نمایش دادن همه 4 نتیجه

دوره آموزشی آشنایی با شش سیگما (Six Sigma)

دوره آموزشی آشنایی با شش سیگما
بدون امتیاز 0 رای
32 ساعت
20,000,000 تومان

آموزش طراحی و تحلیل آزمایشها با نرم‌افزار Minitab

آموزش طراحی و تحلیل آزمایشها با نرم‌افزار Minitab
24 ساعت
15,000,000 تومان

آموزش کنترل فرایند آماری با نرم‌افزار Minitab

آموزش کنترل فرایند آماری با نرم‌افزار Minitab
24 ساعت
15,000,000 تومان
16 ساعت
10,000,000 تومان