برگزاری دوره آموزشی آشنایی با روش‌های آماری برای تجزیه و تحلیل نتایج در آزمون‌های مهارت در شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم

اشتراک گذاری

دوره آموزشی آشنایی با روش‌های آماری برای تجزیه و تحلیل نتایج در آزمون‌های مهارت با نرم افزار minitab و XLSTAT برای کارکنان شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم به مدت ۲۴ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: قشم – شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم

تاریخ برگزاری دوره: مرداد و شهریور ماه ۱۴۰۰

مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

سرفصل ارائه شده در این دوره آموزشی:

۱- مقدمه‌ای بر مقایسات بین‌آزمایشگاهی و آزمون مهارت

۲- آشنایی با مفاهیم پایه در مقایسات بین آزمایشگاهی و آزمون مهارت

۳- آشنایی با استانداردهای مورد استفاده برای تحلیل نتایج آزمون مهارت و مقایسات بین‌آزمایشگاهی

۴- رهنمودهایی برای بازنگری اولیه نتایج

۴-۱- ملاحظات برای توزیع آماری نتایج

۴-۲- بازبینی ظاهری داده‌ها

۴-۳- حذف اشتباه بزرگ

۴-۴- ملاحظات برای تعداد کم مشارکت‌کنندگان

۵- آشنایی با قابلیت‌های نرم‌افزار Minitab 20

۶- محاسبه پارامترهای پایه آماری در  Minitab 20

۷- بررسی نرمال بودن توزیع نتایج آزمون در Minitab 20

۸- روش­های آماری استوار برای تعیین مرکزیت و پراکندگی داده‌ها

۸-۱- برآورد کننده‌های ساده مقاوم به داده پرت برای میانگین جامعه و انحراف استاندارد

۸-۲- تجزیه و تحلیل استوار: الگوریتم A

۸-۳- تجزیه و تحلیل استوار: الگوریتم S

۸-۴- تجزیه و تحلیل استوار: روش‌های Qn،Q  و برآوردگر همپل

۸-۵- تجزیه و تحلیل استوار: سایر روش‌ها استوار

۸-۶- بررسی کارایی و نقاط شکست در روش‌های استوار

۸-۷- اثر مقادیر سانسور شده

۹- روش‌های رایج برای شناسایی داده‌های پرت

۹-۱- آزمون گرابز برای شناسایی داده‌های پرت

۹-۲- آزمون دیکسون برای شناسایی داده‌های پرت

۹-۳- آزمون کوکران برای شناسایی داده‌های پرت

۱۰- تعیین مقدار تخصیص‌یافته و عدم‌قطعیت استاندارد آن

۱۱- ارزیابی عملکرد شرکت‌کنندگان در آزمون مهارت

۱۱-۱- نحوه تعیین انحراف استاندارد برای آزمون مهارت

۱۱-۲- شاخص‌های ارزیابی عملکرد در آزمون مهارت

۱۲- روش‌های گرافیکی برای توصیف نمره‌های عملکرد

۱۳- بررسی همگنی و پایداری اقلام آزمون مهارت

۱۳-۱- نحوه بررسی همگنی اقلام آزمون مهارت

۱۳-۲- نحوه بررسی پایداری اقلام آزمون مهارت

۱۴- تجزیه و تحلیل نتایج مقایسات برای داده‌های کیفی (اسمی و ترتیبی)

۱۵- منابع و مراجع

هماهنگی برای برگزاری دوره‌ آموزش تخصصی آشنایی با روش‌های آماری برای تجزیه و تحلیل نتایج در آزمون‌های مهارت:

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌ “آشنایی با روش‌های آماری برای تجزیه و تحلیل نتایج در آزمون‌های مهارت با نرم افزار minitab و XLSTAT ” می‌توانید با ما تماس بگیرید.

dastmardi

اين سایت با هدف اشاعه مفاهیم مدیریت كیفیت در زمینه ارائه خدمات آزمايشگاهی و ترويج استانداردهای رایج در اين خصوص نظیر ISO/IEC 17025, ISO 15189 ایجاد شده است. خوانندگان عزيز، سعي می شود در این سایت اطلاعات تخصصی و بروز در زمینه‌های سيستم‌های مدیریت كیفیت در مراكز آزمايشگاهی، استانداردهای بین‌المللی ارائه خدمات آزمايشگاهی، ارزيابی و محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری، نمونه‌برداری پذيرشی، كالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری، طراحی آزمایش‌ها، اعتباربخشی روش‌های آزمون و تضمین كیفیت نتایج آزمون ارائه شود. اميدوارم با همكاري شما عزيزان و علاقه‌مندان، يك پايگاه اطلاعاتي مفيد و معتبر براي علاقمندان بحت مديريت كيفيت در مراكز آزمايشگاهي در ايران ايجاد شود. لذا از ارسال نظرات ، پيشنهادات و مطالب علمي و فني خود دريغ نكرده و به غني‌تر كردن اين سایت براي استفاده كارشناسان و علاقمندان كمك نماييد. بديهي است مطالب و نظرات به اسم ارسال كننده درج خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *