برگزاری دوره آموزشی عدم قطعیت اندازه گیری در شرکت داروسازی دانا

اشتراک گذاری
دوره آموزشی عدم قطعیت در اندازه گیری

دوره آموزشی عدم قطعیت در اندازه گیری

دوره آموزشی تجزیه و تحلیل آماری و محاسبه عدم قطعیت (EUM) در آزمایشگاه‌های شیمی و کالیبراسیون شرکت داروسازی دانا به مدت ۲۴ ساعت برگزار گردید.

هدف از برگزاری این دوره آموزشی:

–  ارتقاء دانش شرکت کنندگان جهت شناخت اصول و فنون تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری‌های آزمایشگاه

– توانایی شرکت کنندگان در دوره آموزشی برای کار با نرم افزار GUM Work Bench برای محاسبه عدم قطعیت در اندازه‌گیری به همراه چندین مثال آموزشی

سرفصل ارائه شده در این دوره آموزشی:

۱- آشنایی با مفهوم عدم‌قطعیت در اندازه‌گیری

۲- مراحل محاسبه و تخمین عدم‌قطعیت

۲-۱- مشخص نمودن اندازه‌ده

۲-۲-  استخراج مدل ریاضی

۲-۳- شناسایی منابع ایجاد عدم‌قطعیت

         ۲-۳-۱- مقدمه‌ای بر علم آمار

۲-۴- تخمین و محاسبه عدم‌قطعیت

         ۳-۴-۱- روش‌های گوناگون محاسبه و تخمین عدم‌قطعیت

         ۳-۴-۲- روش gum‌ برای محاسبه عدم‌قطعیت

         ۳-۴-۳-تعیین ضریب حساسیت

۳- حل چند مثال‌ برای آزمون‌های شیمیایی

         ۳-۱- محاسبه عدم‌قطعیت در توزین

         ۳-۲- محاسبه عدم‌قطعیت با نرم افزار GUM Workbench

         ۳-۳-محاسبه عدم قطعت در تعیین حجم

         ۳-۴-محاسبه عدم‌قطعیت در تهیه محلول استاندارد کالیبراسیون

         ۳-۵- محاسبه عدم‌قطعیت در تیتراسیون

         ۳-۶- محاسبه عدم‌قطعیت در اندازه‌گیری pH

         ۳-۷- محاسبه عدم‌قطعیت در آزمون کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

۴- حل چند مثال‌ برای مجاسبه عدم‌قطعیت در  کالیبراسیون

         ۴-۱- محاسبه عدم‌قطعیت در کالیبراسیون یک‌مولتی‌متر دیجیتال (اندازه‌گیری جریان DC)

         ۴-۲- محاسبه عدم‌قطعیت در کالیبراسیون فشار سنجی

         ۴-۳- محاسبه عدم‌قطعیت در کالیبراسیون وزنه با مقدار نامی ۱۰ کیلو گرم

         ۴-۴- محاسبه عدم‌قطعیت در کالیبراسیون ترازو

         ۴-۵- محاسبه عدم‌قطعیت در کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری ابعادی

         ۴-۶- محاسبه عدم‌قطعیت در کالیبراسیون یک گیج بلوک‌ها

         ۴-۷- محاسبه عدم‌قطعیت در کالیبراسیون ترموکوپل نوع N در دمای ۱۰۰۰°C کوره

۵- انواع آزمون‌ها از نظر الزامات مربوط به تخمین عدم‌قطعیت

۶- روش مونت کارلو برای محاسبه عدم‌قطعیت

۷- گزارش دهی عدم قطعیت

۸- منابع و مراجع

هماهنگی برای برگزاری دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت اندازه گیری در آزمایشگاه های شیمیایی و یا کالیبراسیون با نرم افزار GUM Workbench

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌ “تجزیه و تحلیل آماری و محاسبه عدم قطعیت (EUM)” می‌توانید با ما تماس بگیرید.

dastmardi

اين سایت با هدف اشاعه مفاهیم مدیریت كیفیت در زمینه ارائه خدمات آزمايشگاهی و ترويج استانداردهای رایج در اين خصوص نظیر ISO/IEC 17025, ISO 15189 ایجاد شده است. خوانندگان عزيز، سعي می شود در این سایت اطلاعات تخصصی و بروز در زمینه‌های سيستم‌های مدیریت كیفیت در مراكز آزمايشگاهی، استانداردهای بین‌المللی ارائه خدمات آزمايشگاهی، ارزيابی و محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری، نمونه‌برداری پذيرشی، كالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری، طراحی آزمایش‌ها، اعتباربخشی روش‌های آزمون و تضمین كیفیت نتایج آزمون ارائه شود. اميدوارم با همكاري شما عزيزان و علاقه‌مندان، يك پايگاه اطلاعاتي مفيد و معتبر براي علاقمندان بحت مديريت كيفيت در مراكز آزمايشگاهي در ايران ايجاد شود. لذا از ارسال نظرات ، پيشنهادات و مطالب علمي و فني خود دريغ نكرده و به غني‌تر كردن اين سایت براي استفاده كارشناسان و علاقمندان كمك نماييد. بديهي است مطالب و نظرات به اسم ارسال كننده درج خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.