مبلغ سرمایه‌گذاری

۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اشتراک :
4دیدگاه 2240 بازدید
5.00 3 رای
تاریخ انتشار : 1401-12-08
تاریخ بروزرسانی : 21 بهمن 1401

هدف از برگزاری دوره آموزش آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 9001 

در دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 9001 علاوه بر تشریح کامل الزامات آخرین ویرایش استاندارد ISO 9001:2015 ،همراه با ارائه مثال‌های کاربردی، مدارک و مستندات که لازم است سازمان برای برآورده سازی الزامات استاندارد ISO 9001 آماده نمایید، ذکر خواهد شد.

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید

هدف از برگزاری دوره الزامات استاندارد ایزو 9001 چیست؟

هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنايي با الزامات استاندارد ایزو 9001 و تکنيک مستندسازي سيستم‌هاي مديريت سازمان می‌باشد. اﻳﻦ دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮاي 16 ﺳﺎﻋﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻛﻼس ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺮﻓﺼﻞ در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮي ارائه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻗﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﻼس ﺑﻪ حل مسائل واقعی و ﻳﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻛﻪ در خور نیاز ﻓﺮاﮔﻴﺮان در خصوص الزامات استاندارد ایزو 9001 اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

 


سرفصل دوره آموزش ایزو 9001


محتواي دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 9001:

سرفصل دوره آموزشی آشنایی با الزامات و مستندسازی ایزو 9001 بر اساس ویرایش سال 2015 این استاندارد به شرح زیر است.

0- مقدمه ای بر استاندارد ISO 9001:2015

0-1- اصول مدیریت کیفیت؛

0-2- رویکرد فرایندی؛

0-3- کلیات؛

 • چرخه طرح ریزی، اجرا، بررسی و اقدام
 • تفکر مبتنی بر ریسک

0-4- ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت؛

1- دامنه کاربرد

2- مراجع الزامی

3- تعاریف و واژگان

4- محیط سازمان

4-1- درک سازمان و محیط آن؛

4-2- درک نیازها و انتظارات طرف‌های ذی‌نفع؛

4-3- تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت؛ و

4-4- سیستم مدیریت کیفیت و فرایندهای آن.

5- رهبری

5-1- رهبری و تعهد

 • کلیات
 • تمرکز بر مشتری

5-2- خط مشی

 • ایجاد خط مشی کیفیت
 • اطلاع رسانی خط مشی کیفیت

5-3- وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات سازمانی

6- طرح ریزی

 • اقدامات مرتبط با ریسک‌ها و فرصت‌ها؛
 • اهداف کیفیت و طرح ریزی برای دستیابی به آن‌ها؛ و
 • طرح ریزی تغییرات.

7- پشتیبانی

7-1- منابع

 • کلیات
 • کارکنان
 • زیرساخت
 • محیط برای اجرای فرایندها
 • پایش و اندازه گیری منابع
 • دانش سازمانی

7-2- شایستگی

7-3- آگاهی

7-4- ارتباطات

7-5- اطلاعات مستند

 • کلیات
 • ایجاد و به روز رسانی
 • کنترل اطلاعات مستند

8- عملیات

8-1- طرح ریزی و کنترل عملیات

8-2- الزامات برای محصولات و خدمات

 • ارتباط با مشتری
 • تعیین الزامات برای محصولات و خدمات
 • بازنگری الزامات برای محصولات و خدمات
 • تغییرات الزامات برای محصولات و خدمات

8-3- طراحی و توسعه محصولات و خدمات

 • کلیات
 • طرح ریزی طراحی و توسعه
 • ورودی های طراحی و توسعه
 • کنترل های طراحی و توسعه
 • خروجی های طراحی و توسعه
 • تغییرات طراحی و توسعه

8-4- کنترل محصولات و خدمات و فرایندهای تامین شده بیرونی (برون سازمانی)

 • کلیات
 • نوع و گستره کنترل
 • اطلاعات برای ارائه دهندگان خارجی

8-5- تولید و ارائه خدمات

 • کنترل تولید و ارائه خدمات
 • شناسایی و ردیابی
 • اموال متعلق به مشتری یا ارائه دهنده برون سازمانی
 • محافظت
 • فعالیت های پس از تحویل
 • کنترل تغییرات

8-6- ترخیص محصولات و خدمات

8-7- کنترل خروجی های نامنطبق

9- ارزیابی عملکرد

9-1- پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل ارزیابی

 • کلیات
 • رضایت مشتری
 • تجزیه و تحلیل و ارزیابی

9-2- ممیزی داخلی

9-3- بازنگری مدیریت

 • کلیات
 • ورودی های بازنگری مدیریت
 • خروجی های بازنگری مدیریت

10- بهبود

10-1- کلیات

10-2- عدم انطباق و اقدام اصلاحی

10-3- بهبود مداوم

ارسال درخواست برگزاری دوره آموزشی

لطفاً برای انجام هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری دوره آموزشی و دریافت نامه استعلام هزینه فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی را تکمیل و برای ما ارسال بفرمایید. کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

سئوالات متداول و نکات بسیار مهم برای برگزاری دوره‌های آموزشی

 • کلاس‌های آموزشی می‌تواند در اتاق جلسات برگزار گردد که در این صورت به ویدئو پروژکتور و تخته وایت‌برد نیاز است.
 • برای دوره‌های آموزشی که کار با نرم‌افزار دارد، برای هر دو نفر بایستی حداقل یک کامپیوتر یا لپ‌تاپ در دسترس باشد. 
 • شایان ذکر است که فیلمبرداری و ضبط فایل صوتی در تمامی دوره‌های آموزشی آکادمی ممنوع می‌باشد.
 • مدیران فنی، کارشناسان آزمایشگاه­‌های آزمون و کالیبراسیون؛
 • مدیران کیفیت؛
 • کارشناسان سازمان استاندارد؛
 • اساتید و دانشجویان؛
 • و سایر علاقمندان.

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻼس‌های آموزشی ﻣﻌﻤﻮﻻً 15 ﺗﺎ 20 ﻧﻔﺮ می‌ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻛﻼس میﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 30 ﻧﻔﺮ ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ آﻧﺴﺖ در کلاس‌های که کار با نرم‌افزار دارد ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻛﻼس ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺎد ﺑﺘﻮاﻧﺪ آزاداﻧﻪ در ﻛﻼس ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ تک تک ﻓﺮاﮔﻴﺮان دﺳﺘﺮسی ﻓﻴﺰیکی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﺷﻜﺎلی ﺑﻪ راحتی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ یاری رﺳﺎﻧﺪ. 

برای برگزاری دوره آموزشی درخواست خود را از طریق صفحه فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی برای واحد شرکت ارسال نمایید. همکاران ما در واحد آموزش اولین زمان ممکن برای برگزاری دوره‌های آموزشی درخواستی شما را اعلام خواهند کرد. در صورت موافقت که زمان اعلام شده برای شما مناسب است، حداکثر ظرف مدت 24 ساعت اقدام به واریز هزینه دوره نمایید و رسید واریز هزینه را برای واحد آموزش از طریق ایمیل ارسال نمایید تا این زمان در تقویم کاری مدرسان شرکت ثبت شود. 

پس از برگزاری هر دوره آموزشی یک آزمون به صورت مجازی برگزار می‌گردد. به شرکت‌کنندگان که موفق به کسب حداقل 60% نمره آزمون شوند، گواهینامه آموزشی از سمت آکادمی دکتر دستمردی ارائه می‌گردد.

برای قطعی کردن تاریخ برگزاری دوره‌های آموزشی بایستی حداکثر ظرف مدت 24 ساعت هزینه مشخص شده برای دوره‌های آموزشی واریز گردد و رسید آن از طریق ایمیل برای واحد آموزش شرکت ارسال گردد. 

شماره شبا: IR120180000000177002381027           شماره کارت بانکی: 5859838820045726 به نام:  شرکت پیشگامان مدیریت پرتو

شایان ذکر است به هزینه اعلام شده 10% مالیات به ارزش افزوده اضافه می‌شود و مبلغ خالص دریافتی بدون در نظر گرفتن هزینه‌های ایاب و ذهاب، اقامت و بیمه مدرس دوره است. 

‫0/5 ‫(0 نظر)
0 دانشجو
زبان: فارسی
16 ساعت
حضوری
10 سرفصل
2 روز
متوسط تا پیشرفته
پیشگامان مدیریت پرتو

نظرات

متوسط امتیازات

5
5.00 3 رای
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
3 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
3
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

3 دیدگاه برای آموزش آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 9001

 1. مرتضوی

  عالی

  پاسخ دادن
 2. نگین

  بسیار عالی

  پاسخ دادن
 3. . نگار

  از آموزش‌های شما سپاسگزارم

  پاسخ دادن
دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درباره مدرس
دکتر مصطفی دستمردی
دکتر مصطفی دستمردی
مدرس و مشاور سیستم های مدیریت

دکتر مصطفی دستمردی فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع می‌باشند که در حدود 20 سال در خصوص سیستم های مدیریت در سازمانها و صنایع خصوصی و دولتی فعالیت‌های آموزشی و مشاوره‌ای ارائه نموده‌اند.

نمایش پروفایل

از این مدرس