برگزاری دوره آموزش اطمینان از اعتبار نتایج آزمون در آزمایشگاه با استفاده از نرم افزار MINITAB در مجتمع پتروصنعت گامرون

دوره آموزشی اطمینان از اعتبار نتایج آزمون با نرم افزار minitab بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های مجتمع پتروصنعت گامرون به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: بندرعباس – مجتمع پتروصنعت گامرون

تاریخ برگزاری دوره: بهمن ماه ۱۴۰۰

مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

سرفصل ارائه شده در این دوره آموزشی:

۱- آشنایی با مفاهیم پایه در کنترل کیفیت نتایج آزمون

۲- بررسی تکرارپذیری و تجدیدپذیری نتایج اندازه‌گیری (repeatability & Reproducibility)

۳- بررسی نرمال بودن توزیع نتایج آزمون (Normality Test)

۴- بررسی همبستگی میان نتایج مربوط به ویژگی‎‌های مختلف یک قلم (Correlation)

۵- آشنایی با قابلیت‌های نرم افزار Minitab 20

۶- محاسبه پارامترهای پایه آماری در Minitab 20

۷- بررسی نرمال بودن توزیع نتایج آزمون در Minitab 20

۸- شناسایی داده‌های پرت در نرم افزار Minitab

۹- بررسی همبستگی بین دو کمیت مورد اندازه‌گیری در Minitab

۱۰- بررسی اریبی (گرایش) نتایج اندازه‌گیری (Bias Study)

۱۱- حل و فصل اریبی (گرایش) مشاهده شده

۱۲- مقایسه پراکندگی نتایج دو جامعه (Two Variances)

۱۳- آزمون آماری مقایسه میانگین نتایج دو جامعه (Two Sample T-Test)

۱۴- مقایسه نتایج دو جامعه به صورت زوجی (Paired t)

۱۵- مقایسه نتایج بیش از دو جامعه با استفاده از آنالیز واریانس (ANOVA)

۱۶- مقایسه نتایج بیش از دو جامعه با استفاده از شاخص‌های آماری h و K

۱۷- بررسی توانایی سیستم اندازه‌گیری (محاسبه Cg و Cgk)

۱۸- استفاده از نمودارهای کنترل برای پایش نتایج آزمون (Stability & Consistency Study)

دانلود استانداردها و مراجع مربوط به این دوره آموزشی

هماهنگی برای برگزاری دوره‌های آموزشی اطمینان از اعتبار نتایج آزمون: 

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌ “اطمینان از اعتبار نتایج آزمون با نرم افزارهای آماری” می‌توانید با ما تماس بگیرید.

dastmardi

اين سایت با هدف اشاعه مفاهیم مدیریت كیفیت در زمینه ارائه خدمات آزمايشگاهی و ترويج استانداردهای رایج در اين خصوص نظیر ISO/IEC 17025, ISO 15189 ایجاد شده است. خوانندگان عزيز، سعي می شود در این سایت اطلاعات تخصصی و بروز در زمینه‌های سيستم‌های مدیریت كیفیت در مراكز آزمايشگاهی، استانداردهای بین‌المللی ارائه خدمات آزمايشگاهی، ارزيابی و محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری، نمونه‌برداری پذيرشی، كالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری، طراحی آزمایش‌ها، اعتباربخشی روش‌های آزمون و تضمین كیفیت نتایج آزمون ارائه شود. اميدوارم با همكاري شما عزيزان و علاقه‌مندان، يك پايگاه اطلاعاتي مفيد و معتبر براي علاقمندان بحت مديريت كيفيت در مراكز آزمايشگاهي در ايران ايجاد شود. لذا از ارسال نظرات ، پيشنهادات و مطالب علمي و فني خود دريغ نكرده و به غني‌تر كردن اين سایت براي استفاده كارشناسان و علاقمندان كمك نماييد. بديهي است مطالب و نظرات به اسم ارسال كننده درج خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *