آزمون مهارت با استفاده از مقایسه بین‌آزمایشگاهی برای تعیین عملکرد مشارکت­‌کنندگان (که ممکن است آزمایشگاه‌­ها، نهادهای بازرسی یا اشخاص باشند) برای آزمون‌­ها یا اندازه‌­گیری‌­های خاص و برای پایش مداوم عملکرد آن­ها به کار می‌­رود. در این دوره آموزشی طرح آماری و فنون تحلیل مورد استفاده در آزمون مهارت با استفاده از نرم افزارهای Mintab و Xlstat تشریح خواهد. علاوه بر ارائه آموزش کامل برای یادگیری کار با نرم‌افزار تمام نکات مهمی که می‌بایست در تحلیل آماری نتایج آزمون مهارت در نظر گرفته شود، تشریح می‌گردد. پس از گذراندن این دوره آموزشی فراگیران می‌توانند به راحتی در مرکز آزمون مهارت خود تحلیل‌های آماری مربوط به نتایج ارائه شده توسط مشارکت‌کنندگان در آزمون مهارت را انجام دهند. 

هدف از برگزاری دوره آموزش آشنایی با روش‌های آماری برای کاربرد در آزمون مهارت چیست؟

هدف از برگزاری این دوره آموزشی ارتقاء دانش شرکت کنندگان جهت شناخت اصول و فنون طرح‌های آماری و فنون تحلیل در مراکز فراهم کننده آزمون مهارت و اهداف آن بر اساس الزامات استاندارد  ISO 13528 می‌باشند. فراگیران در این دوره آموزشی توانایی کار با نرم افزار Minitab و Xlstat برای تجزیه و تحلیل آماری نتایج آزمون مهارت را یاد خواهند گرفت. همچنین در آموزش آشنایی با روش‌های آماری برای کاربرد در آزمون مهارت چندین مثال آموزشی و کارگاه آموزشی متناسب با نیازهای شرکت‌کنندگان برای نحوه انجام تحلیل‌های آماری ارائه می‌گردد.

سرفصل مطالب دوره دوره آموزش آشنایی با روش‌های آماری در مقايسات بين آزمايشگاهی:

محتوای دوره در روز اول کلاس:

1- مقدمه‌ای بر مقایسات بین‌آزمایشگاهی و آزمون مهارت

2- آشنایی با مفاهیم پایه در مقایسات بین آزمایشگاهی و آزمون مهارت

3- آشنایی با استانداردهای مورد استفاده برای تحلیل نتایج آزمون مهارت

4- رهنمودهایی برای بازنگری اولیه نتایج

4-1- ملاحظات برای توزیع آماری نتایج

4-2- بازبینی ظاهری داده‌ها

4-3- حذف اشتباه بزرگ

4-4- ملاحظات برای تعداد کم مشارکت‌کنندگان

5- آشنایی با قابلیت‌های نرم‌افزار Minitab

6- محاسبه پارامترهای پایه آماری در  Minitab

7- بررسی نرمال بودن توزیع نتایج آزمون در Minitab

محتوای دوره در روز دوم کلاس:

8- روش­های آماری استوار برای تعیین مرکزیت و پراکندگی داده‌ها

8-1- برآورد کننده‌های ساده مقاوم به داده پرت برای میانگین جامعه و انحراف استاندارد

8-2- تجزیه و تحلیل استوار: الگوریتم A

8-3- تجزیه و تحلیل استوار: الگوریتم S

8-4- تجزیه و تحلیل استوار: روش‌های Qn،Q  و برآوردگر همپل

8-5- تجزیه و تحلیل استوار: سایر روش‌ها استوار

8-6- بررسی کارایی و نقاط شکست در روش‌های استوار

8-7- اثر مقادیر سانسور شده

9- روش‌های رایج برای شناسایی داده‌های پرت

9-1- آزمون گرابز برای شناسایی داده‌های پرت

9-2- آزمون دیکسون برای شناسایی داده‌های پرت

9-3- آزمون کوکران برای شناسایی داده‌های پرت

محتوای دوره در روز سوم کلاس:

10- تعیین مقدار تخصیص‌یافته و عدم‌قطعیت استاندارد آن

11- ارزیابی عملکرد شرکت‌کنندگان در آزمون مهارت

11-1- نحوه تعیین انحراف استاندارد برای آزمون مهارت

11-2- شاخص‌های ارزیابی عملکرد در آزمون مهارت

12- روش‌های گرافیکی برای توصیف نمره‌های عملکرد

13- بررسی همگنی و پایداری اقلام آزمون مهارت

13-1- نحوه بررسی همگنی اقلام آزمون مهارت

13-2- نحوه بررسی پایداری اقلام آزمون مهارت

14- تجزیه‌وتحلیل نتایج مقایسات برای داده‌های کیفی (اسمی و ترتیبی)

15- منابع و مراجع

ارسال درخواست برگزاری دوره آموزشی

لطفاً برای انجام هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری دوره آموزشی و دریافت نامه استعلام هزینه فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی را تکمیل و برای ما ارسال بفرمایید. کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

سئوالات متداول و نکات بسیار مهم برای برگزاری دوره‌های آموزشی

 • کلاس‌های آموزشی می‌تواند در اتاق جلسات برگزار گردد که در این صورت به ویدئو پروژکتور و تخته وایت‌برد نیاز است.
 • برای دوره‌های آموزشی که کار با نرم‌افزار دارد، برای هر دو نفر بایستی حداقل یک کامپیوتر یا لپ‌تاپ در دسترس باشد. 
 • شایان ذکر است که فیلمبرداری و ضبط فایل صوتی در تمامی دوره‌های آموزشی آکادمی ممنوع می‌باشد.
 • مدیران فنی، کارشناسان آزمایشگاه­‌های آزمون و کالیبراسیون؛
 • مدیران کیفیت؛
 • کارشناسان سازمان استاندارد؛
 • اساتید و دانشجویان؛
 • و سایر علاقمندان.

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻼس‌های آموزشی ﻣﻌﻤﻮﻻً 15 ﺗﺎ 20 ﻧﻔﺮ می‌ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻛﻼس میﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 30 ﻧﻔﺮ ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ آﻧﺴﺖ در کلاس‌های که کار با نرم‌افزار دارد ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻛﻼس ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺎد ﺑﺘﻮاﻧﺪ آزاداﻧﻪ در ﻛﻼس ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ تک تک ﻓﺮاﮔﻴﺮان دﺳﺘﺮسی ﻓﻴﺰیکی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﺷﻜﺎلی ﺑﻪ راحتی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ یاری رﺳﺎﻧﺪ. 

برای برگزاری دوره آموزشی درخواست خود را از طریق صفحه تماس با ما برای واحد آموزش آکادمی ارسال نمایید. همکاران ما در واحد آموزش اولین زمان ممکن برای برگزاری دوره‌های آموزشی درخواستی شما را اعلام خواهند کرد. در صورت موافقت که زمان اعلام شده برای شما مناسب است، حداکثر ظرف مدت 24 ساعت اقدام به واریز هزینه دوره نمایید و رسید واریز هزینه را برای واحد آموزش از طریق ایمیل ارسال نمایید تا این زمان در تقویم کاری مدرسان آکادمی ثبت شود. 

پس از برگزاری هر دوره آموزشی یک آزمون به صورت مجازی برگزار می‌گردد. به شرکت‌کنندگان که موفق به کسب حداقل 60% نمره آزمون شوند، گواهینامه آموزشی از سمت آکادمی دکتر دستمردی ارائه می‌گردد.

برای قطعی کردن تاریخ برگزاری دوره‌های آموزشی بایستی حداکثر ظرف مدت 24 ساعت هزینه مشخص شده برای دوره‌های آموزشی واریز گردد و رسید آن از طریق ایمیل برای واحد آموزش آکادمی ارسال گردد. 

 • شماره حساب برای واریز هزینه دوره: 3435519198 بانک تجارت به نام: مصطفی دستمردی
 • شماره کارت بانکی: 5859831039527949 به نام: مصطفی دستمردی

شایان ذکر است هزینه اعلام شده برای دوره‌های آموزشی به صورت خالص مبلغ دریافتی و بدون در نظر گرفتن هزینه‌های ایاب و ذهاب و اقامت مدرس دوره است. در صورت نیاز به فاکتور رسمی یا گواهینامه از سمت مراکز آموزشی همکار استاندارد 30 درصد به مبلغ اعلام شده، اضافه می‌گردد. 

نظرات

متوسط امتیازات

5
5.00 9 رای
۲۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
9 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
9
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

9 دیدگاه برای آموزش روش‌های آماری برای کاربرد در آزمون مهارت مطابق با ISO 13528

 1. دکتر مصطفی دستمردی

  .

  پاسخ
 2. Faride Rabbani

  مثل همیشه کلاس آقای دکتر دستمردی عالی بود.

  پاسخ
 3. somaye kouchaki

  دوره در خصوص حل چالش های الگوی آزمون مهارت موثر بود.

  پاسخ
 4. Niloofar poorhadi

  با تشکر از زحمات شما

  پاسخ
 5. Soleyman Saadatfar

  بسیار مفید و اثربخش

  پاسخ
 6. fereshte amiri tavasoli

  بسیار عالی با تشکر از وقتی که گذاشتید

  پاسخ
 7. elmira abdollahi

  با سلام و احترام خدمت شما استاد بزرگوار
  بسیار عالیی و فوق العاده مفید ممنون از شما

  پاسخ
 8. mohammad javad farjood

  دوره بسیار عالی و کاربردی

  پاسخ
 9. setareh zakerishahvari

  دوره بسیار خوب و موثری بود

  پاسخ
دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید