برگزاری دوره آموزشی آشنایی با روش های آماری در مقایسات بین آزمایشگاهی

اشتراک گذاری

دوره آموزشی  آشنایی با روش های آماری در مقایسات بین آزمایشگاهی در اداره کل استاندارد استان زنجان به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

مدرس دوره: مهندس مصطفی دستمردی

تاریخ برگزاری دوره: ۲۰ و ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

سرفصل مطالب ارائه شده در این دوره آموزشی:

۱- مقدمه‌ای بر مقایسات بین آزمایشگاهی

۲- آشنایی با مفاهیم پایه

۳- آشنایی با استانداردهای موجود در مقایسات بین آزمایشگاهی

۴- برنامه ریزی مطالعات درون آزمایشگاهی

۵- محاسبات آماری مطابق استانداردهای ASTM E691 و ISO 5725

۶- تجزیه و تحلیل نتایج مطابق با استانداردهای ASTM E691 و ISO 5725

۷- حل مثال بر اساس استانداردهای ASTM E691 و ISO 5725

۸- تجزیه و تحلیل آماری مقایسات بین آزمایشگاهی مطابق  ISO 13528و  APLAC PT 002

۹- آشنایی با نرم افزار Minitab

۱۰- مقایسات آماری نتایج آزمون در Minitab

۱۱- منابع و مراجع

استانداردها و راهنماهای ارائه شده برای برگزاری این دوره آموزشی از طریق لینک‌های زیر برای شرکت کنندگان در دوره قابل دانلود است:

استاندارد ISO 5725-1

استاندارد ISO 5725-2

استاندارد ASTM E691

راهنمای APLAC PT001

راهنمای APLAC PT002

هماهنگی برای برگزاری دوره آموزشی  آشنایی با روش‌های آماری در مقایسات بین آزمایشگاهی

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌ آموزشی  آشنایی با روش‌های آماری در مقایسات بین آزمایشگاهی

می‌توانید با ما تماس بگیرید.

 

dastmardi

اين سایت با هدف اشاعه مفاهیم مدیریت كیفیت در زمینه ارائه خدمات آزمايشگاهی و ترويج استانداردهای رایج در اين خصوص نظیر ISO/IEC 17025, ISO 15189 ایجاد شده است. خوانندگان عزيز، سعي می شود در این سایت اطلاعات تخصصی و بروز در زمینه‌های سيستم‌های مدیریت كیفیت در مراكز آزمايشگاهی، استانداردهای بین‌المللی ارائه خدمات آزمايشگاهی، ارزيابی و محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری، نمونه‌برداری پذيرشی، كالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری، طراحی آزمایش‌ها، اعتباربخشی روش‌های آزمون و تضمین كیفیت نتایج آزمون ارائه شود. اميدوارم با همكاري شما عزيزان و علاقه‌مندان، يك پايگاه اطلاعاتي مفيد و معتبر براي علاقمندان بحت مديريت كيفيت در مراكز آزمايشگاهي در ايران ايجاد شود. لذا از ارسال نظرات ، پيشنهادات و مطالب علمي و فني خود دريغ نكرده و به غني‌تر كردن اين سایت براي استفاده كارشناسان و علاقمندان كمك نماييد. بديهي است مطالب و نظرات به اسم ارسال كننده درج خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.