در دوره آموزش ممیزی داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ایزو 17025 علاوه بر تشریح کامل الزامات آخرین ویرایش استاندارد ISO 19036، همراه با ارائه مثال‌های کارگاه‌های آموزشی متعدد نحوه انجام ممیزی داخلی آزماشگاه بر اساس الزامات استاندارد ISO 17025‌ تشریح خواهد شد. همچنین در خصوص طبقه‌بندی عدم انطباق‌ها در مراکز آزمایشگاهی توضیحات جامعی ارائه می‌گردد.

هدف از برگزاری دوره آموزشی آموزش ممیزی داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ایزو 17025 چیست؟

هدف از برگزاری این دوره آموزش ممیزی داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ایزو 17025:

 • درک الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای انجام ممیزی داخلی؛
 • یادگیری نحوه انجام ممیزی سیستم مدیریت بر اساس ISO/IEC 17025:2017؛
 • درک انواع عدم‌انطباق‌های در سیستم مدیریت آزمایشگاه؛
 • یادگیری نحوه جمع آوری شواهد ممیزی و مستند کردن شاهدات، از جمله تکنیک‌ها برای پرسش و گوش دادن موثر؛ و
 • یادگیری نحوه گزارش یافته‌ها و نتایج ممیزی.

می‌باشد. اﻳﻦ دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮاي 16 ﺳﺎﻋﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻛﻼس ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺮﻓﺼﻞ در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮي ارائه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻗﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﻼس ﺑﻪ حل مسائل واقعی و ﻳﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻛﻪ در خور نیاز ﻓﺮاﮔﻴﺮان درخصوص الزامات استاندارد ایزو 17025 اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.


سرفصل دوره آموزشی ممیزی داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندازد ایزو 17025

محتواي دوره (سرفصل مطالب دوره):

سرفصل دوره آموزش ممیزی داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ایزو 17025 به شرح زیر است.

1- الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای انجام ممیزی داخلی؛

2- اصطلاحات و تعاریف ارزیابی مطابق با ISO 19011:2018؛

3- انواع عدم‌انطباق‌ها در ارزیابی مطابق با ILAC G03؛

4- الزامات عمومی در استاندارد ایزو 17025؛

5- الزامات ساختاری در استاندارد ISO 17025؛

6- الزامات منابع در استاندارد ایزو 17025؛

7- الزامات فرایندی در استاندارد ISO 17025؛

8- الزامات سیستم مدیریت در استاندارد ایزو 17025؛

9- رهنمودهای برای انجام ارزیابی مطابق با استاندارد ISO 19011؛

9-1- اصول ممیزی مطابق با استاندارد ایزو 19011؛

9-2- مدیریت کردن برنامه ممیزی مطابق با ISO 19011؛

9-3- فعالیت‌های ممیزی مطابق با استاندارد ایزو 19011؛

9-4- شایستگی ممیزان مطابق با استاندارد ISO 19011؛

9-5- برخی توصیه‌های مهم به ممیزان؛

10- کارگاه‌های آموزشی ممیزی داخلی؛

11- منابع و مراجع.

ارسال درخواست برگزاری دوره آموزشی

لطفاً برای انجام هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری دوره آموزشی و دریافت نامه استعلام هزینه فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی را تکمیل و برای ما ارسال بفرمایید. کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

سئوالات متداول و نکات بسیار مهم برای برگزاری دوره‌های آموزشی

 • کلاس‌های آموزشی می‌تواند در اتاق جلسات برگزار گردد که در این صورت به ویدئو پروژکتور و تخته وایت‌برد نیاز است.
 • برای دوره‌های آموزشی که کار با نرم‌افزار دارد، برای هر دو نفر بایستی حداقل یک کامپیوتر یا لپ‌تاپ در دسترس باشد. 
 • شایان ذکر است که فیلمبرداری و ضبط فایل صوتی در تمامی دوره‌های آموزشی آکادمی ممنوع می‌باشد.
 • مدیران فنی، کارشناسان آزمایشگاه­‌های آزمون و کالیبراسیون؛
 • مدیران کیفیت؛
 • کارشناسان سازمان استاندارد؛
 • اساتید و دانشجویان؛
 • و سایر علاقمندان.

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻼس‌های آموزشی ﻣﻌﻤﻮﻻً 15 ﺗﺎ 20 ﻧﻔﺮ می‌ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻛﻼس میﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 30 ﻧﻔﺮ ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ آﻧﺴﺖ در کلاس‌های که کار با نرم‌افزار دارد ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻛﻼس ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺎد ﺑﺘﻮاﻧﺪ آزاداﻧﻪ در ﻛﻼس ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ تک تک ﻓﺮاﮔﻴﺮان دﺳﺘﺮسی ﻓﻴﺰیکی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﺷﻜﺎلی ﺑﻪ راحتی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ یاری رﺳﺎﻧﺪ. 

برای برگزاری دوره آموزشی درخواست خود را از طریق صفحه تماس با ما برای واحد آموزش آکادمی ارسال نمایید. همکاران ما در واحد آموزش اولین زمان ممکن برای برگزاری دوره‌های آموزشی درخواستی شما را اعلام خواهند کرد. در صورت موافقت که زمان اعلام شده برای شما مناسب است، حداکثر ظرف مدت 24 ساعت اقدام به واریز هزینه دوره نمایید و رسید واریز هزینه را برای واحد آموزش از طریق ایمیل ارسال نمایید تا این زمان در تقویم کاری مدرسان آکادمی ثبت شود. 

پس از برگزاری هر دوره آموزشی یک آزمون به صورت مجازی برگزار می‌گردد. به شرکت‌کنندگان که موفق به کسب حداقل 60% نمره آزمون شوند، گواهینامه آموزشی از سمت آکادمی دکتر دستمردی ارائه می‌گردد.

برای قطعی کردن تاریخ برگزاری دوره‌های آموزشی بایستی حداکثر ظرف مدت 24 ساعت هزینه مشخص شده برای دوره‌های آموزشی واریز گردد و رسید آن از طریق ایمیل برای واحد آموزش آکادمی ارسال گردد. 

 • شماره حساب برای واریز هزینه دوره: 3435519198 بانک تجارت به نام: مصطفی دستمردی
 • شماره کارت بانکی: 5859831039527949 به نام: مصطفی دستمردی

شایان ذکر است هزینه اعلام شده برای دوره‌های آموزشی به صورت خالص مبلغ دریافتی و بدون در نظر گرفتن هزینه‌های ایاب و ذهاب و اقامت مدرس دوره است. در صورت نیاز به فاکتور رسمی یا گواهینامه از سمت مراکز آموزشی همکار استاندارد 30 درصد به مبلغ اعلام شده، اضافه می‌گردد. 

نظرات

متوسط امتیازات

5
5.00 2 رای
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
2 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
2
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

2 دیدگاه برای آموزش ممیزی داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ایزو 17025

 1. فاطمه اسدی

  دوره خوبی بود آموزشهای شما به ما کمک بسیاری کرد

  پاسخ
  • dastmardi

   خوشحال هستم که برای شما دوره موثر بوده است.

   پاسخ
 2. hasan ebrahimi

  عالی

  پاسخ
دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید