دکتر مصطفی دستمردی

دکتر مصطفی دستمردی

پروانه استاندارد دکتر مصطفی دستمردی
پروانه کارشناسی استاندارد دکتر مصطفی دستمردی 
درباره من

دکتر مصطفی دستمردی فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع می‌باشند که در حدود 20 سال در خصوص سیستم های مدیریت در سازمانها و صنایع خصوصی و دولتی فعالیت‌های آموزشی و مشاوره‌ای ارائه نموده‌اند.

دوره های من