ارزیابی اثربخشی آموزش کارکنان

اشتراک گذاری

در بند ۵٫۲٫۲ استاندارد ISO/IEC 17025 ذکر شده است که “اثربخشی اقدامات آموزشی انجام شده باید ارزیابی شود” به چه روش‌هایی می‌توان اثربخشی اقدامات آموزشی انجام شده را ارزیابی نمود؟

 با پنج روش زیر می‌توان اثربخشی اقدامات آموزشی انجام شده را ارزیابی نمود:

– برگزاری آزمون پس از برگزاری آموزش؛

– نظارت بر عملکرد و ارزیابی واقعی عملکرد کارکنان پس از برگزاری آموزش؛

– نتایج آزمون مهارت بدست آمده پس از برگزاری آموزش ؛

– نتایج ممیزی های داخلی پس از برگزاری آموزش؛

– نتایج ممیزی‌های خارجی پس از برگزاری آموزش؛

 ارزیابی اثربخشی آموزشی می‌تواند با استفاده از یک و در برخی  از موارد با یا ترکیبی از چند روش فوق الذکر انجام شود.

 مرجع :  سایت انجمن اعتباربخشی آزمایشگاه‌های آمریکا

dastmardi

اين سایت با هدف اشاعه مفاهیم مدیریت كیفیت در زمینه ارائه خدمات آزمايشگاهی و ترويج استانداردهای رایج در اين خصوص نظیر ISO/IEC 17025, ISO 15189 ایجاد شده است. خوانندگان عزيز، سعي می شود در این سایت اطلاعات تخصصی و بروز در زمینه‌های سيستم‌های مدیریت كیفیت در مراكز آزمايشگاهی، استانداردهای بین‌المللی ارائه خدمات آزمايشگاهی، ارزيابی و محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری، نمونه‌برداری پذيرشی، كالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری، طراحی آزمایش‌ها، اعتباربخشی روش‌های آزمون و تضمین كیفیت نتایج آزمون ارائه شود. اميدوارم با همكاري شما عزيزان و علاقه‌مندان، يك پايگاه اطلاعاتي مفيد و معتبر براي علاقمندان بحت مديريت كيفيت در مراكز آزمايشگاهي در ايران ايجاد شود. لذا از ارسال نظرات ، پيشنهادات و مطالب علمي و فني خود دريغ نكرده و به غني‌تر كردن اين سایت براي استفاده كارشناسان و علاقمندان كمك نماييد. بديهي است مطالب و نظرات به اسم ارسال كننده درج خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.