برگزاری دوره آموزشی تخمین عدم‌قطعیت اندازه‌گیری در شرکت آذر بام

اشتراک گذاری

دوره آموزشی تخمین عدم‌قطعیت اندازه‌گیری با نرم افزار QMSys GUM برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت آذر بام به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

برگزار کننده دوره: شرکت کیفیت آفرین سهند
محل برگزاری دوره: تبریز – شرکت آذر بام
تاریخ برگزاری دوره اول: ۱۵ و ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۶

مدرس دوره: مصطفی دستمردی

 

 

سرفصل ارائه شده در این دوره آموزشی:

۱- آشنایی با مفهوم عدم‌قطعیت در اندازه‌گیری

۲- مراحل محاسبه و تخمین عدم‌قطعیت

۲-۱- مشخص نمودن اندازه‌ده

۲-۲-  استخراج مدل ریاضی

۲-۳- شناسایی منابع ایجاد عدم‌قطعیت

۲-۳-۱- مقدمه‌ای بر علم آمار

۲-۴- تخمین و محاسبه عدم‌قطعیت

۳-۴-۱- روش‌های گوناگون محاسبه و تخمین عدم‌قطعیت

۳-۴-۲- روش GUM‌ برای محاسبه عدم‌قطعیت

۳-۴-۳-تعیین ضریب حساسیت

۳- حل چند مثال‌

محاسبه عدم‌قطعیت در توزین

محاسبه عدم‌قطعیت با نرم افزار QMSys GUM

محاسبه عدم‌قطعیت در اندازه‌گیری درصد جذب آب در عایق‌های رطوبتی

تعیین عدم‌قطعیت اندازه‌گیری برای آزمون  درجه حلالیت مواد قیری در تری کلرو اتیلن

تعیین عدم‌قطعیت اندازه‌گیری چگالی مواد قیری نیمه جامد

محاسبه عدم‌قطعیت در اندازه‌گیری ابعادی در عایق‌های رطوبتی

تعیین عدم‌قطعیت اندازه‌گیری جرم واحد سطح در عایق‌های رطوبتی

محاسبه عدم‌قطعیت در آزمون مقاومت کششی در عایق‌های رطوبتی

محاسبه عدم‌قطعیت در آزمون گرانروی کینماتیک

تعیین عدم‌قطعیت اندازه‌گیری ویسکوزیته دینامیک قیرهای صنعتی

محاسبه عدم‌قطعیت برای آزمون تعیین درجه نفوذ قیر و مواد قیری

۴- روش مونت کارلو برای محاسبه عدم‌قطعیت

۵- گزارش‌دهی‎ ‎عدم‌قطعیت

۶- منابع و مراجع

 

هماهنگی برای برگزاری دوره‌های تخمین عدم‌قطعیت در اندازه‌گیری 

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌ “تخمین عدم‌قطعیت در اندازه‌گیری با نرم افزار QMSys GUM” می‌توانید با ما تماس بگیرید.

 

dastmardi

اين سایت با هدف اشاعه مفاهیم مدیریت كیفیت در زمینه ارائه خدمات آزمايشگاهی و ترويج استانداردهای رایج در اين خصوص نظیر ISO/IEC 17025, ISO 15189 ایجاد شده است. خوانندگان عزيز، سعي می شود در این سایت اطلاعات تخصصی و بروز در زمینه‌های سيستم‌های مدیریت كیفیت در مراكز آزمايشگاهی، استانداردهای بین‌المللی ارائه خدمات آزمايشگاهی، ارزيابی و محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری، نمونه‌برداری پذيرشی، كالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری، طراحی آزمایش‌ها، اعتباربخشی روش‌های آزمون و تضمین كیفیت نتایج آزمون ارائه شود. اميدوارم با همكاري شما عزيزان و علاقه‌مندان، يك پايگاه اطلاعاتي مفيد و معتبر براي علاقمندان بحت مديريت كيفيت در مراكز آزمايشگاهي در ايران ايجاد شود. لذا از ارسال نظرات ، پيشنهادات و مطالب علمي و فني خود دريغ نكرده و به غني‌تر كردن اين سایت براي استفاده كارشناسان و علاقمندان كمك نماييد. بديهي است مطالب و نظرات به اسم ارسال كننده درج خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.