مناسب بودن سیستم system suitability

اشتراک گذاری

مناسب بودن سیستم system suitability

مناسب بودن سیستم توسط شواری بین المللی هماهنگ سازی فنی (ICH) به صورت زیر تعریف شده است:

“چک کردن یک سیستم، قبل یا در حین آنالیز نمونه‌های مجهول، برای اطمینان از عملکرد سیستم.”

system-suitability

بررسی مناسب بودن سیستم بخش جدایی ناپذیر از روش‌های تجزیه‌ای و آزمون های میکروبیولوژی می‌باشد، این بررسی ها بر اساس این مفهوم می‌باشند که تجهیزات، لوازم الکترونیکی، عملیات تجزیه‌ای و نمونه‌های مورد آنالیز یک سیستم یکپارچه مناسب را برای ارزیابی تشکیل می‌دهند. 

پارامترهای بررسی مناسب بودن سیستم برای یک روش خاص بسته به نوع روشی آزمونی که باید صحه گذاری شود، تعیین می شوند و می تواند شامل کالیبراسیون، تفکیک‌‍پذیری ابزار اندازه‌گیری، تکرارپذیری و تجدیدپذیری سیستم اندازه گیری و غیره باشند. این پارامترها برای همچنین برای تصدیق این که حساسیت تشخیص، تفکیک‌پذیری، تجدیدپذیری و غیر برای استفاده مورد نظر مناسب هستند، نیز به کار می رود. بررسی مناسب بودن سیستم در برگیرنده صحه گذاری روش آزمون، تصدیق عملکرد آزمون‌گر و مناسب بودن نمونه های مورد آزمون می باشد.

dastmardi

اين سایت با هدف اشاعه مفاهیم مدیریت كیفیت در زمینه ارائه خدمات آزمايشگاهی و ترويج استانداردهای رایج در اين خصوص نظیر ISO/IEC 17025, ISO 15189 ایجاد شده است. خوانندگان عزيز، سعي می شود در این سایت اطلاعات تخصصی و بروز در زمینه‌های سيستم‌های مدیریت كیفیت در مراكز آزمايشگاهی، استانداردهای بین‌المللی ارائه خدمات آزمايشگاهی، ارزيابی و محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری، نمونه‌برداری پذيرشی، كالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری، طراحی آزمایش‌ها، اعتباربخشی روش‌های آزمون و تضمین كیفیت نتایج آزمون ارائه شود. اميدوارم با همكاري شما عزيزان و علاقه‌مندان، يك پايگاه اطلاعاتي مفيد و معتبر براي علاقمندان بحت مديريت كيفيت در مراكز آزمايشگاهي در ايران ايجاد شود. لذا از ارسال نظرات ، پيشنهادات و مطالب علمي و فني خود دريغ نكرده و به غني‌تر كردن اين سایت براي استفاده كارشناسان و علاقمندان كمك نماييد. بديهي است مطالب و نظرات به اسم ارسال كننده درج خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *