مديریت كیفیت در مراكز آزمایشگاهی

برگزاری دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون در شرکت نفت سپاهان

اشتراک گذاری

دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون به مدت ۱۶ ساعت در شرکت نفت سپاهان در استان اصفهان برگزار گردید.

برگزار کننده دوره: شرکت IECIRAN

محل برگزاری دوره: اصفهان شرکت نفت سپاهان

تاریخ برگزاری دوره: 18و ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۵

مدرس دوره: مصطفی دستمردی

سرفصل مطالب ارائه شده در این دوره آموزشی:

– آشنایی با مفاهیم پایه در تضمین کیفیت نتایج آزمون

– کنترل توزیع نتایج آزمون (میانگین و واریانس) با استفاده از هیستوگرام

– کنترل نرمال بودن توزیع نتایج آزمون

– بررسی ارتباط خطی بین دو کمیت اندازه‌گیری (Correlation)

– آشنایی با نرم افزار Minitab

            – محاسبه پارامترهای آماری در Minitab

            – بررسی ارتباط خطی بین دو کمیت اندازه‌گیری در Minitab

            – بررسی نرمال بودن نتایج آزمون در Minitab

– رسم نمودارهای کنترلی در Minitab

– مقایسات آماری نتایج آزمون در Minitab

            – بررسی میانگین دو سری از نتایج آزمون با استفاده از T-Test

            – بررسی واریانس دو سری از نتایج با استفاده از F-Test

            – بررسی نتایج بیش از دو روش با استفاده از ANOVA

– ارزیابی کیفی خارجی نتایج آزمون (EQA)

             – تحلیل نتایج مقایسات بین آزمایشگاهی مطابق با استاندارد ASTM E 691

             – تحلیل نتایج آزمون کفایت تخصصی مطابق با استاندارد ISO/IEC 17043: 2010

آنالیز سیستم‌های اندازه گیری در Minitab

              – محاسبه شاخص Cgkو Cg

             – تعیین دقت نتایج اندازه گیری

             – تعیین صحت نتایج اندازه گیری

 

هماهنگی برای برگزاری دوره‌های آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون با نرم افزارهای آماری

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌ “تضمین کیفیت نتایج آزمون با نرم افزارهای آماری” می‌توانید با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *