مديریت كیفیت در مراكز آزمایشگاهی

استواری و گزینش پذیری در صحه گذاری روش های آزمون

اشتراک گذاری

استواری یا استحکام: در بسیاری از توسعه های متد یا پروتوکل های صحه گذاری باید حساسیت به پارامترهای خاصی به طور مستقیم مورد بررسی قرار گیرند. این کار معمولاً با اولیه انجام می شود، که طی آن «آزمون استواری» انجام یک اثر تغییرات یک یا تعداد بیشتری پارامتر مشاهده می شود. اگر تغییرات با معنا باشند (در مقایسه با دقت آزمون استواری) به مطالعه دقیقتری برای اندازه گیری اندازهی اثر نیاز بوده و دیگر آن که فاصله عملیاتی مجاز نیز باید به طور مناسب انتخاب شود. بنابراین داده های آزمون استواری می توانند اطلاعاتی در رابطه با اثر پارامترهای مهم در اختیار بگذارند.

استواری یا استحکام

گزینش پذیری: گزینش پذیری به میزانی که یک روش به طور منحصر به فرد به آنالیت پاسخ می دهد، مرتبط می باشد. مطالعات گزینش پذیری نوعی، اثرات احتمالی مداخله گرها را معمولاً با افزودن یک مداخله گر احتمالی همزمان به نمونه بلانک و نمونه تقویت شده و مشاهده پاسخ، مورد مطالعه قرار می دهند. از آنجا که در این مطالعات، تغییرات در پاسخ را به شکل مستقیم اندازه می گیرند، لذا امکان استفاده از داده ها برای تخمین عدم قطعیت مرتبط با تداخل های احتمالی، البته با علم بر گستره غلظت های مداخله گرها وجود خواهد داشت.

برگزاری دوره‌ آموزشی اعتباربخشی روش های آزمون

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌ “صحه گذاری روش های آزمون” می‌توانید با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *