سبد خرید 0

اخبار

آموزش عدم قطعیت در آزمون های میکربیولوژی

برگزاری دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در آزمایشگاه میکروبیولوژی

دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در آزمایشگاه میکروبیولوژی بر اساس الزامات استاندارد ISO 17025 و استان
مطالعه بیشتر
IMG 20230119 145823 برگزاری دوره آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در شرکت آزمون سلامت آسا (آزمایشگاه آسا)

برگزاری دوره آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در شرکت آزمون سلامت آسا (آزمایشگاه آسا)

دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزما
مطالعه بیشتر
IMG 20230116 111652 برگزاری دوره آموزش محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری در شرکت پتروشیمی فجر انرژی خلیج فارس

برگزاری دوره آموزش محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری در شرکت پتروشیمی فجر انرژی خلیج فارس

دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در آزمایشگاه‌های آب و فاضلاب بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندار
مطالعه بیشتر
IMG 20230113 144143 برگزاری دوره آموزش کنترل فرآیند آماری (SPC) در شرکت عالیفرد (سن ایچ)

برگزاری دوره آموزش کنترل فرآیند آماری (SPC) در شرکت عالیفرد (سن ایچ)

وره آموزشی کنترل فرایند آماری (SPC) با نرم افزار Minitab برای کارکنان شرکت عالیفرد (سن ایچ) به مدت ۲۴ ساعت برگزار گرد
مطالعه بیشتر
IMG 20221230 114200 Evaluation of measurement uncertainty in Medical Laboratories (Top-Down Approach)

Evaluation of measurement uncertainty in Medical Laboratories (Top-Down Approach)

The training course on the evaluation of measurement uncertainty in Medical Laboratories (Top-Down Approach) with MUKIT and Analyse-it and based on the requirements of ISO 15189:2022 standard was held
مطالعه بیشتر
IMG 20221206 235103 837 Verification and Validation of Examination Methods in the medical laboratory

Verification and Validation of Examination Methods in the medical laboratory

The training course on Validation and Verification of Examination Methods in the medical laboratory with Analyse-it and XLSTAT software based on the requirements of ISO/FDIS 15189:2022 standard was he
مطالعه بیشتر
IMG 20221013 084933 090 برگزاری دوره آموزش نمونه برداری پذیرشی در شرکت میهن

برگزاری دوره آموزش نمونه برداری پذیرشی در شرکت میهن

دوره آموزشی نمونه برداری پذیرشی (Acceptance Sampling Plan) برای کارکنان آزمایشگاه‌ها و کنترل کیفیت شرکت میهن بر اساس الز
مطالعه بیشتر
IMG 20220929 110106 245 برگزاری دوره آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در شرکت بناگستر کرانه

برگزاری دوره آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در شرکت بناگستر کرانه

دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری برای انواع آزمون های شیمیایی با نرم افزار QMSys GUM‌ در شرکت بناگستر ک
مطالعه بیشتر
IMG 20220915 131110 321 برگزاری آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در شرکت الکترونیک پردازش سبلان

برگزاری آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در شرکت الکترونیک پردازش سبلان

دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزم
مطالعه بیشتر
IMG 20220913 145720 برگزاری دوره آموزشی اطمینان از اعتبار نتایج آزمون برای کارکنان آزمایشگاه های شرکت الکترونیک پردازش سبلان

برگزاری دوره آموزشی اطمینان از اعتبار نتایج آزمون برای کارکنان آزمایشگاه های شرکت الکترونیک پردازش سبلان

دوره آموزشی اطمینان از اعتبار نتایج آزمون در آزمایشگاه‌ بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برا
مطالعه بیشتر
IMG 20220909 105438 128 اطمینان از اعتبار نتایج اندازه گیری در آزمایشگاه‌های کالیبراسیون در شرکت بهینه فرایند آزما

اطمینان از اعتبار نتایج اندازه گیری در آزمایشگاه‌های کالیبراسیون در شرکت بهینه فرایند آزما

اطمینان از اعتبار نتایج اندازه گیری در آزمایشگاه‌های کالیبراسیون بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC
مطالعه بیشتر
IMG 20220907 102455 870 برگزاری دوره آموزشی قواعد تصمیم گیری و مدیریت ریسک در آزمایشگاه در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
مطالعه بیشتر
measurement systems analysis 04 برگزاری دوره آموزشی تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری در شرکت نفت ایرانول

برگزاری دوره آموزشی تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری در شرکت نفت ایرانول

دوره آموزشی تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری (MSA) برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت نفت ایرانول به مدت ۱۶ سا
مطالعه بیشتر
Statistical process control 02 برگزاری دوره آموزشی کنترل فرآیند آماری (SPC) با استفاده از نرم‌افزار MINITAB در شرکت اندیشه ایمنی خودرو

برگزاری دوره آموزشی کنترل فرآیند آماری (SPC) با استفاده از نرم‌افزار MINITAB در شرکت اندیشه ایمنی خودرو

دوره آموزشی کنترل فرایند آماری (SPC) با نرم افزار Minitab برای کارکنان شرکت اندیشه ایمنی خودرو به مدت ۲۴ ساعت برگزا
مطالعه بیشتر
IMG 20220905 170837 برگزاری دوره آموزش کنترل فرآیند آماری در شرکت فروسیلیسیم خمین

برگزاری دوره آموزش کنترل فرآیند آماری در شرکت فروسیلیسیم خمین

دوره آموزشی کنترل فرایند آماری (SPC) با نرم افزار Minitab برای کارکنان شرکت فروسیلیسیم خمین به مدت ۲۴ ساعت برگزار گر
مطالعه بیشتر
IMG 20220904 132143 764 برگزاری دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 در شرکت به‌بان شیمی

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 در شرکت به‌بان شیمی

دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت به‌بان شیمی به مدت ۱۶ سا
مطالعه بیشتر
IMG 20220829 113312 229 برگزاری دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

برگزاری دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

دوره آموزشی ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری برای انواع آزمون های شیمیایی با نرم افزار QMSys GUM‌ در  مرکز تحقیقات ف
مطالعه بیشتر
IMG 20220827 142415 برگزاری دوره آموزشی ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری در شرکت صنعت شیمی ساختمان

برگزاری دوره آموزشی ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری در شرکت صنعت شیمی ساختمان

دوره آموزشی ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری برای انواع آزمون‌های خواص فیزیکی و شیمیایی با نرم افزار QMSys GUM‌ در ش
مطالعه بیشتر
IMG 20220809 151355 074 برگزاری دوره آموزشی تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون در شرکت صنعت شیمی ساختمان

برگزاری دوره آموزشی تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون در شرکت صنعت شیمی ساختمان

دوره آموزشی تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون با نرم افزار minitab 21 بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:201
مطالعه بیشتر
IMG 20220814 132944 048 برگزاری دوره آموزشی تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

برگزاری دوره آموزشی تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

دوره آموزشی تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون با نرم افزار minitab 21 بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:201
مطالعه بیشتر
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://dastmardi.ir/?p=15939
WeCreativez WhatsApp Support
تیم پشتیبانی مشتریان آکادمی آماده است تا به سوالات شما پاسخ دهد.

سوالی دارید؟ از ما بپرسید، کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس می گیرند.

آکادمی دکتر دستمردی