مديریت كیفیت در مراكز آزمایشگاهی

تغییر یا ایجاد متن جدید در مدارک

اشتراک گذاری

سئوال: در بند ۴٫۳٫۳٫۲٫ استاندارد ISO/IEC 17025 ذکر شده است “در موارد مقتضی، متنِ تغییر یافته یا جدید باید در مدرک یا در ضمایم ذیربط مشخص شود.” به چه روش‌هایی می‌توان این کار را انجام داد؟

برای انجام این کار راه‌های زیر وجود دارد:

      – با استفاده از ویژگی‌های های لایت کردن یا خط کشیدن زیر متن؛

      – با استفاده از تاریخچه ویرایش‌های در پایان هر مستند و تشریح تغییرات انجام در بخش‌های خاص؛

      – با استفاده از“track changes”  تجدیدنظر در مستندات و نگهداری یک نسخه کنترل شده با“track changes”؛

      – با استفاده از فرم‌های ویژه‌ای که نشان‌دهنده تغییرات در مستندات می‌باشد.

نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که الزامات استاندارد شناسایی متن جدید یا تغییر یافته هنگامی که عملی است، می‌باشد. شرایط ذکر شده فوق در اکثر غریب به اتفاق موارد عملی است. با این حال در مواردی که شناسایی متن جدید یا تغییر یافته عملی نیست (به عنوان مثال اگر سند به طور کامل بازنگری شده است به طوری که شباهت کمی به نسخه قبلی دارد یا اصلاً شباهتی ندارد) در این موارد نشان دادن این تغییرات نیاز نیست.

مرجع: سایت انجمن اعتباربخشی آزمایشگاه های آمریکا A2LA

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *