بند ۷-۱-۲- فعالیت های آزمایشگاهی مرتبط با تامین کنندگان خارجی (پیمانکار فرعی) در ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017

اشتراک گذاری

۷-۱-۲- فعالیت های آزمایشگاهی مرتبط با تامین کنندگان خارجی (پیمانکار فرعی)

۷-۱-۲-۱- روش های اجرای بازنگری درخواست ها، مناقصات و قراردادهای آزمایشگاه باید فعالیت‌های آزمایشگاهی ارائه شده توسط تامین کنندگان خارجی را پوشش دهد. به ویژه آزمایشگاه باید مشتری را از ترتیبات در باره تامین کننده خارجی آگاه نماید و موافقت مشتری را دریافت نماید.

 

یادآوری ۱- دلایل واگذاری کار به پیمانکاران فرعی می تواند شامل موارد زیر باشد:

الف) در جایی که آزمایشگاه دارای منابع و شایستگی لازم برای انجام فعالیت ها می باشد، با این حال، به دلایل پیش بینی نشده قادر به انجام بخشی یا تمام کار نمی باشد.

ب) در جای که آزمایشگاه منابع و یا صلاحیت لازم را برای انجام فعالیت های ندارد.

 

۷٫۱٫۲٫۲ آزمایشگاه باید اطمینان حاصل کند که فعالیت های آزمایشگاهی انجام شده توسط تامین کننده خارجی (پیمانکار فرعی) الزامات مشتری و در صورت امکان، الزامات مربوط به این استاندارد را برآورده می سازد.
۷٫۱٫۲٫۳ انتخاب تامین کننده خارجی (پیمانکار فرعی) برای فعالیت های آزمایشگاهی باید با توجه به بند ۶-۵ استاندارد باشد.

dastmardi

اين سایت با هدف اشاعه مفاهیم مدیریت كیفیت در زمینه ارائه خدمات آزمايشگاهی و ترويج استانداردهای رایج در اين خصوص نظیر ISO/IEC 17025, ISO 15189 ایجاد شده است. خوانندگان عزيز، سعي می شود در این سایت اطلاعات تخصصی و بروز در زمینه‌های سيستم‌های مدیریت كیفیت در مراكز آزمايشگاهی، استانداردهای بین‌المللی ارائه خدمات آزمايشگاهی، ارزيابی و محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری، نمونه‌برداری پذيرشی، كالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری، طراحی آزمایش‌ها، اعتباربخشی روش‌های آزمون و تضمین كیفیت نتایج آزمون ارائه شود. اميدوارم با همكاري شما عزيزان و علاقه‌مندان، يك پايگاه اطلاعاتي مفيد و معتبر براي علاقمندان بحت مديريت كيفيت در مراكز آزمايشگاهي در ايران ايجاد شود. لذا از ارسال نظرات ، پيشنهادات و مطالب علمي و فني خود دريغ نكرده و به غني‌تر كردن اين سایت براي استفاده كارشناسان و علاقمندان كمك نماييد. بديهي است مطالب و نظرات به اسم ارسال كننده درج خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.