برگزاری دوره آموزشی ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری در آزمون های فیزیکی و شیمیایی برای آزمایشگاه های مجتمع تولیدی نخ تایر صبا

اشتراک گذاری

دوره آموزشی ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری در آزمون های فیزیکی و شیمیایی برای کارکنان آزمایشگاه‌های مجتمع تولیدی نخ تایر صبا به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

 

محل برگزاری دوره: زنجان – مجتمع تولیدی نخ تایر صبا

تاریخ برگزاری دوره: ۳۰ دی و ۱ بهمن ماه ۱۳۹۸

مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

سرفصل مطالب ارائه شده در این دوره آموزشی:

۱- مقدمه‌ای بر ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری

۱-۱- آشنایی با مفاهیم پایه در برآورد عدم قطعیت اندازه گیری

۱-۲- اهمیت ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری

۱-۳- الزامات استاندارد ISO/IEC 17025‌ در خصوص ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری

۲- مراحل محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری

۲-۱- مشخص نمودن اندازه ده

۲-۲- استخراج مدل ریاضی اندازه گیری

۲-۳- شناسایی منابع ایجاد عدم قطعیت اندازه گیری

۲-۳-۱- مقدمه ای بر علم آمار

۲-۴- محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری به روش GUM

۳- کارگاه های آموزشی برای ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری 

۳-۱- محاسبه عدم قطعیت در توزین یک نمونه

۳-۲- آشنایی با قابلیت های نرم افزار QMSys GUM Enterprise

تمرین ۱: محاسبه عدم قطعیت برای آزمون تعیین درصد رطوبت موجود در نمونه

۳-۳- محاسبه عدم قطعت در اندازه‌گیری حجم

۳-۴- محاسبه عدم قطعیت در تهیه محلول استاندارد 

۳-۵- محاسبه عدم قطعیت در اندازه‌گیری ابعادی با کولیس

تمرین ۲: محاسبه عدم قطعیت در آزمون تعیین چگالی

۳-۶- محاسبه عدم قطعیت در آزمون مقاومت کششی

۳-۷- محاسبه عدم قطعیت برای اندازه گیری pH

تمرین ۳: بررسی قابلیت فرایند اندازه گیری و قواعد تصمیم گیری

۴- روش مونت کارلو برای محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری

۵- گزارش دهی عدم قطعیت اندازه گیری

۶- منابع و مراجع

هماهنگی برای برگزاری دوره‌ آموزش ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری در آزمون های فیزیکی و شیمیایی:

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌ “برآورد عدم قطعیت اندازه گیری در آزمون های فیزیکی و شیمیایی” می‌توانید با ما تماس بگیرید.

dastmardi

اين سایت با هدف اشاعه مفاهیم مدیریت كیفیت در زمینه ارائه خدمات آزمايشگاهی و ترويج استانداردهای رایج در اين خصوص نظیر ISO/IEC 17025, ISO 15189 ایجاد شده است. خوانندگان عزيز، سعي می شود در این سایت اطلاعات تخصصی و بروز در زمینه‌های سيستم‌های مدیریت كیفیت در مراكز آزمايشگاهی، استانداردهای بین‌المللی ارائه خدمات آزمايشگاهی، ارزيابی و محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری، نمونه‌برداری پذيرشی، كالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری، طراحی آزمایش‌ها، اعتباربخشی روش‌های آزمون و تضمین كیفیت نتایج آزمون ارائه شود. اميدوارم با همكاري شما عزيزان و علاقه‌مندان، يك پايگاه اطلاعاتي مفيد و معتبر براي علاقمندان بحت مديريت كيفيت در مراكز آزمايشگاهي در ايران ايجاد شود. لذا از ارسال نظرات ، پيشنهادات و مطالب علمي و فني خود دريغ نكرده و به غني‌تر كردن اين سایت براي استفاده كارشناسان و علاقمندان كمك نماييد. بديهي است مطالب و نظرات به اسم ارسال كننده درج خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.