در این دوره آموزشی نحوه تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون در آزمایشگاه پزشکی با استفاده از نرم افزار analyse-it تشریح خواهد. علاوه بر ارائه آموزش کامل برای یادگیری کار با نرم‌افزار تمام نکات مهمی که می‌بایست در زمان تصدیق و صحه‌گذاری روش‌های آزمون در آزمایشگاه های پزشکی در نظر گرفته شود، تشریح می‌گردد. پس از گذراندن این دوره آموزشی فراگیران می‌توانند به راحتی در آزمایشگاه خود تحلیل‌های آماری مربوط به کنترل ویژگی‌های عملکردی روش (شامل گستره اندازه‌گیری، درستی، عدم‌قطعیت اندازه‌گیری نتایج، حد تشخیص، حد کمی شدن، گزینش‌پذیری روش، خطی بودن، تکرارپذیری یا تجدیدپذیری، استواری در برابر تاثیرات خارجی یا حساسیتِ متقابل در برابر تداخل ناشی از بافت نمونه یا موضوع آزمون و اریبی) را مطابق با الزامات استانداردهای CLSI انجام دهند. 

هدف از برگزاری دوره آموزش تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون چیست؟

هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی با فنون تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون در آزمایشگاه‌های پزشکی بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 15189:2022 می‌باشد. فراگیران در این دوره آموزشی توانايي کار با نرم‌افزار analyse-it براي تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون در آزمایشگاه‌های پزشکی را خواهند آموخت. همچنین در دوره آموزش تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون چندين کارگاه آموزشي متناسب با نیازهای شرکت‌کنندگان بررسی ویژگی‌های عملکرد روشهای آزمون در آزمایشگاه بر اساس استانداردهای CLSI ارائه می‌گردد.

سرفصل مطالب دوره آموزش صحه گذاری روشهای آزمون :

محتوای دوره آموزشی ارائه شده در روز اول کلاس:

فهرست مطالب:

1- تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون: عمومی

2- مفاهیم پایه آماری در ارزیابی ویژگی های عملکردی روش آزمون

2-1- شاخص‌های گرایش مرکز و تغییرپذیری

2-2- آزمون فرض نرمال بودن

2-3- تشخیص و مقابله با داده‌های پرت

3- ارزشیابی دقت در روشهای اندازه‌گیری کمی

3-1- واژه نامه اصطلاحات مورد استفاده در ارزیابی دقت

3-2- ارزشیابی دقت روشهای اندازه‌گیری کمی

3-3- تأیید دقت ادعا شده توسط سازنده

3-4- مقایسه دقت دو روش

4- ارزیابی اریبی (Trueness) روشهای اندازه گیری کمی

4-1- واژه نامه اصطلاحات مورد استفاده در ارزیابی صحت

4-2- تخمین اریبی با آزمایش بر روی مواد مرجع

4-3- مقایسه روش اندازه گیری و تخمین اریبی با استفاده از نمونه های بیماران

محتوای دوره آموزشی ارائه شده در روز دوم کلاس:

5- ارزیابی خطای تحلیلی کل برای روشهای اندازه گیری کمی

6- ارزیابی خطی بودن روشهای اندازه گیری کمی

7- ارزیابی قابلیت تشخیص برای روشهای اندازه گیری آزمایشگاهی بالینی

7-1- مروری بر قابلیت تشخیص

7-2- پروتکل های ارزیابی حد بلانک و حد تشخیص

7-3- پروتکل ارزیابی حد تعیین کمی

7-4- تأیید ادعاهای قابلیت تشخیص

محتوای دوره آموزشی ارائه شده در روز سوم کلاس:

8- آزمایش تداخل در شیمی بالینی (ویژگی تحلیلی)

9- ارزیابی عملکرد تست کیفی

9-1- واژه نامه اصطلاحات مورد استفاده در ارزیابی عملکرد آزمونهای کیفی

9-2- مطالعات اریبی و عدم دقت برای آزمون کیفی

9-3- برآورد حساسیت و اختصاصیت برای آزمون کیفی

9-4- برآورد حساسیت و ویژگی تست‌های آزمایشگاهی با استفاده از منحنی‌های ROC

10- مراجع

براي برگزاري دوره چه مواردی نياز است؟

كلاس دوره آموزش تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون در آزمایشگاه‌های پزشکی مي‌تواند در اتاق جلسات برگزار گردد كه در اينصورت به ويدئو پروژكتور نياز است. با توجه به کارگاهی بودن این دوره آموزشی براي هر دو نفر حداقل يك كاميپوتر و يا لپ تاپ در زمان برگزاری دوره آموزشی صحه گذاری و تصدیق روش آزمون لازم است.

ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻫﺮ ﻛﻼس ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺪود ﻣﻲﺷﻮد؟

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻼﺳ‌‌ﻬﺎي آموزش تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون در آزمایشگاه پزشکی ﻣﻌﻤﻮﻻ 15 ﺗﺎ 20 ﻧﻔﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﻛﻼس ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 30 ﻧﻔﺮ ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻛﻼس ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺎد ﺑﺘﻮاﻧﺪ آزاداﻧﻪ در ﻛﻼس ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ ﺗک ﺗک ﻓﺮاﮔﻴﺮان دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﺷﻜﺎﻟﻲ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪ. 

توضیحات و نکات مهم در خصوص شرایط برگزاری دوره آموزشی:

 • زمان و محل برگزاری دوره آموزشی به صورت توافقی تعیین می‌گردد.
 • هزینه اعلام شده بدون در نظر گرفتن کسورات قانونی می‌باشد و کسورات قانونی به هزینه برگزاري دوره اضافه می‌شود.
 • در صورت نیاز به فاکتور رسمی و گواهینامه آموزشی از سمت مراکز آموزشی همکار استاندارد 30% به هزینه برگزاری دوره افزوده خواهد شد.
 • کلیه هزینه‌هاي ایاب، ذهاب و اقامت “مدرس دوره” بر عهده “مجري دوره” می‌باشد.
 • شماره حساب براي واریز هزینه دوره: 3435519198 بانک تجارت به نام مصطفی دستمردي
 • شماره کارت بانکی: 5859831039527949 به نام مصطفی دستمردي
 • فیلمبرداری و ضبط فایل صوتی در تمامی دوره‌های آموزشی ممنوع می‌باشد.

هماهنگی برای برگزاری دوره‌های آموزشی صحه گذاری روشهای آزمون در آزمایشگاه پزشکی

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌ آموزشی “تصدیق و صحه‌گذاری روشهای آزمون در آزمایشگاه پزشکی” می‌توانید با ما تماس بگیرید.

دانلود نرم‌افزارهای تخصصی دانلود نرم‌افزارهای تخصصی برای تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون

نظرات

متوسط امتیازات

5
5.00 2 رای
رایگان!
2 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
2
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

2 دیدگاه برای آموزش تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون در آزمایشگاه پزشکی

 1. آواتار نگین
  نگین

  بسیار عالی

  پاسخ
 2. آواتار . نگار
  . نگار

  از آموزش‌های شما سپاسگزارم

  پاسخ
دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *