مديریت كیفیت در مراكز آزمایشگاهی

ضرورت لیست اصلی مستندات در آزمایشگاه

اشتراک گذاری

سئوال: آزمایشگاه ما فقط نسخه از مدارک سیستم مدیریت کیفیت را به صورت سیستم مرکزی تهیه و نگهداری می‌کند، آیا لیست مستندات اصلی برای ترسیم توزیع مدارک واقعاً نیاز است؟

بخش ۴٫۳٫۲٫۱  ذکر شده است یک فهرست اصلی یا روش اجرایی معادل آن برای کنترل مدارک، که وضعیت تجدیدنظر و توزیع آن‌ها را در سیستم مدیریت مشخص نماید، باید تهیه شود و بهآسانی در دسترس باشد تا بدین وسیله بتوان از به کارگیری مدارک نامعتبر و یا منسوخ جلوگیری کرد.لذا اگر روش اجرایی کنترل مستندات آزمایشگاه وضعیت بازنگری مدارک موجود در سیستم مدیریت کیفیت را مشخص و جایی که آنها یافت می‌شوند را نشان می‌دهند، دیگر نیازی به لیست مستندات اصلی نیست. ولی اگر روش اجرایی کنترل مستندات حاوی وضعیت بازنگری و محل مستندات نباشد، آنگاه یک لیست مستندات شامل این موارد نیاز است.

مرجع: سایت انجمن اعتباربخشی آزمایشگاه های آمریکا A2LA

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *