نمایش دادن همه 3 نتیجه

آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری به روش GUM

آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری

در این دوره آموزشی نحوه ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری با استفاده از نرم افزار QMSys GUM enterprise تشریح خواهد. علاوه بر ارائه آموزش کامل برای یادگیری کار با نرم‌افزار تمام نکات مهمی که می‌بایست در زمان محاسبه عدم قطعیت در نظر گرفته شود، تشریح می‌گردد. فراگیران این دوره آموزشی می‌توانند به راحتی در آزمایشگاه خود محاسبات مربوط به عدم قطعیت اندازه گیری را انجام دهند. در انتخاب کارگاه‌های آموزشی سعی می‌شود که مثال‌ها تا جای ممکن نزدیک به فعالیت‌های آزمایشگاهی روزمره مخاطبان باشد.

16 ساعت
رایگان!

آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری به روش بالا به پایین

آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری به روش بالا به پایین

در دوره آموزشی آشنایی نحوه ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری به روش بالا به پایین با استفاده از نرم افزار MUKit تشریح خواهد. علاوه بر ارائه آموزش کامل برای یادگیری کار با نرم افزار تمام نکات مهمی که می‌بایست در زمان محاسبه عدم قطعیت در نظر گرفته شود تشریح می‌گردد. پس از گذراندن این دوره آموزشی فراگیران می‌توانند به راحتی در آزمایشگاه خود محاسبات مربوط به عدم قطعیت اندازه گیری را با نرم افزار انجام دهند. 

16 ساعت
رایگان!

آموزش ارزیابی عدم قطعیت در آزمون های میکروبیولوژی

آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در آزمون های میکروبیولوژی

در این دوره آموزشی آشنایی با نحوه ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری با استفاده از نرم افزار EXCEL تشریح خواهد شد. علاوه بر ارائه آموزش کامل الزامات استاندارد ISO 19036 تمام نکات مهمی که می‌بایست در زمان محاسبه عدم قطعیت توسط کارکنان آزمایشگاه میکروبیولوژی در نظر گرفته شود، تشریح می‌گردد. پس از گذراندن این دوره آموزشی فراگیران می‌توانند به راحتی در آزمایشگاه خود محاسبات مربوط به عدم قطعیت اندازه گیری را انجام دهند. همچنین در کارگاه‌های آموزشی مثال‌های متعددی در خصوص محاسبه عدم قطعیت برای آزمون شمارش میکروارگانیسم‌ها و MPN ارائه می‌شود.

16 ساعت
رایگان!