حد تشخیص و حد کمی شدن در روش‌ آزمون

اشتراک گذاری

حد تشخیص (LOD): کوچکترین غلظتی است که یک روش می‌تواند با درجه اطمینان مشخصی آن را تشخیص دهد.‏

حد کمی شدن (LOQ): حدی است که در آن می‌توانیم به طور منطقی اختلاف بین ۲ مقدار مختلف را تشخیص داهیم.‏ حد کمی شدن یک روش کوچکترین غلظت آنالیت بوده که می‌توان آن را با عدم‌قطعیت قابل قبولی تعیین نمود.‏

به منظور درک بهتر مفهوم حد تشخیص و حد کمی شدن به این مثال توجه نمایید. فرض کنید شما در یک فرودگاه نشسته‌اید که ‏سر و صدای زیادی ناشی از نشستن و برخاستن هواپیماها در آن وجود دارد. اگر فردی که در نزدیک شما نشسته است به آرامی صحبت کند، ‏شما صدای وی را نمی‌شنوید. صدای وی کمتر از ‏LOD‏ می‌باشد. اگر او کمی بلندتر صحبت کند، شما صدای او را می‌شنوید، ولی متوجه ‏حرفی که می‌زند، نمی‌شوید. در این حالت صدای وی بزرگتر از ‏LOD‏ ولی کمتر از ‏LOQ‏ می‌باشد. اگر وی باز هم بلندتر صحبت کند، شما ‏منظور او را متوجه شده و به او جواب می‌دهید. در این حالت صدای وی از ‏LOD‏ و ‏LOQ‏ بزرگتر می‌باشد.‏

در اصطلاح کلی، حد تشخیص غلظتی که در آن سیگنال دستگاه y‎‏ دارای اختلاف قابل توجهی از سیگنال نمونه شاهد باشد.‏

lod-1

محاسبه حد تشخیص و حد کمی شدن

LOD‏ یک روش با کوچکترین پاسخ دستگاه متفاوت است. استفاده از نسبت سیگنال به ‏noise‏ برای استانداردی که به دستگاه تزریق ‏شده است، شاخص عملکرد دستگاه بوده و در تخمین ‏LOD‏ یک روش کاربردی ندارد.‏ به منظور تخمین ‏LOD‏ یک روش، اندازه‌گیری‌ها بایستی روی نمونه‌ها انجام شده و کلیه مراحل فرایند در این اندازه‎گیری‌ها طی شود.‏

می‌توان برای تعیین ‏LOD، سه نمونه با سه غلظت مختلف انتخاب کرده و هر نمونه را هفت بار اندازه‌گیری نماییم. کوچکترین غلظت ‏انتخاب شده بایستی نزدیک صفر باشد. سپس نمودار انحراف استانداردها را بر حسب غلظت‌ها رسم می‌نماییم و مقدار انحراف استاندارد ‏غلظت صفر (S0)‎‏ را از روی نمودار بدست می‌آوریم. ‏LOD‏ روش برابر است با ‏X+3S0‎‏ که در این معادله ‏X‏ میانگین اندازه‌گیری‌ها روی ‏نمونه شاهد می‌باشد.‏ LOD‏ محاسبه شده نشان‌دهنده این موضوع است که ما ۹۵% اطمینان داریم که روش قادر به شناسایی آنالیت موجود در نمونه در آن ‏غلظت می‌باشد.‏ حد تشخیص در فاصله ۳s از نمونه شاهد و حد کمی شدن در فاصله ۱۰s از نمونه شاهد قرار دارد.

 هماهنگی برای برگزاری دوره‌های آموزشی صحه گذاری روش های آزمون

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌ “صحه گذاری روش های آزمون” می‌توانید با ما تماس بگیرید.

dastmardi

اين سایت با هدف اشاعه مفاهیم مدیریت كیفیت در زمینه ارائه خدمات آزمايشگاهی و ترويج استانداردهای رایج در اين خصوص نظیر ISO/IEC 17025, ISO 15189 ایجاد شده است. خوانندگان عزيز، سعي می شود در این سایت اطلاعات تخصصی و بروز در زمینه‌های سيستم‌های مدیریت كیفیت در مراكز آزمايشگاهی، استانداردهای بین‌المللی ارائه خدمات آزمايشگاهی، ارزيابی و محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری، نمونه‌برداری پذيرشی، كالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری، طراحی آزمایش‌ها، اعتباربخشی روش‌های آزمون و تضمین كیفیت نتایج آزمون ارائه شود. اميدوارم با همكاري شما عزيزان و علاقه‌مندان، يك پايگاه اطلاعاتي مفيد و معتبر براي علاقمندان بحت مديريت كيفيت در مراكز آزمايشگاهي در ايران ايجاد شود. لذا از ارسال نظرات ، پيشنهادات و مطالب علمي و فني خود دريغ نكرده و به غني‌تر كردن اين سایت براي استفاده كارشناسان و علاقمندان كمك نماييد. بديهي است مطالب و نظرات به اسم ارسال كننده درج خواهد شد.

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *