در این دوره آموزشی نحوه رسم انواع نمودارهای کنترل وصفی و کمی با استفاده از نرم افزارهای Minitab تشریح خواهد. علاوه بر ارائه آموزش کامل برای یادگیری کار با نرم افزار تمام نکات مهمی که می‌بایست در زمان کنترل کیفیت در نظر گرفته شود، تشریح می‌گردد. پس از گذراندن این دوره آموزشی فراگیران می‌توانند به راحتی قابلیت و عملکرد فرایندهای سازمان خود را بررسی نمایند و سطح سیگما برای هر یک از فرایندها خود را تعیین نمایند. 

هدف دوره از برگزاری این دوره چیست؟

هدف از برگزاری این دوره آموزش کنترل فرآیند آماری ارتقاء دانش شرکت کنندگان جهت شناخت اصول و فنون آماری بر اساس الزامات استاندارد ISO 11462 می‌باشند. فراگیران در این دوره آموزشی توانايي کار با نرم افزار Minitab و statgraphics برای فابلیت و عملکرد یاد خواهند گرفت. همچنین در این دوره آموزشی چندين مثال آموزشي برای رسم انواع نمودارهای کنترل کمی و وصفی ارائه می‌گردد.

سرفصل دوره آموزش کنترل فرایند آماری

محتوای دوره (سرفصل مطالب دوره):

سرفصل دوره آموزش کنترل فرایند آماری با نرم افزار Minitab و Statgraphics به شرح زیر است.

۱- آشنایی با مفاهیم پایه

۲- ابزارهای هفت گانه کنترل فرایند آماری

۳- مراحل اجرای کنترل فرایند آماری

۴- آشنایی با نرم افزار Minitab

۵- رسم نمودار Pareto در Minitab

۶- رسم نمودار علت و معلول در Minitab

دوره آموزشی کنترل فرایند آماری

 ۷- نمودارهای کنترلی برای مشخصه‌های وصفی

۷-۱- انواع نمودارهای کنترل وصفی

۷-۲- مقایسه بین نمودارهای کنترل برای مشخصه کیفی وصفی و متغیر

۷-۳- نمودار کنترل نسبت اقلام معیوب (نمودار P)

۷-۴- نمودار کنترل تعداد اقلام معیوب (نمودار NP)

۷-۵- نمودار کنترل تعداد عیوب (نمودار C)

۷-۶- نمودار کنترل تعداد عیوب در واحد (نمودار U)

۷-۷- نمودار کنترل نسبت اقلام معیوب (نمودارLaney P’)

۷-۸- نمودار کنترل تعداد عیوب در واحد (نمودارLaney U’)

سرفصل دوره آموزشی کنترل فرایند آماری

۸- نمودارهای کنترلی مشخصه‌های متغیر

۸-۱- مقدمه‌ای بر نمودارهای کنترلی برای مشخصه‌های متغیر (کمی)

۸-۲- نمودارهای کنترلی مشخصه‌های متغیر (Xbar-R)

۸-۳- نمودارهای کنترلی مشخصه‌های متغیر (Xbar-S)

۸-۴- نمودارهای کنترلی مشخصه‌های متغیر (I-MR)

۸-۵- کنترل فرآیند آماری برای تولیدات کوتاه مدت

  • نمودار کنترل X ̅  و R برای تولیدات کوتاه مدت با انحراف معیار یکسان؛
  • نمودار کنترل X ̅  و R برای تولیدات کوتاه مدت با انحراف معیار غیر یکسان؛
  • نمودار کنترل I و MR برای تولیدات کوتاه مدت با انحراف معیار یکسان؛
  • نمودار کنترل I و MR برای تولیدات کوتاه مدت با انحراف معیار غیر یکسان؛ و
  • نمودارهای کنترل وصفی برای تولیدات کوتاه مدت.

۸-۶- نمودارهای کنترل ویژه

  • نمودار کنترل I-MR-R/S (Between/Within)؛
  • نمودار میانگین موزون (Moving Average)؛
  • نمودار کنترل جمع تجمعی (CUSUM)؛
  • نمودار میانگین متحرک موزن نمایی (EWMA)؛
  • نمودار کنترل ZONE؛
  • نمودارهای کنترل چند متغیره؛
  • نمودارهای رخ دادهای خاص؛

۹- بررسی قابلیت و عملکرد فرآیند برای متغیرها

۹-۱- بررسی نرمال بودن داده‌ها و تعیین توزیع داده‌ها با نرم‌افزار Minitab

۹-۲- تعیین حدود رواداری (تلرانس)‌ ‌ با استفاده از نرم‌افزار Minitab

۹-۳- تعیین قابلیت و عملکرد فرایند برای مشخصه کمی با استفاده از نرم‌افزار Minitab

۹-۴- تجزیه و تحلیل قابلیت فرایند برای مشخصه‌های وصفی (Binomial)

۹-۵- تجزیه و تحلیل قابلیت فرایند برای مشخصه‌های وصفی (Poisson)

