مديریت كیفیت در مراكز آزمایشگاهی

دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت اندازه گیری در آزمایشگاه تشخیص طبی

اشتراک گذاری

اندازه گیری‌ها همواره به علت خاصی انجام می‌شوند. این علت می‌تواند پاسخ دادن به یکسوال مشخص یا کمک به حل یک مساله باشد. هرگاه اندازه‌گیری انجام می‌شود همواره عدمقطعیتی در ارتباط با نتیجه ناشی از خطاهای غیر‌قابل پیشگیری در فرایند اندازه‌گیری وجودخواهد داشت. وجود آگاهی و دانش در خصوص عدم‌قطعیت مرتبط با نتیجه اندازه‌گیری بهقضاوت در خصوص مناسب بودن داده برای هدف مورد نظر کمک خواهد نمود. ارزیابی عدمقطعیت اندازه‌گیری یکی از الزامات استاندارد ISO 15189 در آزمایشگاه‌ها می‌باشد. هدف از برگزاری این دوره عبارت است از:

– آشنایی با مفاهیم پایه در خصوص عدم قطعیت اندازه گیری در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی

– ارتقاء دانش شرکت کنندگان جهت شناخت اصول و فنون تخمین عدم قطعیت در اندازه‌گیری‌های

– استفاده و بکارگیری با نرم افزار GUM WORK BENCH برای تحمین عدم‌قطعیت در اندازه‌گیری

محتوای دوره

·        آشنایی با مفاهیم پایه؛

·        آشنایی با مفهوم عدم‌قطعیت در اندازه‌گیری؛

·        تاریخچه عدم قطعیت اندازه‌گیری؛

·        الزامات استاندارد ISO15189‌ در خصوص عدم‌قطعیت اندازه‌گیری؛

·        انواع آزمون‌ها از نظر الزامات مربوط به تخمین عدم قطعیت؛

·        رویکردهای گوناگون محاسبه و تخمین عدم قطعیت؛

–      تخمین عدم‌قطعیت اندازه گیری به رویکرد پایین به بالا (Bottom-Up)؛

–      تخمین عدم‌قطعیت اندازه گیری به رویکرد بالا به پایین (Top-Down)؛

·        مراحل محاسبه و تخمین عدم قطعیت به روش CLSI C51؛

·        حل چند مثال‌ برای تخمین عدم‌قطعیت؛

·        محاسبه عدم قطعیت با نرم افزار GUM Workbench؛

·        گزارش‌دهی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری.

جهت دانلود بروشور دوره بر روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود بروشور دوره عدم‌قطعیت اندازه‌گیری در آزمایشگاه تشخیص طبی

هماهنگی برای برگزاری دوره عدم قطعیت اندازه گیری در آزمایشگاه تشخیص طبی

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌ها می‌توانید با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *