مبلغ سرمایه‌گذاری

۲۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

اشتراک :
5دیدگاه 2901 بازدید
5.00 3 رای
تاریخ انتشار : 1402-01-07
تاریخ بروزرسانی : 21 بهمن 1401

هدف از برگزاری دوره تربیت ارزیاب فنی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ایزو 17025

در دوره آموزش تربیت ارزیاب فنی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ایزو 17025 علاوه بر تشریح کامل الزامات آخرین ویرایش استاندارد ISO 19036، همراه با ارائه مثال‌های کارگاه‌های آموزشی متعدد نحوه انجام ارزیابی فنی آزماشگاه بر اساس الزامات استاندارد ISO 17025‌ تشریح خواهد شد. همچنین در خصوص طبقه‌بندی عدم انطباق‌ها در مراکز آزمایشگاهی توضیحات جامعی ارائه می‌گردد و کارگاه‌های آموزشی متعددی برای درک و ارزیابی بهتر الزامات فنی استاندارد ایزو 17025 ارائه می‌گردد.

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید

هدف از برگزاری دوره آموزشی تربیت ارزیاب فنی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ایزو 17025 چیست؟

هدف از برگزاری این دوره آموزشی تربیت ارزیاب فنی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ایزو 17025:

 • درک الزامات فنی استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای انجام ارزیابی آزمایشگاه؛
 • یادگیری نحوه انجام ممیزی سیستم مدیریت بر اساس ISO/IEC 17025:2017؛
 • درک انواع عدم‌انطباق‌های در سیستم مدیریت آزمایشگاه؛
 • یادگیری نحوه جمع آوری شواهد ممیزی و مستند کردن شاهدات، از جمله تکنیک‌ها برای پرسش و گوش دادن موثر؛ و
 • یادگیری نحوه گزارش یافته‌ها و نتایج ممیزی.

می‌باشد. اﻳﻦ دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮاي 24 ﺳﺎﻋﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻛﻼس ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺮﻓﺼﻞ در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮي ارائه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻗﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﻼس ﺑﻪ حل مسائل واقعی و ﻳﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻛﻪ در خور نیاز ﻓﺮاﮔﻴﺮان درخصوص الزامات استاندارد ایزو 17025 اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.


سرفصل دوره آموزشی تربیت ارزیاب فنی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ایزو 17025 سرفصل دوره آموزشی تربیت ارزیاب فنی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO 17025

محتوای دوره (سرفصل مطالب دوره):

سرفصل دوره آموزشی تربیت ارزیاب فنی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ایزو 17025 به شرح زیر است.

1- الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای انجام ممیزی داخلی؛

2- اصطلاحات و تعاریف ارزیابی مطابق با ISO 19011:2018؛

3- انواع عدم‌انطباق‌ها در ارزیابی مطابق با ILAC G03؛

4- الزامات عمومی در استاندارد ایزو 17025؛

5- الزامات ساختاری در استاندارد ISO 17025؛

6- الزامات منابع در استاندارد ایزو 17025؛

7- الزامات فرایندی در استاندارد ISO 17025؛

8- الزامات سیستم مدیریت در استاندارد ایزو 17025؛

9- رهنمودهای برای انجام ارزیابی مطابق با استاندارد ISO 19011؛

9-1- اصول ممیزی مطابق با استاندارد ایزو 19011؛

9-2- مدیریت کردن برنامه ممیزی مطابق با ISO 19011؛

9-3- فعالیت‌های ممیزی مطابق با استاندارد ایزو 19011؛

9-4- شایستگی ممیزان مطابق با استاندارد ISO 19011؛

9-5- تکنیک های ممیزی فنی آزمایشگاه؛

9-6- برخی توصیه‌های مهم به ممیزان فنی آزمایشگاه؛

10- کارگاه‌های آموزشی ممیزی داخلی؛

11- کارگاه‌های مربوط به عناوین ویژه برای ارزیابی فنی آزمایشگاه؛

11-1- کالیبراسیون و قابلیت‌ردیابی اندازه‌شناختی؛

11-2- انتخاب، تصدیق و صحه‌گذاری روش‌ها‌؛

11-3- نمونه برداری پذیرشی؛

11-4- عدم قطعیت اندازه گیری و ارزیابی انطباق؛

11-5- اطمینان از اعتبار نتایج آزمون؛

12- منابع و مراجع؛

ارسال درخواست برگزاری دوره آموزشی

لطفاً برای انجام هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری دوره آموزشی و دریافت نامه استعلام هزینه فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی را تکمیل و برای ما ارسال بفرمایید. کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

سئوالات متداول و نکات بسیار مهم برای برگزاری دوره‌های آموزشی

 • کلاس‌های آموزشی می‌تواند در اتاق جلسات برگزار گردد که در این صورت به ویدئو پروژکتور و تخته وایت‌برد نیاز است.
 • برای دوره‌های آموزشی که کار با نرم‌افزار دارد، برای هر دو نفر بایستی حداقل یک کامپیوتر یا لپ‌تاپ در دسترس باشد. 
 • شایان ذکر است که فیلمبرداری و ضبط فایل صوتی در تمامی دوره‌های آموزشی آکادمی ممنوع می‌باشد.
 • مدیران فنی، کارشناسان آزمایشگاه­‌های آزمون و کالیبراسیون؛
 • مدیران کیفیت؛
 • کارشناسان سازمان استاندارد؛
 • اساتید و دانشجویان؛
 • و سایر علاقمندان.

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻼس‌های آموزشی ﻣﻌﻤﻮﻻً 15 ﺗﺎ 20 ﻧﻔﺮ می‌ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻛﻼس میﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 30 ﻧﻔﺮ ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ آﻧﺴﺖ در کلاس‌های که کار با نرم‌افزار دارد ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻛﻼس ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺎد ﺑﺘﻮاﻧﺪ آزاداﻧﻪ در ﻛﻼس ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ تک تک ﻓﺮاﮔﻴﺮان دﺳﺘﺮسی ﻓﻴﺰیکی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﺷﻜﺎلی ﺑﻪ راحتی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ یاری رﺳﺎﻧﺪ. 

برای برگزاری دوره آموزشی درخواست خود را از طریق صفحه فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی برای واحد شرکت ارسال نمایید. همکاران ما در واحد آموزش اولین زمان ممکن برای برگزاری دوره‌های آموزشی درخواستی شما را اعلام خواهند کرد. در صورت موافقت که زمان اعلام شده برای شما مناسب است، حداکثر ظرف مدت 24 ساعت اقدام به واریز هزینه دوره نمایید و رسید واریز هزینه را برای واحد آموزش از طریق ایمیل ارسال نمایید تا این زمان در تقویم کاری مدرسان شرکت ثبت شود. 

پس از برگزاری هر دوره آموزشی یک آزمون به صورت مجازی برگزار می‌گردد. به شرکت‌کنندگان که موفق به کسب حداقل 60% نمره آزمون شوند، گواهینامه آموزشی از سمت آکادمی دکتر دستمردی ارائه می‌گردد.

برای قطعی کردن تاریخ برگزاری دوره‌های آموزشی بایستی حداکثر ظرف مدت 24 ساعت هزینه مشخص شده برای دوره‌های آموزشی واریز گردد و رسید آن از طریق ایمیل برای واحد آموزش شرکت ارسال گردد. 

شماره شبا: IR120180000000177002381027           شماره کارت بانکی: 5859838820045726 به نام:  شرکت پیشگامان مدیریت پرتو

شایان ذکر است به هزینه اعلام شده 10% مالیات به ارزش افزوده اضافه می‌شود و مبلغ خالص دریافتی بدون در نظر گرفتن هزینه‌های ایاب و ذهاب، اقامت و بیمه مدرس دوره است. 

‫0/5 ‫(0 نظر)
1 دانشجو
زبان: فارسی
سه روز (24 ساعت)
حضوری
12 سرفصل
3 جلسه
متوسط تا پیشرفته
پیشگامان مدیریت پرتو

نظرات

متوسط امتیازات

5
5.00 3 رای
۲۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
3 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
3
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

3 دیدگاه برای تربیت ارزیاب فنی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ایزو 17025

 1. شایان

  من به دنبال این دوره بودم.آیا به صورت عمومی برگزار می شود؟

  پاسخ دادن
  • mostafa dastmardi

   با سلام و احترام
   فعلا دوره آموزشی تربیت ارزیابی فنی در را فقط به صورت اختصاصی بر اساس درخواست شرکتهای متقاضی برگزار می‌کنیم.

   پاسخ دادن
 2. فاطمه

  بسیار عالی

  پاسخ دادن
 3. hasan ebrahimi

  عالی

  پاسخ دادن
دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درباره مدرس
دکتر مصطفی دستمردی
دکتر مصطفی دستمردی
مدرس و مشاور سیستم های مدیریت

دکتر مصطفی دستمردی فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع می‌باشند که در حدود 20 سال در خصوص سیستم های مدیریت در سازمانها و صنایع خصوصی و دولتی فعالیت‌های آموزشی و مشاوره‌ای ارائه نموده‌اند.

نمایش پروفایل

از این مدرس