ارائه کامل‌ و جامع‌ترین خدمات مشاوره‌ای و آموزشی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

اشتراک گذاری

رائه کامل‌ و جامع‌ترین خدمات مشاوره‌ای و آموزشی اعتباردهی به آزمایشگاه‌ها بر اساس استاندارد  ISO/IEC 17025

فاز یک: آماده‌سازی

انجام شناخت اولیه و ارائه گزارش

در این مرحله وضعیت موجود آزمایشگاه‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرد و کاستی‌ها و نقایص موجود شناسایی می‌شوند. این مطالعه اولیه، پایه‌ای برای برنامه‌ریزی فعالیت‌های بعدی در پروژه می‌باشد. در این مرحله مشاور نسبت به ارائه برنامه عملیاتی اقدام خواهد کرد.

ارائه دوره آموزشی “مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO/IEC 17025

به منظور آشنایی کارکنان فنی آزمایشگاه با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 و ایجاد یک درک مشترک از مفاهیم این استاندارد، دوره آموزشی مذکور به مدت دو روز برگزار می‌گردد. بعد از گذراندن این دوره کارکنان آزمایشگاه درک بهتری از استاندارد و نحوه استقرار الزامات آن خواهند داشت. مشاور در این رابطه سرفصل های دوره، گواهینماه و جزوه آموزشی ارائه خواهد داد. (تکثیر جزوات بر عهده کارفرما می باشد)

کمک در تشکیل کمیته راهبری استقرار ISO/IEC 17025

جهت پیشبرد اهداف مورد نظر در ارتباط با استقرار الزامات استاندارد، کمیته‌ای متشکل از مدیر کیفیت و مدیر فنی و کارشناسان فنی آزمایشگاه و مشاوران پروژه تشکیل خواهد شد که در این کمیته نحوه اجرای فعالیت‌های پروژه مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.

تـدوین “شـرح فـعالیت‌هـای پــروژه” و زمــان‌بــندی آن‌هــا بــرای استقرار ISO/IEC17025 بر اساس مراحل قبل

با توجه مطالعات انجام گرفته و شناخت حاصل شده، فعالیت‌های لازم برای استقرار الزامات استاندارد ISO/IEC17025 استخراج می‌گردد و برنامه زمانی برای استقرار آنها ارائه می‌شود. در این خصوص زمان لازم برای تهیه مواد مرجع نیز در نظر گرفته خواهد شد.

ارائه دوره آموزشی “تعیین دقت روش‌های آزمون با مطالعات بین آزمایشگاهی” مطابق با استاندارد ASTM E691 و ISO 5725

 به منظور آشنایی کارکنان فنی آزمایشگاه با نحوه محاسبه دقت روش‌‌های آزمون و تفسیر نتایج مطالعات مربوط به تکرار پذیری (Repeatability) و تکثیر پذیری (Reproducibility)، دوره آموزشی مذکور به مدت ۱ روز برگزار می‌گردد.

  فاز دوم: مستندسازی

بررسی و بازبینی مستندات تهیه شده توسط آزمایشگاه

در این مرحله مستندات مورد نیاز جهت استقرار الزامات استاندارد از قبیل نظامنامه، روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌های کاری، فرم‌ها و لیست‌ها تهیه می‌شوند. مستندات سیستمی شامل نظامنامه، روش اجرایی و فرم ها بر اساس شناخت بدست آمده توسط مشاور برای آزمایشگاه تهیه می شود و مستندات فنی شامل دستورالعمل های انجام آزمون، کار با تجهیزات و … توسط کارکنان آزمایشگاه مطابق فرمت مشخص شده توسط مشاور تهیه خواهند شد. این مستندات در جلسات کمیته راهبری مورد بازنگری قرار می‌گیرند.

 تصویب و توزیع مستندات

بعد از تهیه، مستندات توسط مدیریت ارشد آزمایشگاه تأیید می‌شوند و به صورت مصوب برای اجرا بین افراد و واحد‌های ذیربط بر طبق یک روش معین توزیع می‌گردند.

فاز سوم: استقرار

 ارائـــه مشــاوره و هــمراهی در انــجام تمــامی فــعالیت‌هـــای مندرج “در شرح فعالیت‌های پروژه”

با توجه به فعالیت‌های اشاره شده در شرح فعالیت‌های پروژه و همچنین مستندات تهیه شده، موارد لازم در آزمایشگاه استقرار می‌یابد، برای نمونه می‌توان به فعالیت‌هایی نظیر کالیبراسیون، تخمین عدم قطعیت، نحوه‌ نگهداری تجهیزات، برچسب‌گذاری و … که در ارتباط با این مرحله می‌باشند، اشاره کرد. همچنین مستندات فنی مرتبط به فعالیت‌های آزمایشگاه (دستورالعمل‌های انجام آزمون SOP) در این مرحله توسط کارفرما تهیه می‌گردند. 

 ارائه دوره آموزشی “ارزیابی داخلی بر اساس ISO/IEC 17025

در این مرحله به منظور افزایش توانایی افراد در ارزیابی آزمایشگاه جهت انجام ممیزی‌های داخلی دوره آموزشی دو روزه “ارزیابی داخلی بر اساس ISO/IEC 17025” برگزار می‌گردد. مشاور در این رابطه سرفصل های دوره، گواهینماه و جزوه آموزشی ارائه خواهد داد.

 ارائه دوره آموزشی “تخمین عدم قطعیت اندازه گیری”

در این مرحله به منظور آشنایی افراد با تکنیک‌های تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری دوره آموزشی یک روزه در همین خصوص برگزاری می گردد و نظارت کامل جهت انجام محاسبه عدم قطعیت در آزمایشگاه صورت می‌پذیرد.

 ارائه دوره آموزشی “تضمین کیفیت نتایج آزمون با استفاده از نرم افزار Minitab

در این مرحله به منظور افزایش توانایی افراد در تجزیه و تحلیل نتایج آزمون و تضمین کیفیت نتایج، دوره آموزشی مذکور به مدت دو روز برگزار می‌گردد.

 فاز چهارم: اثبات سیستم ISO/IEC ۱۷۰۲۵

 انجام ارزیابی داخلی (با همراهی ارزیابان داخلی)

در این مرحله مدیر پروژه همراه با ارزیابان داخلی شرکت، آزمایشگاه را مورد ارزیابی و ممیزی قرار می‌دهند. نتیجه این ممیزی مشخص شدن نقاط ضعف و عدم انطباق‌های موجود در سیستم می‌باشد.

 ارائه مشاوره و همراهی در رفع عدم انطباق‌ها

در این مرحله عدم انطباق‌ها و نقاط ضعف سیستم برطرف می‌گردد و آزمایشگاه آماده برای اعتباردهی بر اساس استاندارد ISO/IEC17025 می‌باشد.

 اعلام آمادگی سیستم جهت ممیزی توسط مرجع اعتباردهی

در این مرحله کارفرما باید در خصوص عقد قرارداد با مرجع اعتباردهنده جهت انجام ارزیابی و اعتباردهی آزمایشگاه اقدام نماید. در این مرحله مشاوران پروژه همکاری لازم را با کارفرما جهت عقد قرارداد و درخواست انجام ارزیابی و اعتباردهی با مراجع ذیصلاح را انجام می دهند.

 همراهی در ارزیابی سیستم در زمان ارزیابی نهایی توسط مرجع اعتباردهی

یک نفر از مشاوران و یک نفر از افراد تیم پروژه در زمان ممیزی نهایی مرجع اعتباردهی حضور خواهد داشت و همکاری‌های لازم در زمان ممیزی به عمل خواهد آمد.

 رفع عدم انطباق‌های احتمالی پس از انجام ارزیابی

مشاوره  به کارفرما در جهت رفع عدم انطباق های احتمالی تا زمان اخذ گواهینامه از مرکز تایید صلاحیت مشاوره خواهد داد.

هماهنگی برای برگزاری دوره‌های آموزشی

جهت هماهنگی برای دریافت کامل و جامع‌ترین خدمات مشاوره‌ای و آموزشی برای دریافت استاندارد ISO/IEC 17025 در آزمایشگاه‌های خود با شماره همراه مدیریت پایگاه ۰۹۱۲۵۴۴۶۰۴۵ (مصطفی دستمردی) تماس حاصل نمایید.

dastmardi

اين سایت با هدف اشاعه مفاهیم مدیریت كیفیت در زمینه ارائه خدمات آزمايشگاهی و ترويج استانداردهای رایج در اين خصوص نظیر ISO/IEC 17025, ISO 15189 ایجاد شده است. خوانندگان عزيز، سعي می شود در این سایت اطلاعات تخصصی و بروز در زمینه‌های سيستم‌های مدیریت كیفیت در مراكز آزمايشگاهی، استانداردهای بین‌المللی ارائه خدمات آزمايشگاهی، ارزيابی و محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری، نمونه‌برداری پذيرشی، كالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری، طراحی آزمایش‌ها، اعتباربخشی روش‌های آزمون و تضمین كیفیت نتایج آزمون ارائه شود. اميدوارم با همكاري شما عزيزان و علاقه‌مندان، يك پايگاه اطلاعاتي مفيد و معتبر براي علاقمندان بحت مديريت كيفيت در مراكز آزمايشگاهي در ايران ايجاد شود. لذا از ارسال نظرات ، پيشنهادات و مطالب علمي و فني خود دريغ نكرده و به غني‌تر كردن اين سایت براي استفاده كارشناسان و علاقمندان كمك نماييد. بديهي است مطالب و نظرات به اسم ارسال كننده درج خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.