مديریت كیفیت در مراكز آزمایشگاهی

بند ۷-۷- تجزیه و تحلیل نتایج در ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017

اشتراک گذاری

کمیته CASCO پیش نویس داخلی بر ای رای گیری (CIB) ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 در ۲۰۱۵-۰۹-۲۵ منتشر نمود.

در بند ۷-۷ این پیش نویس الزامات مربوط به تجزیه و تحلیل نتایج آورده شده است. متن کامل الزامات ذکر شده برای تجزیه و تحلیل نتایج و نحوه بیان تفسیر در گزارش آزمون به شرح زیر است (تغییرات ویرایش جدید نسبت به ویرایش سال ۲۰۰۵ با رنگ سبز مشخص شده است).

۷-۷- تجزیه و تحلیل نتایج

۷-۷-۱- بیانیه انطباق

هنگامی که بیانیه انطباق با مشخصات و یا استاندارد برای آزمون و یا کالیبراسیون درخواست شده است، آزمایشگاه باید:

الف) مستندات قوانین تصمیم گیری به کار گرفته با در نظر گرفتن سطح ریسک (مانند پذیرش نادرست و رد اشتباه و فرضیات آماری) در ارتباط با قانون تصمیم گیری را به کار گرفته؛

ب) قانون تصمیم گیری را اعمال کند.

توجه: برای کسب اطلاعات بیشتر استاندارد ISO/IEC Guide 98-4ملاحظه نمایید.

۷٫۷٫۲ اظهارنظرها و تفسیرها

۷٫۷٫۲٫۱ اظهارنظرها و تفسیرها بیان شده در گزارش آزمون و یا گواهی کالیبراسیون باید بر اساس نتایج به دست آمده از اقلام مورد آزمون و یا کالیبراسیون باشد.

یادآوری: اظهارنظرها و تفسیرها نباید با بازرسی و گواهی نامه‌های محصول همانطور که در استاندارد ISO / IEC 17020 و ISO / IEC 17065 مد نظر است، اشتباه گرفته شود.

۷٫۷٫۲٫۲ وقتی نظرات و تفاسیر ارائه می شوند، آزمایشگاه باید اطمینان حاصل کند که تنها پرسنل مجاز برای بیان نظرات و تفاسیر بیانیه مربوطه را در گزارش آزمون منتشر می‌کنند. آزمایشگاه باید مبنایی را که این اظهارنظرها و تفسیرها بر پایه آن ابراز شده است مدون سازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *