مديریت كیفیت در مراكز آزمایشگاهی

ممیزان داخلی آزمایشگاه

اشتراک گذاری
سئوال:آیا الزامات بخش ۵٫۲ استاندارد ISO/IEC 17025 برای ممیزان داخلی یک آزمایشگاه که ممکن است از کارکنان آزمایشگاه نیز نباشند، کاربرد دارد؟

 

از آنجا که ممیز داخلی یک آزمایشگاه مسئول بررسی جنبه‌های مختلف در ارتباط با تجهیزات، عملکرد آزمون / کالیبراسیون و انتشار نتایج می‌باشد، بنابراین لازم است که آموزش و صلاحیت ممیزان داخلی، تعریف، مستند، ارزیابی شود. به طور کلی می‌توان گفت که تمامی بخش ۵٫۲ استاندارد برای یک فرد که به عنوان ممیز داخلی تعیین شده است، قابل اجرا است و انتظار می‌رود سوابق مربوطه برای نشان دادن انطباق با بندهای ۵٫۲٫۱ ۵٫۲٫۵ نگهداری شود.

   مرجع: سایت انجمن اعتباربخشی آزمایشگاه‌های آمریکا A2LA

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *