قیمت

۲۴.۰۰۰.۰۰۰ 
اشتراک :
10دیدگاه 2085 بازدید
5.00 5 رای
تاریخ انتشار : 1401-12-17
تاریخ بروزرسانی : 21 بهمن 1401

هدف از برگزاری دوره آموزش تصدیق و صحه‌گذاری روشهای آزمون در آزمایشگاه پزشکی 

در این دوره آموزشی نحوه تصدیق و صحه‌گذاری روشهای آزمون در آزمایشگاه پزشکی با استفاده از نرم افزار analyse-it تشریح خواهد. علاوه بر ارائه آموزش کامل برای یادگیری کار با نرم‌افزار تمام نکات مهمی که می‌بایست در زمان تصدیق و صحه‌گذاری روش‌های آزمون در آزمایشگاه های پزشکی در نظر گرفته شود، تشریح می‌گردد. پس از گذراندن این دوره آموزشی فراگیران می‌توانند به راحتی در آزمایشگاه خود تحلیل‌های آماری مربوط به کنترل ویژگی‌های عملکردی روش (شامل گستره اندازه‌گیری، درستی، عدم‌قطعیت اندازه‌گیری نتایج، حد تشخیص، حد کمی شدن، گزینش‌پذیری روش، خطی بودن، تکرارپذیری یا تجدیدپذیری، استواری در برابر تاثیرات خارجی یا حساسیتِ متقابل در برابر تداخل ناشی از بافت نمونه یا موضوع آزمون و اریبی) را مطابق با الزامات استانداردهای CLSI انجام دهند. 

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید

هدف از برگزاری دوره آموزش تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون چیست؟

هدف از برگزاری این دوره آموزش تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون در آزمایشگاه‌های پزشکی بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 15189:2022 می‌باشد. فراگیران در این دوره آموزشی توانايي کار با نرم‌افزار analyse-it براي تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون در آزمایشگاه‌های پزشکی را خواهند آموخت. همچنین در دوره آموزش تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون چندين کارگاه آموزشي متناسب با نیازهای شرکت‌کنندگان بررسی ویژگی‌های عملکرد روشهای آزمون در آزمایشگاه بر اساس استانداردهای CLSI ارائه می‌گردد.

سرفصل مطالب دوره آموزش صحه گذاری روشهای آزمون :

محتوای دوره آموزشی ارائه شده در روز اول کلاس:

فهرست مطالب:

1- تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون: عمومی

2- مفاهیم پایه آماری در ارزیابی ویژگی های عملکردی روش آزمون

2-1- شاخص‌های گرایش مرکز و تغییرپذیری

2-2- آزمون فرض نرمال بودن

2-3- تشخیص و مقابله با داده‌های پرت

3- ارزشیابی دقت در روشهای اندازه‌گیری کمی

3-1- واژه نامه اصطلاحات مورد استفاده در ارزیابی دقت

3-2- ارزشیابی دقت روشهای اندازه‌گیری کمی

3-3- تأیید دقت ادعا شده توسط سازنده

3-4- مقایسه دقت دو روش

4- ارزیابی اریبی (Trueness) روشهای اندازه گیری کمی

4-1- واژه نامه اصطلاحات مورد استفاده در ارزیابی صحت

4-2- تخمین اریبی با آزمایش بر روی مواد مرجع

4-3- مقایسه روش اندازه گیری و تخمین اریبی با استفاده از نمونه های بیماران

محتوای دوره آموزشی ارائه شده در روز دوم کلاس:

5- ارزیابی خطای تحلیلی کل برای روشهای اندازه گیری کمی

6- ارزیابی خطی بودن روشهای اندازه گیری کمی

7- ارزیابی قابلیت تشخیص برای روشهای اندازه گیری آزمایشگاهی بالینی

7-1- مروری بر قابلیت تشخیص

7-2- پروتکل های ارزیابی حد بلانک و حد تشخیص

7-3- پروتکل ارزیابی حد تعیین کمی

7-4- تأیید ادعاهای قابلیت تشخیص

محتوای دوره آموزشی ارائه شده در روز سوم کلاس:

8- آزمایش تداخل در شیمی بالینی (ویژگی تحلیلی)

9- ارزیابی عملکرد تست کیفی

9-1- واژه نامه اصطلاحات مورد استفاده در ارزیابی عملکرد آزمونهای کیفی

9-2- مطالعات اریبی و عدم دقت برای آزمون کیفی

9-3- برآورد حساسیت و اختصاصیت برای آزمون کیفی

9-4- برآورد حساسیت و ویژگی تست‌های آزمایشگاهی با استفاده از منحنی‌های ROC

10- مراجع

ارسال درخواست برگزاری دوره آموزشی

لطفاً برای انجام هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری دوره آموزشی و دریافت نامه استعلام هزینه فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی را تکمیل و برای ما ارسال بفرمایید. کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

