دسته: مشاوره ایزو 17025

۰

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 در شرکت به‌بان شیمی

دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت به‌بان شیمی به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.محل برگزاری دوره: گرگان – شرکت به‌بان شیمی 
تاریخ برگزاری دوره: ۱۲ و ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۱
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

۰

برگزاری دوره آموزشی ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری در شرکت صنعت شیمی ساختمان

دوره آموزشی ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری برای انواع آزمون‌های خواص فیزیکی و شیمیایی با نرم افزار QMSys GUM‌ در شرکت صنعت شیمی ساختمان  برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: کرج – شرکت صنعت شیمی ساختمان
تاریخ برگزاری دوره: شهریور ماه ۱۴۰۱
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

۰

برگزاری دوره آموزشی تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

دوره آموزشی تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون با نرم افزار minitab 21 بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: کرج – در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
تاریخ برگزاری دوره: ۲۲ و ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۱
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی