تعاریف و اصطلاحات مربوط به نمونه برداری پذیرشی

اشتراک گذاری

as-book

Acceptance Sampling Plan

طرحی است که براساس آن، تعداد اقلام مورد بازرسی بهر (حجم نمونه) و معیارهای پذیرش آن (عدد پذیرش یا رد) مشخص می شود.
 

Inspection

بررسی، آزمایش، شابلون گذاری یا هر گونه عملیات دیگری که برای مقایسه مشخصات محصول با نیازمندیهای تعیین شده، صورت می گیرد را گویند.   
 
تعریف دیگری برای بازرسی: فعالیتی مانند اندازه‌گیری، بررسی، آزمایش یا آزمون با شاخص در مورد یک یا چند ویژگی یک مقوله و مقایسه نتایج با نیازمندی‌های مشخص شده، به منظور تعیین اینکه برای هر ویژگی، انطباق حاصل شده است. (ISO 8402)


بهر (lot): مجموعه‌ای از اقلام محصول که از میان آنها، نمونه‌ای جهت انطباق با معیارهای پذیرش، انتخاب و بازرسی می‌شود. تعداد واحدهای محصول موجود در بهر را حجم بهر (lot size) می‌نامند. 

تعریف دیگری برای بهر: مقدار معینی از کلای ساخته شده (تولیدی) توسط یک تامین کننده، تحت شرایطی از ساخت که یکنواخت فرض شده است. در برخی صنایع، اصطلاح (Batch) نیز ممکن است به جای بهر به کار کرفته شود.

نمونه (Sample): مجموعه اقلامی که از بهر، انتخاب و بازرسی می‌شوند. (ایزو ۲۸۵۹)

نقص یا عیب (defect): انحراف در خصوصیات کیفی محصول یا فرآیند است که منجر به برآورده نشدن نیازمندی می‌شود. (ایزو ۲۸۵۹)

معیوب (defective): محصول یا فرآیندی که حداقل یک نقص یا عیب دارد (ایزو ۲۸۵۹)

سطح کیفیت پذیرفتنی (Acceptable Quality Level):

حداکثر درصد مجاز اقلام معیوب یا حداکثر مجاز تعداد نقصها در صد واحد محصول است که می‌توان به عنوان حداقل سطح کیفیت اقلام بهر در نظر گرفته شود. (ایزو ۲۸۵۹)

(Lot  Tolerance  Percent  Defctive  (LTPD

در رابطه با ریسک مصرف کننده، یک تعریف عددی بهر معیوب وجود دارد که LTPD نام دارد. LTPD درصد اقلام معیوب در یک بهر است که مصرف کننده می‌خواهد احتمال پذیرش آن کم باشد.

حجم بهر (lot size): این عامل را با حرف N نمایش می دهند و تعداد کل اقلامی است که در بهر مورد بررسی وجود دارد.

(AVERAGE  SAMPLING  NUMBER (ASN

متوسط تعداد قطعه‌ای که از هر انباشته بازرسی می‌گردد.

SCREENING  INSPECTION OR  RECTIFYING  INSPECTION

بازرسی غربالی: این روش باعث بهبود کیفیت میشود ولی در این روش هزینه‌های بالایی داریم.

(AVERAGE  OUT  GOING  QUALITY (AOQ

متوسط کیفیت خروجی: متوسط نسبت ناقص‌های خروجی که یک روش دیگر برای ارزیابی یک طرح نمونه‌برداری است.

(AVERAGE  TOTAL  INSPECTION (ATI

متوسط تعداد کل مورد بازرسی: متوسط کل بازرسی روش دیگری برای ارزیابی یک طرح نمونه‌برداری است.

 

dastmardi

اين سایت با هدف اشاعه مفاهیم مدیریت كیفیت در زمینه ارائه خدمات آزمايشگاهی و ترويج استانداردهای رایج در اين خصوص نظیر ISO/IEC 17025, ISO 15189 ایجاد شده است. خوانندگان عزيز، سعي می شود در این سایت اطلاعات تخصصی و بروز در زمینه‌های سيستم‌های مدیریت كیفیت در مراكز آزمايشگاهی، استانداردهای بین‌المللی ارائه خدمات آزمايشگاهی، ارزيابی و محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری، نمونه‌برداری پذيرشی، كالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری، طراحی آزمایش‌ها، اعتباربخشی روش‌های آزمون و تضمین كیفیت نتایج آزمون ارائه شود. اميدوارم با همكاري شما عزيزان و علاقه‌مندان، يك پايگاه اطلاعاتي مفيد و معتبر براي علاقمندان بحت مديريت كيفيت در مراكز آزمايشگاهي در ايران ايجاد شود. لذا از ارسال نظرات ، پيشنهادات و مطالب علمي و فني خود دريغ نكرده و به غني‌تر كردن اين سایت براي استفاده كارشناسان و علاقمندان كمك نماييد. بديهي است مطالب و نظرات به اسم ارسال كننده درج خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *