مديریت كیفیت در مراكز آزمایشگاهی

تعاریف و اصطلاحات مربوط به نمونه برداری پذیرشی

اشتراک گذاری

as-book

Acceptance Sampling Plan

طرحی است که براساس آن، تعداد اقلام مورد بازرسی بهر (حجم نمونه) و معیارهای پذیرش آن (عدد پذیرش یا رد) مشخص می شود.
 

Inspection

بررسی، آزمایش، شابلون گذاری یا هر گونه عملیات دیگری که برای مقایسه مشخصات محصول با نیازمندیهای تعیین شده، صورت می گیرد را گویند.   
 
تعریف دیگری برای بازرسی: فعالیتی مانند اندازه‌گیری، بررسی، آزمایش یا آزمون با شاخص در مورد یک یا چند ویژگی یک مقوله و مقایسه نتایج با نیازمندی‌های مشخص شده، به منظور تعیین اینکه برای هر ویژگی، انطباق حاصل شده است. (ISO 8402)


بهر (lot): مجموعه‌ای از اقلام محصول که از میان آنها، نمونه‌ای جهت انطباق با معیارهای پذیرش، انتخاب و بازرسی می‌شود. تعداد واحدهای محصول موجود در بهر را حجم بهر (lot size) می‌نامند. 

تعریف دیگری برای بهر: مقدار معینی از کلای ساخته شده (تولیدی) توسط یک تامین کننده، تحت شرایطی از ساخت که یکنواخت فرض شده است. در برخی صنایع، اصطلاح (Batch) نیز ممکن است به جای بهر به کار کرفته شود.

نمونه (Sample): مجموعه اقلامی که از بهر، انتخاب و بازرسی می‌شوند. (ایزو ۲۸۵۹)

نقص یا عیب (defect): انحراف در خصوصیات کیفی محصول یا فرآیند است که منجر به برآورده نشدن نیازمندی می‌شود. (ایزو ۲۸۵۹)

معیوب (defective): محصول یا فرآیندی که حداقل یک نقص یا عیب دارد (ایزو ۲۸۵۹)

سطح کیفیت پذیرفتنی (Acceptable Quality Level):

حداکثر درصد مجاز اقلام معیوب یا حداکثر مجاز تعداد نقصها در صد واحد محصول است که می‌توان به عنوان حداقل سطح کیفیت اقلام بهر در نظر گرفته شود. (ایزو ۲۸۵۹)

(Lot  Tolerance  Percent  Defctive  (LTPD

در رابطه با ریسک مصرف کننده، یک تعریف عددی بهر معیوب وجود دارد که LTPD نام دارد. LTPD درصد اقلام معیوب در یک بهر است که مصرف کننده می‌خواهد احتمال پذیرش آن کم باشد.

حجم بهر (lot size): این عامل را با حرف N نمایش می دهند و تعداد کل اقلامی است که در بهر مورد بررسی وجود دارد.

(AVERAGE  SAMPLING  NUMBER (ASN

متوسط تعداد قطعه‌ای که از هر انباشته بازرسی می‌گردد.

SCREENING  INSPECTION OR  RECTIFYING  INSPECTION

بازرسی غربالی: این روش باعث بهبود کیفیت میشود ولی در این روش هزینه‌های بالایی داریم.

(AVERAGE  OUT  GOING  QUALITY (AOQ

متوسط کیفیت خروجی: متوسط نسبت ناقص‌های خروجی که یک روش دیگر برای ارزیابی یک طرح نمونه‌برداری است.

(AVERAGE  TOTAL  INSPECTION (ATI

متوسط تعداد کل مورد بازرسی: متوسط کل بازرسی روش دیگری برای ارزیابی یک طرح نمونه‌برداری است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *