مديریت كیفیت در مراكز آزمایشگاهی

برای برآورد عدم قطعیت اندازه گیری جهت داده ها از روش‌های مبتنی بر رگرسیون

اشتراک گذاری

برآورد عدم قطعیت اندازه گیری به روش رگرسیونی

استاندارد ASTM D۷۳۶۶ برای برآورد عدم قطعیت اندازه گیری جهت داده‌ها از روش‌های مبتنی بر رگرسیون تدوین شده است. هدف از تدوین این استاندارد محاسبه عدم قطعیت اندازه‌گیری در روش آزمون قابل اجرا برای آب است.این رویه، برآورد تک نقطه‌ای را برای کل گستره کاری فراهم نمی‌کند، بلکه مربوط به عدم قطعیت در غلظت است. روش آماری رگرسیون در حین تجزیه و تحلیل داده ها به کار گرفته می‌شود. روش‌های آزمون قابل اجرا، روش‌هایی می‌باشند که نتایج آنها از روش‌های مبتنی بر رگرسیون به دست می‌آیند و داده‌های آنها، داده‌های درون آزمایشگاهی هستند (نه داده‌های بین آزمایشگاهی، مانند نتیجه مطالعات مقایسات بین آزمایشگاهی) برای هر یک از تجزیه و تحلیل‌های انجام شده با استفاده از چنین روشی، فرض بر این است که یک مقدار ثابت تجدید پذیر از نمونه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 محاسبه عدم‌قطعیت اندازه‌گیری شامل تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده برای کمک به تعیین ویژگی‌های روش تحلیلی در گستره‌ی غلظت مناسب است. مثال منابع داده‌ها عبارتند از:

– مطالعات کالیبراسیون (که می تواند در حلال خالص انجام شود یا نشود،)

– مطالعات بازیابی (که به طور معمول در ماتریس انجام می شود و شامل همه مراحل آماده سازی نمونه می شود)

– مجموعه‌ای از داده‌های به دست آمده به عنوان بخشی از روش برنامه کنترل کیفیت که در حال اجرا است. استفاده از ابزارهای متعدد، اپراتورهای متعدد، یا هر دو و پروتکل نمونه گیری های میدانی می تواند در داده ها منعکس شده یا نشده باشد.

خلاصه‌ی رویه:

نکات کلیدی پروتکل‌های آماری برای عدم قطعیت اندازه گیری عبارتند از:

– در گستره کاری از مجموعه داده‌های روش، برآورد عدم قطعیت روش در هر غلظت معین، به علاوه یا منهای نیم پهنا از بازدهی پیش بینی شده محاسبه می‌شود.

– تعداد کل نقاط داده‌های هر مطالعه‌ی باید بالا نگه داشته شود. جاهای خالی بسته به اهداف کیفیت داده‌های روش آزمون می‌توانند در نظر گرفته شوند یا نشوند.

– در به کار بردن رگرسیون برای هر مجموعه از داده های قابل کاربرد، روش برازش مناسب برای مثال کمترین مربعات معمولی (OLS) و یا کمترین مربعات وزندار (WLS) باید تعیین شوند (برای برازش مدل، پیشنهادی به داده‌ها)

– الگوی باقی مانده و آزمون عدم برازش برای ارزیابی کفایت مدل انتخاب شده استفاده می‌شود

– دامنه نیم عرض بازهی پیش بینی شده باید ارزیابی شود، یادآوری می‌شود که پذیرش یا رد مقدار عدم قطعیت یک رأی داوری است، نه تصمیم گیری آماری.

دانلود متن کامل استاندارد ASTM D7366:2013

 هماهنگی جهت برگزاری دوره آموزشی محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری های آزمایشگاهی 

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌‌ آموزشی عدم قطعیت در اندازه گیری با نرم افزار GUM WORKBENCH می‌توانید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *