مديریت كیفیت در مراكز آزمایشگاهی

آزمون بانک ارزیابان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برگزار شد

اشتراک گذاری

در صبح روز دوشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ آزمون ارزیابان و سرارزیابان استاندارد ۱۷۰۲۵ برگزار گردید. برای آزمون سرارزیابان سئوالات تستی و تشریحی مختلفی از استانداردهای ۱۷۰۲۵، ۱۷۰۱۱ و ۱۹۰۱۱ ارائه شده بود.

به نظر اینجانب سئوالات طراحی شده در آزمون سرارزیابان ایزو ۱۷۰۲۵ سئوالات خوبی بود. بیشتر سئوالات این آزمون از متن خود استاندارد ۱۷۰۲۵ بود و بخش کمی از سئوالات مربوط به استاندارد ۱۷۰۱۱ و استاندارد ۱۹۰۱۱ بود. سئوالاتی که از استاندارد ۱۷۰۲۵ ارائه شده بود به نحوی طراحی شده بودند که برای بخش‌های مهم فنی استاندارد ۱۷۰۲۵ نظیر صحه گذاری روش‌های آزمون (بند ۵-۴-۵) نمونه برداری (بند ۵-۷)، عدم قطعیت (بند ۵-۴-۶) و تضمین کیفیت (بند ۵-۹) دانش مورد نیاز افراد متقاضی جهت سرارزیاب شدن را مورد سنجش قرار گیرد. برای پاسخگویی به دو سئوال آزمون (یک سئوال مربوط به محاسبه عدم قطعیت ترموکوپل و یک سئوال مربوط به تحلیل مقایسات بین آزمایشگاهی با استفاده از شاخص En) استفاده از ماشین حساب نیاز بود، ولی امکان استفاده از ماشین حساب در این آزمون از قبل اعلام نشده بود و بیشتر شرکت کنندگان برای پاسخگویی به این دو سئوال دچار مشکل شده بودند. 

سرارزیابان استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ برای پاسخگویی به سئوالات باید استانداردهای ایزو ۱۳۵۲۸، ایزو ۵۷۲۵ پارت دوم و یا ASTM E691 را مطالعه می کردند. (سئوال مربوط به تحلیل مقایسات بین آزمایشگاهی با شاخص En مربوط به استاندارد ایزو ۱۳۵۲۸ البته در انکس Bاستاندارد ایزو ۱۷۰۴۳ نیز آورده شده است و سئوال مربوط به تکرارپذیری و تکثیرپذیری و محاسبات آنها مربوط به استاندارد ایزو ۵۷۲۵ و  ASTM E691 بود.) دادن این دو سئوال تخصصی نیز به نظر من کار خوبی بود زیرا یک سرارزیاب برای استاندارد فنی مثل ایزو ۱۷۰۲۵ باید با مراجع مهمی مثل ایزو ۵۷۲۵ پارت ۱ تا ۶ و ایزو ۱۳۵۲۸ و سایر مراجع مرتبط آشنا باشد. به طور کلی می‌توان گفت سئوالات آزمون سرارزیابان ایزو ۱۷۰۲۵ و نحوه برگزاری آن خیلی خوب بود.

آزمون استاندارد ایزو ۱۷۰۲۰ برای ارزیابان و سرارزیان با سئوالات یکسان برگزار شد. بیشتر سئوالات این آزمون تستی و از خود استاندارد ایزو ۱۷۰۲۰  بود تعداد کمی از سئوالات مربوط به استاندارد ۱۹۰۱۱ و ۱۷۰۱۱ بود. سئوالات این استاندارد نسبت به استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ خیلی ساده تر بود. شاید اگر در این آزمون سئوالات افراد متقاضی برای سرارزیابی و ارزیابی را از هم جدا می کردند، بهتر بود.

مطالب این پست نظر شخصی نویسنده این سایت است و ممکن از نظر افراد دیگر شرکت کننده در این آزمون با نظر اینجانب متفاوت باشد.  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *