مديریت كیفیت در مراكز آزمایشگاهی

کنترل کیفیت نتایج آزمون در آزمایشگاه میکروبیولوژی مطابق استاندارد ISO 14461-2

اشتراک گذاری

index

بررسی قابلیت اطمینان نتایج آزمون در آزمایشگاه‌های میکروبیولوژی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بر این اساس سازمان جهانی استاندارد سازی اقدام به انتشار استاندارد ISO 14461-2‌ به منظور کنترل کیفیت نتایج آزمون در آزمایشگاه‌های میکروبیولوژی نموده است. این استاندارد یک روش معمول برای ارزیابی و کنترل کیفیت نتایج حاصل از شمارش میکروارگانیسم با استفاده از روش شمارش کلونی‌های در رقت‌های یکسان و متفاوت را ارائه می‌کند. این روش برای آزمایشگاه‌هایی که آزمون‌های مربوط به شمارش کلونی‌ها به طور مرتب انجام می‌دهند، کاربرد دارد.

این استاندارد معیارهای مقبولیت تفاوت بین نتایج بدست آمده از پلیت‌های موازی با رقت یکسان و متفاوت را فراهم می‌کند. این بدان معناست که میزان تفاوت قابل قبول در بین نتایج شمارش دو پلیت موازی کاملاً یکسان و یا دو پلیت با رقت‌های متفاوت را می‌توان بر اساس این استاندارد مشخص می‌نمود.

اصول مورد استفاده در این استاندارد بدین شکل می‌باشد که نتایج آزمون مربوط به شمارش کلونی‌ها در دو پلیت موازی با حدودهای مشخص شده در این استاندارد مقایسه می‌شود، اگر اختلاف دو نتیجه بیش از حدود مشخص شده در این استاندارد باشد، این امر نشان دهنده آن است که نتایج آزمون از قابلیت اطمینان کافی برخوردار نیست و یک مشکل جدی در حین انجام آزمون وجود دارد که بایستی آن برای دستیابی به نتایج آزمون با قابلیت اطمینان کافی مشکل موجود را مرتفع نمود.

هماهنگی برای برگزاری دوره‌‌ آموزشی کنترل کیفیت نتایج آزمون‌های شیمیایی و میکروبیولوژی با نرم افزار MINITAB

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌‌ آموزشی کنترل کیفیت نتایج آزمون‌های شیمیایی و میکروبیولوژی با نرم افزار MINITAB می‌توانید با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *