعات تخصصی و بروز در زمینه‌های سيستم‌های مدیریت كیفیت در مراكز آزمايشگاهی، استانداردهای بین‌المللی ارائه خدمات آزمايشگاهی، ارزيابی و محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری، نمونه‌برداری پذيرشی، كالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری، طراحی آزمایش‌ها، اعتباربخشی روش‌های آزمون و تضمین كیفیت نتایج آزمون ارائه شود. اميدوارم با همكاري شما عزيزان و علاقه‌مندان، يك پايگاه اطلاعاتي مفيد و معتبر براي علاقمندان بحت مديريت كيفيت در مراكز آزمايشگاهي در ايران ايجاد شود. لذا از ارسال نظرات ، پيشنهادات و مطالب علمي و فني خود دريغ نكرده و به غني‌تر كردن اين سایت براي استفاده كارشناسان و علاقمندان كمك نماييد. بديهي است مطالب و نظرات به اسم ارسال كننده درج خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.