نمایش دادن همه 4 نتیجه

آموزش طراحی و تحلیل آزمایشها با نرم‌افزار Minitab

آموزش طراحی و تحلیل آزمایشها با نرم‌افزار Minitab

در این دوره آموزشی نحوه طراحی آزمایش‌ها همراه با تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزارهای Minitab تشریح خواهد. علاوه بر ارائه آموزش کامل برای یادگیری کار با نرم‌افزار تمام نکات مهمی که می‌بایست در زمان اجرای گام به گام طراحی آزمایش‌ها در نظر گرفته شوند، تشریح می‌گردد. پس از گذراندن این دوره آموزشی فراگیران می‌توانند به راحتی پروژه‌های صنعتی یا تحقیقاتی خود را اجرا نمایند. 

24 ساعت
رایگان!

آموزش کنترل فرایند آماری با نرم‌افزار Minitab

آموزش کنترل فرایند آماری با نرم‌افزار Minitab

در این دوره آموزشی نحوه رسم انواع نمودارهای کنترل وصفی و کمی با استفاده از نرم افزارهای Minitab تشریح خواهد. علاوه بر ارائه آموزش کامل برای یادگیری کار با نرم افزار تمام نکات مهمی که می‌بایست در زمان کنترل کیفیت در نظر گرفته شود، تشریح می‌گردد. پس از گذراندن این دوره آموزشی فراگیران می‌توانند به راحتی قابلیت و عملکرد فرایندهای سازمان خود را بررسی نمایند و سطح سیگما برای هر یک از فرایندها خود را تعیین نمایند. 

24 ساعت
رایگان!

آموزش نمونه برداری پذیرشی با نرم‌افزار Statgraphics

آموزش نمونه برداری پذیرشی

در دوره آموزشی نمونه برداری پذیرشی نحوه تعیین اندازه نمونه با استفاده از نرم افزار Statgraphics تشریح خواهید آموخت. در این دوره آموزشی علاوه بر ارائه آموزش کامل کار با نرم افزار، تمام نکات مهمی که می‌بایست در زمان تعیین اندازه نمونه و تعیین معیار پذیرش بر اساس استانداردهای ISO 2859 و ISO 3951 و MIL-STD 1916 در نظر گرفته شود، تشریح می‌شود.

16 ساعت
رایگان!