سئوالات متداول و نکات بسیار مهم برای برگزاری دوره‌های آموزشی

 • کلاس‌های آموزشی می‌تواند در اتاق جلسات برگزار گردد که در این صورت به ویدئو پروژکتور و تخته وایت‌برد نیاز است.
 • برای دوره‌های آموزشی که کار با نرم‌افزار دارد، برای هر دو نفر بایستی حداقل یک کامپیوتر یا لپ‌تاپ در دسترس باشد. 
 • شایان ذکر است که فیلمبرداری و ضبط فایل صوتی در تمامی دوره‌های آموزشی آکادمی ممنوع می‌باشد.
 • مدیران فنی، کارشناسان آزمایشگاه­‌های آزمون و کالیبراسیون؛
 • مدیران کیفیت؛
 • کارشناسان سازمان استاندارد؛
 • اساتید و دانشجویان؛
 • و سایر علاقمندان.

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻼس‌های آموزشی ﻣﻌﻤﻮﻻً 15 ﺗﺎ 20 ﻧﻔﺮ می‌ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻛﻼس میﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 30 ﻧﻔﺮ ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ آﻧﺴﺖ در کلاس‌های که کار با نرم‌افزار دارد ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻛﻼس ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺎد ﺑﺘﻮاﻧﺪ آزاداﻧﻪ در ﻛﻼس ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ تک تک ﻓﺮاﮔﻴﺮان دﺳﺘﺮسی ﻓﻴﺰیکی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﺷﻜﺎلی ﺑﻪ راحتی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ یاری رﺳﺎﻧﺪ. 

برای برگزاری دوره آموزشی درخواست خود را از طریق صفحه فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی برای واحد شرکت ارسال نمایید. همکاران ما در واحد آموزش اولین زمان ممکن برای برگزاری دوره‌های آموزشی درخواستی شما را اعلام خواهند کرد. در صورت موافقت که زمان اعلام شده برای شما مناسب است، حداکثر ظرف مدت 24 ساعت اقدام به واریز هزینه دوره نمایید و رسید واریز هزینه را برای واحد آموزش از طریق ایمیل ارسال نمایید تا این زمان در تقویم کاری مدرسان شرکت ثبت شود. 

پس از برگزاری هر دوره آموزشی یک آزمون به صورت مجازی برگزار می‌گردد. به شرکت‌کنندگان که موفق به کسب حداقل 60% نمره آزمون شوند، گواهینامه آموزشی از سمت آکادمی دکتر دستمردی ارائه می‌گردد.

برای قطعی کردن تاریخ برگزاری دوره‌های آموزشی بایستی حداکثر ظرف مدت 24 ساعت هزینه مشخص شده برای دوره‌های آموزشی واریز گردد و رسید آن از طریق ایمیل برای واحد آموزش شرکت ارسال گردد. 

شماره شبا: IR120180000000177002381027           شماره کارت بانکی: 5859838820045726 به نام:  شرکت پیشگامان مدیریت پرتو

شایان ذکر است به هزینه اعلام شده 10% مالیات به ارزش افزوده اضافه می‌شود و مبلغ خالص دریافتی بدون در نظر گرفتن هزینه‌های ایاب و ذهاب، اقامت و بیمه مدرس دوره است. 

دانلود نرم‌افزارهای تخصصی دانلود نرم‌افزارهای تخصصی برای تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون
‫0/5 ‫(0 نظر)
1 دانشجو
زبان: فارسی یا انگلیسی
24 ساعت
حضوری
16 سرفصل
3 روز
متوسط تا پیشرفته
نرم افزارهای دوره
40 مگابایت
پیشگامان مدیریت پرتو

نظرات

متوسط امتیازات

5
5.00 5 رای
۲۴.۰۰۰.۰۰۰ 
5 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
5
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

5 دیدگاه برای آموزش تصدیق و صحه‌گذاری روشهای آزمون در آزمایشگاه پزشکی

 1. نگین

  بسیار عالی

  پاسخ دادن
 2. . نگار

  از آموزش‌های شما سپاسگزارم

  پاسخ دادن
 3. zhinwar A.rashid

  very good doctor i wish you successful

  پاسخ دادن
 4. danyar abdrahman hama salh

  It was very useful course, all of us need it in our laboratory

  پاسخ دادن
 5. lana jaza rostam

  We were very blessed with all your informations and hard working with ur
  Wishing you all the hest doctor
  Untill the next time 🤲🏻

  پاسخ دادن
دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درباره مدرس
دکتر مصطفی دستمردی
دکتر مصطفی دستمردی
مدرس و مشاور سیستم های مدیریت

دکتر مصطفی دستمردی فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع می‌باشند که در حدود 20 سال در خصوص سیستم های مدیریت در سازمانها و صنایع خصوصی و دولتی فعالیت‌های آموزشی و مشاوره‌ای ارائه نموده‌اند.

نمایش پروفایل

از این مدرس