ارسال درخواست برگزاری دوره آموزشی

لطفاً برای انجام هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری دوره آموزشی و دریافت نامه استعلام هزینه فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی را تکمیل و برای ما ارسال بفرمایید. کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

سئوالات متداول و نکات بسیار مهم برای برگزاری دوره‌های آموزشی

 • کلاس‌های آموزشی می‌تواند در اتاق جلسات برگزار گردد که در این صورت به ویدئو پروژکتور و تخته وایت‌برد نیاز است.
 • برای دوره‌های آموزشی که کار با نرم‌افزار دارد، برای هر دو نفر بایستی حداقل یک کامپیوتر یا لپ‌تاپ در دسترس باشد. 
 • شایان ذکر است که فیلمبرداری و ضبط فایل صوتی در تمامی دوره‌های آموزشی آکادمی ممنوع می‌باشد.
 • مدیران فنی، کارشناسان آزمایشگاه­‌های آزمون و کالیبراسیون؛
 • مدیران کیفیت؛
 • کارشناسان سازمان استاندارد؛
 • اساتید و دانشجویان؛
 • و سایر علاقمندان.

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻼس‌های آموزشی ﻣﻌﻤﻮﻻً 15 ﺗﺎ 20 ﻧﻔﺮ می‌ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻛﻼس میﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 30 ﻧﻔﺮ ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ آﻧﺴﺖ در کلاس‌های که کار با نرم‌افزار دارد ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻛﻼس ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺎد ﺑﺘﻮاﻧﺪ آزاداﻧﻪ در ﻛﻼس ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ تک تک ﻓﺮاﮔﻴﺮان دﺳﺘﺮسی ﻓﻴﺰیکی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﺷﻜﺎلی ﺑﻪ راحتی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ یاری رﺳﺎﻧﺪ. 

برای برگزاری دوره آموزشی درخواست خود را از طریق صفحه تماس با ما برای واحد آموزش آکادمی ارسال نمایید. همکاران ما در واحد آموزش اولین زمان ممکن برای برگزاری دوره‌های آموزشی درخواستی شما را اعلام خواهند کرد. در صورت موافقت که زمان اعلام شده برای شما مناسب است، حداکثر ظرف مدت 24 ساعت اقدام به واریز هزینه دوره نمایید و رسید واریز هزینه را برای واحد آموزش از طریق ایمیل ارسال نمایید تا این زمان در تقویم کاری مدرسان آکادمی ثبت شود. 

پس از برگزاری هر دوره آموزشی یک آزمون به صورت مجازی برگزار می‌گردد. به شرکت‌کنندگان که موفق به کسب حداقل 60% نمره آزمون شوند، گواهینامه آموزشی از سمت آکادمی دکتر دستمردی ارائه می‌گردد.

برای قطعی کردن تاریخ برگزاری دوره‌های آموزشی بایستی حداکثر ظرف مدت 24 ساعت هزینه مشخص شده برای دوره‌های آموزشی واریز گردد و رسید آن از طریق ایمیل برای واحد آموزش آکادمی ارسال گردد. 

 • شماره حساب برای واریز هزینه دوره: 3435519198 بانک تجارت به نام: مصطفی دستمردی
 • شماره کارت بانکی: 5859831039527949 به نام: مصطفی دستمردی

شایان ذکر است هزینه اعلام شده برای دوره‌های آموزشی به صورت خالص مبلغ دریافتی و بدون در نظر گرفتن هزینه‌های ایاب و ذهاب و اقامت مدرس دوره است. در صورت نیاز به فاکتور رسمی یا گواهینامه از سمت مراکز آموزشی همکار استاندارد 30 درصد به مبلغ اعلام شده، اضافه می‌گردد. 

دانلود نرم‌افزارهای تخصصی دوره

نظرات

متوسط امتیازات

5
5.00 14 رای
24.000.000 تومان
14 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
14
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

13 دیدگاه برای آموزش کنترل فرآیند آماری با نرم‌افزار Minitab

 1. مرتضوی

  عالی

  پاسخ
  • Eisa Nematzadeh

   بسیار عالی

   پاسخ
 2. hasan ebrahimi

  عالی

  پاسخ
 3. fatemeh bahrkazemi

  عالی سپاسگزارم

  پاسخ
 4. Mohsen Mostafavi

  دوره کاربردی و عالی

  پاسخ
 5. elahe sadat mousavi

  کلاسی مفید و عالی

  پاسخ
 6. سینا آرین

  بسیار عالی و کاربردی

  پاسخ
 7. EBRAHIM BEIGI

  بسیار عالی و با سپاس فراوان

  پاسخ
 8. رسول

  سلام

  پاسخ
 9. sasan

  very good

  پاسخ
 10. Maryam Afrazeh

  عالی

  پاسخ
 11. Mohsen Imani

  دوره بسیار مفید بود.

  پاسخ
 12. Mohsen Imani

  دوره بسیار مفید بود

  پاسخ
 13. sepideh mohammadi

  دوره بسیار کاربردی و کامل
  کاش جلسه رفع اشکال هم جهت تسلط بیشتر به مباحث به دوره اضافه گردد.

  پاسخ
دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید