مديریت كیفیت در مراكز آزمایشگاهی

گواهینامه موارد مرجع مطابق با الزامات ISO Guide 31

اشتراک گذاری

یکی از مواردی که هنگام خرید مواد مرجع گواهی شده (CRM) برای آزمایشگاه و همچنین برای کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی باید به آن توجه نمود، محتوای گواهینامه مواد مرجع می‌باشد. سازمان جهانی استاندارد سازی ISO راهنمای ISO  Guide 31 (که آخرین ویرایش آن در سال ۲۰۱۵ منتشر شده است) را به منظور تعیین الزاماتی که باید در صدور گواهینامه مواد مرجع آورده شود، تدوین نموده است. مطابق با آنچه که در بخش ۵ راهنمای ISO  Guide 31 سند و گواهینامه مواد مرجع باید شامل اطلاعات زیر باشد:

۵-۲- اطلاعات مورد نیاز در سند مواد مرجع:

۵-۲-۱- عنوان سند؛

۵-۲-۲- شناسه منحصر به فرد ماده مرجع؛

۵-۲-۳- نام ماده مرجع؛

۵-۲-۴- نام و اطلاعات تماس سازنده ماده مرجع؛

۵-۲-۵- استفاده در نظر گرفته شده؛

۵-۲-۶-حداقل اندازه ی نمونه؛

۵-۲-۷- مدت اعتبار؛

۵-۲-۸- جایگزینی؛

۵-۲-۹- اطلاعات مربوط به انبارش؛

۵-۲-۱۰- راهنمای جابجایی و استفاده؛

۵-۲-۱۱- شماره صفحه؛ و

۵-۲-۱۲- ویرایش سند.

 

۵-۳- اطلاعات مورد نیاز در یک گواهی ماده مرجع:

۵-۳-۱- شرح مواد؛

۵-۳-۲- ویژگی‌های مقدار و عدم قطعیت همراه آن؛

۵-۳-۳- قابلیت ردیابی اندازه شناختی؛

۵-۳-۴- روش اندازه گیری برای روش وابسته به اندازه ده؛ و

۵-۳-۶- نام و عنوان تصویب کننده ماده مرجع در شرکت سازنده.

 

۵-۴- سایر اطلاعات مفید:

۵-۴-۱- روش‌های اندازه گیری برای اندازه ده های مستقل از روش؛

۵-۴-۲- اطلاعات مربوط به ایمنی؛

۵-۴-۳- پیمانکاران فرعی؛

۵-۴-۴- مقادیر نشان دهنده؛

۵-۴-۵- اطلاعات قانونی؛ و

۵-۴-۶- ارجاع به یک گواهینامه گزارش.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *