در دوره آموزشی آشنایی نحوه ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری به روش بالا به پایین با استفاده از نرم افزار MUKit تشریح خواهد. علاوه بر ارائه آموزش کامل برای یادگیری کار با نرم افزار تمام نکات مهمی که می‌بایست در زمان محاسبه عدم قطعیت در نظر گرفته شود تشریح می‌گردد. پس از گذراندن این دوره آموزشی فراگیران می‌توانند به راحتی در آزمایشگاه خود محاسبات مربوط به عدم قطعیت اندازه گیری را با نرم افزار انجام دهند. 

هدف دوره از برگزاری این دوره چیست؟

هدف از برگزاری دوره آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری به روش بالا به پایین ارتقاء دانش شرکت کنندگان جهت شناخت اصول و فنون محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری های آزمایشگاه بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017‌ می‌باشند. فراگیران در این دوره آموزشی توانايي کار با نرم افزار Mukit برای محاسبه عدم قطعيت در اندازه گيری یاد خواهند گرفت. همچنین در دوره آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری چندين کارگاه آموزشی برای درک بهتر مطالب دوره ارائه می‌گردد.


سرفصل دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری

محتواي دوره (سرفصل مطالب دوره):

سرفصل دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری به روش بالا به پایین به شرح زیر است.

۱- مقدمه‌ای بر ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری؛

1-1- آشنایی با مفاهیم پایه در محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری؛

1-2- اهمیت ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری؛

1-3- الزامات استاندارد ISO/IEC 17025‌ در خصوص ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری؛

۲- معرفی رویکردهای مختلف در محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری؛

۳- استانداردهای مربوط به ارزیابی عدم قطعیت در اندازه گیری به روش بالا به پایین (Top-Down)؛

۴- رویکرد بالا به پایین در محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری؛

4-1- اصول پایه رویکرد بالا به پایین (Top-Down)؛

۵- محاسبه عدم قطعیت برای تجدیدپذیری درون آزمایشگاهی (u(R

5-1- برآورد تجدیدپذیری درون آزمایشگاهی بر اساس عدم قطعیت مورد نیاز مشتریان؛

5-2- برآورد تجدیدپذیری درون آزمایشگاهی با نمونه های کنترل در برگیرنده کل فرایند اندازه گیری؛

5-3- برآورد تجدیدپذیری درون آزمایشگاهی با استفاده از نمونه های کنترل و تکرار نمونه های روتین؛

5-4- برخی از نکات تکمیلی در برآورد (u(R

۶- محاسبه عدم قطعیت اریبی آزمایشگاه و روش (u(Bias؛

6-1- محاسبه عدم قطعیت اریبی آزمایشگاه و روش (u(Bias با استفاده نتایج آزمون بر روی ماده مرجع گواهی شده؛

6-2- محاسبه عدم قطعیت اریبی آزمایشگاه و روش (u(Bias با استفاده نتایج آزمون مهارت,

6-3- محاسبه عدم قطعیت اریبی آزمایشگاه و روش (u(Bias با استفاده نتایج بررسی بازیافت؛

۷- تجدیدپذیری بین آزمایشگاهی S

۸- ارائه مثال برای محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری به روش بالا به پایین  با نرم افزار MUKit؛

8-1- تعیین عدم‌قطعیت در آزمون آکریل آمید در نان برشته توسط LC-MS؛

8-2- محاسبه عدم‌قطعیت اندازه‌گیری به روش بالا به پایین با استفاده از نرم افزار MU KIT؛

8-3- تعیین عدم‌قطعیت در آزمون آکریل آمید در نان برشته توسط LC-MS با استفاده از نرم افزار  MU KIT؛

8-4- محاسبه عدم‌قطعیت در آزمون تعیین نتیروژن موجود در فاضلاب؛

8-5- محاسبه عدم‌قطعیت در آزمون تعیین غلظت گلوکز با روش اسپکتروفتومتری؛

8-6- محاسبه عدم‌قطعیت در آزمون تعیین اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی؛

8-7- محاسبه عدم‌قطعیت در آزمون تعیین آفلاتوکسین M1 در شیر و فرآورده‌های آن به روش؛ کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) ؛

۹- بیان عدم قطعیت اندازه گیری در گزارش‌های آزمون؛

۱۰- منابع و مراجع؛

ارسال درخواست برگزاری دوره آموزشی

لطفاً برای انجام هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری دوره آموزشی و دریافت نامه استعلام هزینه فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی را تکمیل و برای ما ارسال بفرمایید. کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

سئوالات متداول و نکات بسیار مهم برای برگزاری دوره‌های آموزشی

 • کلاس‌های آموزشی می‌تواند در اتاق جلسات برگزار گردد که در این صورت به ویدئو پروژکتور و تخته وایت‌برد نیاز است.
 • برای دوره‌های آموزشی که کار با نرم‌افزار دارد، برای هر دو نفر بایستی حداقل یک کامپیوتر یا لپ‌تاپ در دسترس باشد. 
 • شایان ذکر است که فیلمبرداری و ضبط فایل صوتی در تمامی دوره‌های آموزشی آکادمی ممنوع می‌باشد.
 • مدیران فنی، کارشناسان آزمایشگاه­‌های آزمون و کالیبراسیون؛
 • مدیران کیفیت؛
 • کارشناسان سازمان استاندارد؛
 • اساتید و دانشجویان؛
 • و سایر علاقمندان.

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻼس‌های آموزشی ﻣﻌﻤﻮﻻً 15 ﺗﺎ 20 ﻧﻔﺮ می‌ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻛﻼس میﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 30 ﻧﻔﺮ ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ آﻧﺴﺖ در کلاس‌های که کار با نرم‌افزار دارد ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻛﻼس ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺎد ﺑﺘﻮاﻧﺪ آزاداﻧﻪ در ﻛﻼس ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ تک تک ﻓﺮاﮔﻴﺮان دﺳﺘﺮسی ﻓﻴﺰیکی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﺷﻜﺎلی ﺑﻪ راحتی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ یاری رﺳﺎﻧﺪ. 

برای برگزاری دوره آموزشی درخواست خود را از طریق صفحه تماس با ما برای واحد آموزش آکادمی ارسال نمایید. همکاران ما در واحد آموزش اولین زمان ممکن برای برگزاری دوره‌های آموزشی درخواستی شما را اعلام خواهند کرد. در صورت موافقت که زمان اعلام شده برای شما مناسب است، حداکثر ظرف مدت 24 ساعت اقدام به واریز هزینه دوره نمایید و رسید واریز هزینه را برای واحد آموزش از طریق ایمیل ارسال نمایید تا این زمان در تقویم کاری مدرسان آکادمی ثبت شود. 

پس از برگزاری هر دوره آموزشی یک آزمون به صورت مجازی برگزار می‌گردد. به شرکت‌کنندگان که موفق به کسب حداقل 60% نمره آزمون شوند، گواهینامه آموزشی از سمت آکادمی دکتر دستمردی ارائه می‌گردد.

برای قطعی کردن تاریخ برگزاری دوره‌های آموزشی بایستی حداکثر ظرف مدت 24 ساعت هزینه مشخص شده برای دوره‌های آموزشی واریز گردد و رسید آن از طریق ایمیل برای واحد آموزش آکادمی ارسال گردد. 

 • شماره حساب برای واریز هزینه دوره: 3435519198 بانک تجارت به نام: مصطفی دستمردی
 • شماره کارت بانکی: 5859831039527949 به نام: مصطفی دستمردی

شایان ذکر است هزینه اعلام شده برای دوره‌های آموزشی به صورت خالص مبلغ دریافتی و بدون در نظر گرفتن هزینه‌های ایاب و ذهاب و اقامت مدرس دوره است. در صورت نیاز به فاکتور رسمی یا گواهینامه از سمت مراکز آموزشی همکار استاندارد 30 درصد به مبلغ اعلام شده، اضافه می‌گردد. 

دانلود نرم‌افزارهای تخصصی برای محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری

نظرات

متوسط امتیازات

5
5.00 5 رای
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
5 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
5
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

5 دیدگاه برای آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری به روش بالا به پایین

 1. مرتضوی

  عالی

  پاسخ
 2. . نگار

  دوره خوبی بود.در صورت وجود کلاسهای عمومی لطفا اطلاع رسانی نمایید. متشکرم

  پاسخ
 3. نگین

  بسیار عالی

  پاسخ
 4. hasan ebrahimi

  عالی

  پاسخ
 5. Ameneh Ebrahimi

  بسیار عالی

  پاسخ
دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید