دوره های آموزشی مدیریتی

  • دوره آموزشی مدیریت استراتژیک
  • دوره آموزشی مدیریت تولید
  • دوره آموزشی مدیریت جامع کیفیت
  • دوره آموزشی مدیریت زمان
  • دوره آموزشی نظام آراستگی

 

متقاضیان محترم جهت کسب اطلاع از زمان و هزینه هر دوره می توانند با ما تماس بگیرند.