نمایش دادن همه 2 نتیجه

آموزش آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 9001

آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 9001

در دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 9001 علاوه بر تشریح کامل الزامات آخرین ویرایش استاندارد ISO 9001:2015 ،همراه با ارائه مثال‌های کاربردی، مدارک و مستندات که لازم است سازمان برای برآورده سازی الزامات استاندارد ISO 9001 آماده نمایید، ذکر خواهد شد.

دو روز (16 ساعت)
رایگان!

دوره آموزش مدیریت عملکرد کارکنان

آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 9001
بدون امتیاز 0 رای

نیل‌ به‌ اهداف سازمان، از طریق‌ منابع‌ انسانی‌ آن رخ می‌دهد. زمـانی‌ اهـداف سـازمانی‌ تحقـق‌ پیـدا می‌کند که‌ کارکنان از این‌ اهداف اطلاع داشته‌ و در هدف گذاری‌ مربوط به‌ خود مشارکت‌ داشته‌ باشند و این‌ اهداف سازمانی‌ به‌ اهداف واحدی‌ و فردی‌ تبدیل‌ شود. وقتی‌ همه‌ کارکنان از اهداف فردی‌ خود مطلع‌ باشند، عملکرد افراد در راستای‌ اهداف سازمان قرار می‌گیرد و تحقق‌ اهداف سازمان ممکن‌ می‌شود. برای‌ اینکه‌ بتوان عملکرد کارکنان را مدیریت‌ کرد، باید حداقل‌هایی‌ را رعایت‌ کـرد کـه‌ در ایـن‌ دوره آموزش مدیریت عملکرد کارکنان بـه‌ آنهـا پرداخته‌ می‌شود. در حقیقت‌، مدیریت‌ عملکرد قلب‌ مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ است‌ و عامل‌ اصلی‌ ارتقا و بهره وری‌ منابع‌ انسانی‌ و سازمان است‌. سازمان باید برای‌ تولید، توسعه‌ و فروش کالاها و خدمات با ارزش به‌ مشتریان و ارباب رجوع، تکنیـک‌هـایی‌ را به‌کار گیرد که‌ موجب‌ انگیزش و تشویق‌ کارکنان شود تا با بیشترین‌ توان برای‌ ارزش‌آفرینی‌ در سازمان کـار کننـد. فرآیندمدیریت‌ عملکرد اثربخش‌ با شفاف‌سازی‌ انتظارات سازمان بـرای‌ کارکنـان، فـراهم‌کـردن بـازخورد مناسـب‌، تدارک مربی‌گری‌ و منتورینگ و ارائه‌ طرح‌های‌ بهبود عملکرد، از مباحث اصلی است که در دوره آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان به آنها پرداخته می‌شود تا موجب‌ ایجاد انگیزش در کارکنان سازمان شوند.

دو روز (16 ساعت)
رایگان!