مديریت كیفیت در مراكز آزمایشگاهی

ساختار ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 مطابق با (CD1)

اشتراک گذاری

ساختار ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025‌ مطابق با (CD1) که قرار است در سال ۲۰۱۷ منتشر شود نسبت به ویرایش قبلی این استاندارد در سال ۲۰۰۵ تغییرات زیادی داشته است. در ادامه ساختار جدید این استاندارد ارائه شده است.

۱- هدف و دامنه

۲- مراجع الزامی

۳- اصطلاحات و تعاریف

۴- الزامات عمومی

      ۴٫۱ بی طرفی

      ۴٫۲ محرمانگی

۵- الزامات ساختاری

۶- الزامات منابع

      ۶-۱- کلیات

      ۶-۲- پرسنل

      ۶-۳- تسهیلات آزمایشگاهی و شرایط محیطی

      ۶-۴- تجهیزات

      ۶-۵- محصولات و خدمات فراهم شده خارجی

      ۶-۶- قابلیت ردیابی اندازه شناختی

۷- الزامات فرایندی

      ۷-۱- بازنگری درخواست ها، مناقصات و قراردادها

      ۷-۲- انتخاب، صحه‌گذاری و تصدیق روش آزمون

      ۷-۳- نمونه برداری

      ۷-۴- جابجایی اقلام آزمون و یا کالیبراسیون

      ۷-۵- سوابق فنی

      ۷-۶- ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری

      ۷-۷- تجزیه و تحلیل نتایج.

      ۷-۸- اطمینان از کیفیت نتایج

      ۷-۹- گزارش از نتایج

      ۷-۱۰- شکایات

      ۷-۱۱-مدیریت کار نامنطبق

      ۷-۱۲- کنترل از داده ها – مدیریت اطلاعات

۸- الزامات مدیریت

      ۸-۱- گزینه‌ها

      ۸-۲- مستندات سیستم مدیریت (گزینه الف)

      ۸-۳- کنترل مدارک سیستم مدیریت (گزینه الف)

      ۸-۴- کنترل سوابق (گزینه الف)

      ۸-۵- اقدامات مربوط به ریسک‌ها و فرصت‌ها

      ۸-۶- بهبود (گزینه الف)

      ۸-۷- اقدامات اصلاحی (گزینه الف)

      ۸-۸- ممیزی های داخلی (گزینه الف)

      ۸-۹- بازنگری مدیریت (گزینه الف)

پیوست الف – قابلیت ردیابی اندازه شناختی

پیوست ب – سیستم مدیریت

کتابشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *